Wat is een feitelijke vereniging?

Een feitelijke vereniging is een groepering van mensen die gezamenlijk een bepaald doel nastreven in een georganiseerde vorm. Vergelijk het dus met een vzw, maar dan zonder rechtspersoonlijkheid. Een feitelijke vereniging is niet gebonden aan wettelijke bepalingen. Een feitelijke vereniging is dus een verzameling van individuele personen die elk afzonderlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het geheel. De vereniging heeft ook geen eigen vermogen, alle goederen die door de vereniging worden aangekocht zijn eigendom van alle leden.

Let op! Dit betekent ook dat alle schulden op (het vermogen van) alle individuele leden kunnen worden verhaald. Bij een feitelijke vereniging zijn de leden individueel en persoonlijk gebonden voor fouten die er worden gemaakt. Bij schadegevallen die zich voordoen in het kader van de feitelijke verenigingen kan dat soms dat zware gevolgen leiden voor het privé-vermogen van de leden.

Aangezien er voor feitelijke verenigingen geen wettelijke verplichtingen zijn, kan men de structuur van de vereniging volledig zelf regelen. Een reglement opstellen is uiteraard niet wettelijk verplicht, maar is toch aangewezen om enige structuur te brengen in de vereniging. Bovendien vragen sommige financiële instellingen dergelijke reglementen op in het kader van de zgn. “witwasregeling”.

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 28/07/2023

Wat betekent rechtspersoonlijkheid?

Indien je onderneming rechtspersoonlijkheid bezit (zoals bijvoorbeeld de naamloze vennootschap), beschikt deze over eigen rechten en plichten en wordt als het ware aanzien als een fictieve persoon. De rechten en plichten hebben dus niet meer betrekking op de persoon achter de vennootschap.

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 28/07/2023

Uw bank vraagt u wie de uiteindelijke begunstigde is van een transactie of zakelijke relatie. Bent u verplicht om dit door te geven?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Identificatie van de klant In het kader van de ... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Wat is een kmo?

Er bestaat geen éénduidige definitie van een kmo (kleine of middelgrote onderneming). Er circuleren verschillende definities in diverse instellingen. We geven je de belangrijkste mee.

Belgische definitie: 

Kleine vennootschappen zijn vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die op balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar, niet meer dan één der volgende criteria overschrijden :

 • jaargemiddelde van het aantal werknemers: 50

 • jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde: 9 000 000 euro

 • balanstotaal: 4 500 000 euro

Het Wetboek voorziet geen afzonderlijke criteria voor 'middelgrote' ondernemingen. Alle ondernemingen die aan bovenstaande definitie voldoen, worden in België traditioneel beschouwd als 'kmo', dus een 'kleine of middelgrote onderneming', ook al spreekt het Wetboek in deze definitie dus enkel van 'kleine' onderneming. 

De Belgische wet voorziet wel nog een definitie van 'micro-ondernemingen'. Dat zijn de ondernemingen die  op balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één der volgende criteria overschrijden:

 • jaargemiddelde van het aantal werknemers: 10;
 • jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde: 700 000 euro;
 • balanstotaal: 350 000 euro.

Definitie Europese Unie:

Kleine ondernemingen: dit zijn ondernemingen die voldoen aan alle volgende criteria:

 • minder dan 50 werknemers tewerkstellen;
 • een jaaromzet hebben van maximum 10 miljoen euro of een jaarlijks balanstotaal van maximum 10 miljoen euro;
 • beantwoorden aan het zelfstandigheidcriterium.

Middelgrote ondernemingen: dit zijn ondernemingen die voldoen aan alle volgende criteria:

 • minder dan 250 werknemers tewerkstellen;
 • een jaaromzet hebben van maximum 50 miljoen euro of een jaarlijks balanstotaal van maximum 43 miljoen euro;
 • beantwoorden aan het zelfstandigheidcriterium
 • en geen kleine onderneming zijn

 

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 15/02/2023

Wat is volgens de nieuwe regels het verschil nog tussen een eenmanszaak en een vennootschap?

