Mag u die verkeerde levering nog terugsturen?

Laatste aanpassing: 
19/08/2022

Onlangs werd bij u een partij bestelde goederen afgeleverd, waarvan u veronderstelde dat ze wel in orde zouden zijn. U tekende voor ontvangst en liet ze in uw magazijn stapelen. Geen tijd voor een deftige controle, u weet hoe dat gaat. Nu u even later die voorraad wil aanspreken om uw winkelrekken aan te vullen, blijkt het echter om een totaal verkeerde levering te gaan. Mag u die goederen nu terug laten ophalen en een creditnota eisen?

De leverancier is uiteraard verplicht u de juiste goederen te leveren, zoals door u besteld. Toch is het nu niet meer zeker of de leverancier de foute partij goederen nog wil terugnemen en u volledig wil terugbetalen. Belangrijk is te weten dat tekenen voor ontvangst niet gelijk staat aan een akkoord met wat geleverd werd. Tenzij uitdrukkelijk op de leveringsbon staat dat u door uw handtekening aangeeft de geleverde goederen te hebben gecontroleerd. Als u dan uw handtekening plaatst, wordt het moeilijker om te zeggen dat er niet geleverd is wat was afgesproken.

Als dergelijke vermelding echter niet op de leveringsbon staat, dan kijkt u best eerst de algemene voorwaarden na:

  1. De algemene voorwaarden bevatten meestal een bepaling over wat u moet doen en binnen welke termijn u moet reageren. Die termijn moet wel redelijk zijn, en zal dus afhangen van het soort product. Het spreekt voor zich dat u een langere controletermijn moet krijgen voor een ingewikkelde machine dan voor een GSM. Is de termijn die contractueel is voorzien om de geleverde goederen te controleren te kort, dan kan de rechter daar rekening mee houden.
  2. Is er niets voorzien in de overeenkomst of algemene voorwaarden, dan moet u de levering zo snel mogelijk formeel protesteren.

Indien u als afnemer veel te lang wacht met de controle, of de goederen in gebruik neemt terwijl ze niet voldoen aan wat was afgesproken, wordt u geacht de verkeerde levering te hebben aanvaard en kan u de leverancier niet meer aanspreken op grond van verkeerde levering. De vraag of u snel genoeg hebt gereageerd, hangt af van de omstandigheden, zo zegt de wet. Het is dus in laatste instantie aan de rechter om daarover te oordelen.

Deze regeling geldt evenwel niet als het  gaat om verborgen gebreken (die pas later zichtbaar worden) of bedrog.

Tip: Toets de leveringen in uw bedrijf altijd onmiddellijk aan uw bestelbon. Dat voorkomt veel discussies achteraf. Op www.unizo.be/modelbrieven vindt u onder meer modelbrieven om een levering te protesteren.

Conclusie

  • Wanneer u tekent voor ontvangst, betekent dat niet dat u zich akkoord verklaart met de levering.
  • Uiteraard geldt dat alleen als u niet op het zicht kan nagaan wat er werd geleverd, bijvoorbeeld omdat de levering in een gesloten verpakking zit.
  • Klachten over een foute levering of gebrekkige goederen kunnen dus nog steeds.

 

Meer over: Contracten, Als het misloopt, Geschillen, Vaak voorkomende geschillen
Thema: Juridisch

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!