Hoe kan je je zelfstandige activiteit stopzetten ?

Laatste aanpassing: 
17/08/2022

Je wenst je zelfstandige activiteit stop te zetten. Hoe je dat moet doen, hangt af of je al dan niet failliet bent.

1. Je zelfstandige activiteit stopzetten zonder faillissement

  • Schrijf je zelfstandige activiteit uit uit de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Dat kan je doen bij Liantis ondernemingsloket. Vervolgens ontvang je een attest van schrapping. Je zal wel administratiekosten moeten betalen. 
  • Schrap je BTW-nummer. Je moet de btw-administratie binnen de maand na de stopzetting van je activiteiten op de hoogte brengen. Doe je dit niet, dan riskeer je een boete. Ook voor de schrapping van je btw-nummer kan je een beroep doen op Liantis ondernemingsloket.
  • Breng je sociaal verzekeringsfonds en ziekenfonds op de hoogte van de stopzetting. Ben je niet langer als zelfstandige actief, dan hoef je geen sociale bijdrage meer te betalen. Binnen de vijftien dagen na je stopzetting moet je je sociaal verzekeringsfonds op de hoogte brengen. Je bezorgt hiervoor een verklaring en een bewijs van stopzetting, zoals bijvoorbeeld je attest van schrapping uit de KBO. Voor het lopende kwartaal zal je sowieso nog een laatste kwartaalbijdrage moeten betalen. Ook je ziekenfonds moet je binnen de vijftien dagen verwittigen van de stopzetting van je eenmanszaak. Zij zullen je daarop met je nieuwe statuut inschrijven (bijvoorbeeld als werknemer, als invalide …).

Wat met je vennootschap? Je kan hieruit ontslag nemen en deze desnoods ontbinden en vereffenen. Meer informatie kan je hier vinden.

2. Je zelfstandige activiteit stopzetten door faillissement

  • Je kan je faillissement (natuurlijke persoon) zelf aangeven via het digitale platform Centraal Register Solvabiliteit (RegSol). Wanneer het over een vennootschap gaat, dient dit te gebeuren door de raad van bestuur.
  • Je ondernemings-en BTW nummer worden door het faillissement niet automatisch stopgezet. De curator zal de schrapping doorgaans niet op zich nemen, waardoor je dit zelf zal moeten doen. 
  • Ook wanneer je je zelfstandige activiteit stopzet na een faillissement, zal je zelf je aansluiting van het sociaal verzekeringsfonds moeten stopzetten en het ziekenfonds verwittigen van de stopzetting van je zelfstandige activiteit. De curator neemt deze taak niet op zich. 

Vaak is er geen medewerking meer van de boekhouder/accountant van de zelfstandige voor de afhandeling van de stopzetting/faillissement van de zaak, aangezien die ook niet meer betaald is. Wat moet je doen? Hieronder zijn er enkele mogelijke oplossingen:

  • Boekhouder betalen
  • Een contract afsluiten met een andere boekhouder, bijvoorbeeld samen met andere OCMW’s, voor losse opdrachten.
  • Zelf een boekhouder aanwerven of aansluiten bij een dienst die deze opdrachten voor zich neemt.

 

Meer over: Onderneming in moeilijkheden, Faillissement, Stoppen

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!