De nieuwe wet op de vennootschappen heeft ook een impact op de afwegingen die je moet maken bij de keuze voor een eenmanszaak of een vennootschap. Hieronder lees je de impact van je keuze op basis van de nieuwe wet. 

Eenmanszaak: wanneer? En wat zijn de gevolgen?

Heb je als ondernemer geen vennootschap opgericht, dan werk je automatisch al in een ‘eenmanszaak’. Dit is een onderneming die geen aparte rechtspersoonlijkheid bezit. Dat wil zeggen dat er dus geen duidelijke splitsing is tussen je privévermogen en het vermogen van je zaak.

 • Heb je een eenmanszaak, dan stel je alle handelingen in naam van je zaak en neem je bijgevolg ook alle rechten en plichten van de onderneming persoonlijk op jou.
 • Je bent onbeperkt aansprakelijk, wat inhoudt dat je met je volledige persoonlijke vermogen instaat voor de verbintenissen van de onderneming.
 • Het belangrijkste voordeel van deze rechtsvorm is dat beslissingen op een zeer snelle en weinig formele manier kunnen worden genomen. Bovendien zijn er aan een eenmanszaak ook weinig administratieve en boekhoudkundige verplichtingen verbonden.

Onbeperkt aansprakelijk als zelfstandige zonder vennootschap: wat betekent dat dan concreet?

 • Maak je schulden met jouw zaak? Dan kan alles wat je bezit of nog zal bezitten, dienen om eventuele schulden van je zaak te betalen. Het maakt daarbij niet uit of je dat bezit nu met de zaak hebt verdiend of op een andere manier hebt verkregen (bv. door schenking, erfenis, testament of Lotto-winst),
 • Jouw persoonlijk bezit kan dus in het slechtste geval in beslag genomen worden door de schuldeisers, ook in geval van faillissement.
 • In de faillissementswet is gelukkig wel de ‘verschoonbaarheid’ in hoofde van de gefailleerde ondernemer voorzien. Wanneer je als gefailleerde ‘verschoonbaar’ wordt verklaard (dit wil zeggen dat de rechtbank beslist dat je geen fouten kunnen verweten worden), kan je niet meer vervolgd worden door de schuldeisers voor schulden die na het faillissement eventueel onbetaald zouden gebleven zijn. Je kan dan na een faillissement desgewenst een nieuwe zaak starten met een schone lei.

Je kiest voor een vennootschap: wat betekent dat?

De vennootschap is een rechtspersoon.

 • Dat wil zeggen dat jouw vennootschap optreedt als een zelfstandige entiteit in het handelsverkeer en ze bijvoorbeeld contracten kan sluiten. Bepaalde vennootschapsvormen zijn hierdoor uitermate geschikt om je privévermogen (gezinswoning, spaargelden, ...) af te scheiden van het ondernemingsvermogen.
 • Wanneer het met de onderneming bergaf zou gaan en bepaalde schulden niet meer kunnen betaald worden, blijft in principe jouw privévermogen buiten schot. Alleen het vermogen van de vennootschap is aan het bedrijfsrisico onderworpen. Deze beperkte aansprakelijkheid kan echter doorbroken worden door oprichters- of bestuurdersaansprakelijkheid. Een goed businessplan opstellen is van groot belang om je hiertegen te beschermen.

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 31/07/2023

Wat zijn de voor- en nadelen van een eenmanszaak versus een vennootschap?

De keuze om als zelfstandige te werken mét een vennootschap of zonder vennootschap (eenmanszaak) brengt een aantal afwegingen met zich mee. We leggen je uit wat het verschil is tussen beiden en we lijsten hieronder de voor- en nadelen op bij het werken met een eenmanszaak of met een vennootschap. Op die manier kan je weloverwogen een goede keuze maken.

Wat is een eenmanszaak?

