Hoe kan men een zelfstandige activiteit stopzetten ?

Laatste aanpassing: 
08/09/2020

Zonder faillissement (gewone stopzetting van de activiteit)

 • Enkel voor een vennootschap: ontslag uit de vennootschap, desnoods vereffening van de vennootschap, maar dat laatste is een omslachtige en langdurige procedure waarbij er twee buitengewone algemene vergaderingen moeten gehouden worden en de rechtbank van koophandel moet homologeren.
 • Schrapping (BTW- en) ondernemingsnummer bij een ondernemingsloket naar keuze, mits betaling !
 • Schrapping aansluiting sociaal verzekeringsfonds mits ondertekende stopzettingsverklaring en stopzettingsbewijs (bijvoorbeeld schrapping ondernemingsnummer).
 • Inschrijving bij het ziekenfonds in een nieuwe hoedanigheid (werknemer, werkloos, invalide, verblijvende)

Faillissement (“het neerleggen van de boeken”)

 • Het faillissement kan gebeuren op eigen initiatief van de zelfstandige (‘aangifte door de gefailleerde’). Die aangifte gebeurt dan door de handelaar (natuurlijke persoon) of door het bevoegde orgaan indien het een vennootschap is (raad van bestuur of een door de raad van bestuur gedelegeerd lid). Maar men kan ook door een andere partij gedagvaard worden in faillissement. Indien de ondernemer zelf het faillissement aanvraagt, dan moet hij dat doen bij de griffie van de rechtbank van Koophandel van het arrondissement waar de zaak gevestigd is.
 • Er zijn geen kosten verbonden aan het faillissement aanvragen. Ook de curator (die in het vonnis van faillissement wordt aangesteld) moet niet betaald worden door de gefailleerde.
 • Faling maakt geen einde aan het juridisch bestaan van de vennootschap, het is wel de start van de vereffening. Faling is wel het einde van de ‘eenmanszaak’ (=natuurlijke persoon-handelaar). De sociale zekerheid kan stopgezet worden met een attest van de curator.
 • Ondernemingsnummer met handels- en/of BTW-hoedanigheid worden door de faling niet automatisch stopgezet. Normaal gezien zorgt de curator hiervoor, maar niet altijd. Vaak zal de gefailleerde dit zelf moeten doen. Als het faillissement nog niet is afgesloten is, moet er toestemming zijn van de curator. Als het faillissement wel is afgesloten, dan kan de gefailleerde dit wel doen zonder toestemming van de curator.
 • Stopzetting aansluiting sociaal verzekeringsfonds en inschrijving ziekenfonds moet de ondernemer zelf afhandelen, de curator zorgt hier niet voor. De curator kan wel een attest afleveren dat de zelfstandige activiteit is gedaan. Maar normaal gezien volstaat een vonnis van faillietverklaring.

Vaak is er geen medewerking meer van de boekhouder/accountant van de zelfstandige voor afhandeling van de stopzetting of het faillissement van de zaak, daar hij/zij ook niet meer betaald is. Wat dient er dan te gebeuren ? Hieronder zijn er enkele mogelijke oplossingen:

 • Boekhouder betalen
 • Contract afsluiten met een andere boekhouder, bijvoorbeeld samen met andere OCMW’s, voor losse opdrachten.
 • Zelf een boekhouder aanwerven of aansluiten bij een dienst die deze opdrachten voor zich neemt.

Meer info over faillissement kan u hier nalezen op de trefwoordpagina.

Meer over: Onderneming in moeilijkheden, Faillissement, Stoppen

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!