Heb je als ondernemer geen vennootschap opgericht, dan werk je automatisch al in een ‘eenmanszaak’. Dit is een onderneming die geen aparte rechtspersoonlijkheid bezit. Dat wil zeggen dat er dus geen duidelijke splitsing is tussen je privévermogen en het vermogen van je zaak.

Wat is een vennootschap?

De vennootschap is een rechtspersoon.

 • Dat wil zeggen dat jouw vennootschap optreedt als een zelfstandige entiteit in het handelsverkeer en ze bijvoorbeeld contracten kan sluiten. Bepaalde vennootschapsvormen zijn hierdoor uitermate geschikt om je privévermogen (gezinswoning, spaargelden, ...) af te scheiden van het ondernemingsvermogen.
 • Wanneer het met de onderneming bergaf zou gaan en bepaalde schulden niet meer kunnen betaald worden, blijft in principe jouw privévermogen buiten schot. 

VOORDELEN

Eenmanszaak

Vennootschap

Beslissingen kunnen op een snelle en weinig formele manier genomen worden.

Rechtspersoonlijkheid: de vennootschap heeft eigen rechten en plichten.

Omdat alle winst van de eenmanszaak wordt belast in functie van de natuurlijke persoon-ondernemer, komt het batig saldo na belastingen bij jouzelf terecht. Je beslist zelf of en hoeveel je hiervan investeert in de zaak.

Fiscaliteit: Het belastbaar resultaat wordt belast in het stelsel van de vennootschapsbelasting. Voor kmo's bestaat hier een zogenaamd 'verlaagd' tarief. Daarnaast is er de mogelijkheid te streven naar een optimale inkomstenmix. De inkomsten van vennootschap en individu kunnen zodanig worden georganiseerd dat in totaal zo weinig mogelijk belastingen worden betaald, en jarenlang een zo stabiel mogelijk inkomen wordt genoten.

Beperkte administratieve en boekhoudkundige verplichtingen.

Alle afspraken tussen partners die samenwerken in de zaak staan duidelijk op papier.

 

De vennootschap biedt een aantal interessante mogelijkheden om vóór het overlijden een goede opvolgingsregeling uit te dokteren.

 

NADELEN

Eenmanszaak

Vennootschap

Geen specifieke juridische structuur. Je bent onbeperkt aansprakelijk en staat met je volledige persoonlijke vermogen in voor de verbintenissen van de onderneming.

          Formele besluitvorming en procedures.

Opvolging en overname: het uitwerken van een preventieve opvolgingsregeling heeft de meeste kans op slagen als je onderneming de vennootschapsvorm heeft aangenomen.

Er zijn meer juridische en administratieve verplichtingen, waardoor de oprichting voor de meeste vennootschapsvormen duurder zal zijn dan het starten met een eenmanszaak.

Inkomstenbelastingen: alle inkomsten van de onderneming worden belast via de personenbelasting van de ondernemer zelf, waardoor je vanaf bepaalde inkomsten in hogere belastingschijven komt. Er is geen aparte fiscale aangifte en aanslag voor de eenmanszaak.

           Boekhoudkundige verplichtingen.

 

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 11/09/2023

Zelfstandige in de kinderopvang

Een zelfstandige is een natuurlijke persoon die een beroepsactiviteit uitoefent waarvoor hij niet verbonden is door een arbeidsovereenkomst of waarvoor zijn rechtspositie niet eenzijdig is geregeld door de overheid. Dit begrip staat tegenover het begrip werknemer en heeft tot doel vast te stellen op wie zekere bepalingen, vooral in verband met het werken met derden, van toepassing zijn.

In de zelfstandige kinderopvang zijn er verschillende statuten mogelijk.

Wil je starten als zelfstandigen? Dan dien je enkele formaliteiten in orde te brengen. De aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds moet ten laatste op de dag van de start van je zelfstandige activiteit uitgevoerd zijn. 

Het statuut van zelfstandige in de kinderopvang

Meer informatie over het statuut van zelfstandige in de kinderopvang kan je terugvinden in onderstaande kennisclip. Bekijk zeker ook de vergelijking van de sociale rechten voor de statuten zelfstandige en werknemer. Twijfel je om je aan te sluiten bij een dienst, dan kan deze vergelijking je helpen om beide statuten te vergelijken.

Het statuut zelfstandige in de kinderopvang

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 02/03/2023

Samenwerkende zelfstandige(n) in de kinderopvang

Wil je werken met zelfstandige medewerkers of met werknemers?

Er zijn talloze verschillen, vooral op financieel vlak en op vlak van flexibiliteit en organisatie. De keuze tussen zelfstandigen en werknemers is echter niet zonder gevolgen: wie gezag wil kunnen uitoefenen over zijn medewerkers en ze toch als zelfstandigen inschrijft riskeert bij schijnzelfstandigheid terecht te komen, met belangrijke risico’s tot gevolg.

Tijdens het webinar Schijnzelfstandigheid: hoe correct samenwerken? behandelen we volgende thema's:

 • we brengen in kaart wat het inhoudt om een werknemer te zijn en om een zelfstandige te zijn
 • wat bespreken wat de voornaamste verschillen en de voor- en nadelen zijn
 • dan leggen we uit wat schijnzelfstandigheid precies is
 • hoe je riskeert daarmee geconfronteerd te worden en wat daarvan de gevolgen zijn
 • uiteraard komt ook aan bod hoe je schijnzelfstandigheid kan vermijden en wat daarbij de do’s en don’ts zijn
 • we gaan ten slotte in op specifieke vragen zoals hoe het zit met familieleden, met werkend vennoten of met zaakvoerders van een vennootschap. 

Kies je voor een samenwerking tussen zelfstandigen?

Dan is het belangrijk dat dit correct gebeurt. Een correcte samenwerkingsovereenkomst is daarbij van cruciaal belang. De nadruk ligt op het correct weergeven van de realiteit. Enkele aandachtspunten voor de opmaak van een samenwerkingsovereenkomst.

Kind en Gezin maakte een overzicht van de verplichtingen die een organisator heeft indien deze een feitelijke vereniging is. Daarnaast ontwikkelde UNIZO een checklist waar je de belangrijkste aandachtspunten voor een feitelijke vereniging kan terugvinden.

Schijnzelfstandigheid in de kinderopvang: risico’s en hoe correct samenwerken

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 02/03/2023

Zelfstandige/toevallige helper in de kinderopvang

Naast het statuut van zelfstandige kan je eveneens werkzaam zijn als zelfstandig helper (of toevallig helper indien dit minder dan 90 dagen per jaar is). In het statuut van zelfstandig helper sta je de zelfstandige bij. Dit wil echter niet zeggen dat er sprake is van een gezagsrelatie tussen de zelfstandige en zijn/haar helper. Is het mogelijk te werken met een zelfstandige of toevallige helper? Afhankelijk van de situatie zijn bepaalde statuten al dan niet mogelijk.

Meer informatie over het statuut van een helper kan je terugvinden in onderstaande kennisclip. Ook in dit document kan je de sociale rechten terugvinden.

Kennisclip: Het statuut zelfstandig/toevallig helper in de kinderopvang

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 02/03/2023

Verplichtingen in de kinderopvang

In de sector kinderopvang zijn er bepaalde verplichtingen wat betreft de organisatievorm.

Een organisator die de subsidie inkomenstarief ontvangt en meer dan één locatie heeft, is verplicht een organisatievorm met rechtspersoonlijkheid te hanteren. Meer informatie hierover kan je terugvinden in dit webinar.

Voor bestaande organisatoren geldt een overgangsmaatregel tot 1 april 2021. Voor andere organisatoren zijn er geen verlichtingen wat betreft de ondernemingsvorm van de organisatie. 

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 11/09/2023