Plannen voor een foodtruck? Onder welk btw-tarief valt die?

Laatste aanpassing: 
02/08/2022

Foodtrucks zijn hip! Ook u wilt hier graag mee starten of misschien heeft u al een bestaande catering- of horecazaak en wil nu de boer op gaan met een foodtruck. Gelden dan dezelfde regels als bij een restaurant of toch die van een cateringbedrijf? Onder welk btw-tarief valt u? En heeft u een geregistreerde kassa (GKS) nodig?

Startersvoorwaarden foodtrucks

Neemt u deel aan openbare en/of privémarkten, festivals… vraag dan uw machtiging ambulante handel als werkgever aan. Laat u zich bijstaan door familieleden of bijvoorbeeld jobstudenten, dan heeft u ook machtigingen als aangestelde A nodig. Meer info vindt u hier.

Vergeet ook niet uw FAVV-vergunning (Voedselagentschap), uw vergunning voor de verkoop van alcohol en uw certificaat voor een  gas-of elektrische  installatie in orde te brengen.

Voor het overige gelden de algemene startersvoorwaarden.

Welk btw-tarief?

Tot nog toe pasten foodtrucks vaak het Btw-tarief van 6% toe (levering van voedingswaren). Voor het serveren van maaltijden geldt evenwel een btw-tarief van 12%, voor dranken 21%. De fiscus heeft nu een nieuwe circulaire waarin het begrip ‘restaurantdienst’ wordt uitgebreid en neemt zo ook de foodtrucks in het vizier voor het btw-tarief van 12% voor maaltijden.

Bij een foodtruck of elk ander mobiel kraam is er sprake van een restaurantdienst wanneer de klant aan of in de nabijheid van uw kraam kan beschikken over een ruimte van u die is ingericht om ter plaatse maaltijden en/of dranken te verbruiken. Daarbij moet een onderscheid gemaakt worden of het gaat om een gesloten dan wel open ruimte.

Gesloten of open ruimte?

Gaat het om een gesloten ruimte, dan is er sprake van een restaurantdienst als die ruimte voorzien is van een infrastructuur die de klanten de mogelijkheid biedt om daar hun spijzen en/of dranken, zittend of staand (gewone tafels, statafels of eetbalie) te verbruiken, en als de klant er effectief gebruik van maakt.

Gaat het om een ruimte ‘in open lucht’, dan gaat het om een restaurantdienst als er één of meerdere (sta)tafels of uitklapbare toog staat waaraan de klant de maaltijden verbruikt, en als er nog minstens één van de volgende infrastructuurelementen is voorzien: grondbekleding (andere dan de vaste wegbekleding); (terras)verwarming; bescherming tegen de zon of regen (bijvoorbeeld parasol, stertent) die nuttig is voor de verbruiker; sfeermuziek verstrekt door de exploitant; …

Restaurantdienst

Los van het feit of een van voormelde infrastructuurelementen is voorzien, zal er steeds sprake zijn van een restaurantdienst als:

  • bij een verbruik ter plaatse door de klant
  • de klanten hun spijzen en/of dranken al zittend kunnen nuttigen;
  • tafelgerei (duurzaam of wegwerp) voor een verbruik ter plaatse voorhanden is (bestek, borden, glazen, enz.), of als de spijzen en/of dranken op een dienblad overhandigd worden;
  • er bediening aan tafel is en/of de klant zelf niet instaat voor het afruimen.

Geregistreerde kassa

Een geregistreerd kassasysteem (GKS) is verplicht zodra u jaarlijks meer dan 25.000 € omzet haalt uit het verstrekken van maaltijden die ter plaatse worden verbruikt. Als u met uw foodtruck onder die voorwaarden restaurantdiensten verstrekt, dan zal u dus ook rekening moeten houden met de drempel van 25.000 €. Overschrijdt u die, dan is een GKS verplicht.

Als u geen GKS gebruikt, dan moet u een btw-bonnetje uitreiken voor de maaltijden die als restaurantdienst beschouwd worden, en de daarbij verstrekte dranken.

Wanneer uw totale omzet minder bedraagt dan 25.000€ dan kan u uiteraard ook steeds opteren om gebruik te maken van de vrijstelling BTW omdat u een ‘kleine onderneming’ bent. Wanneer u onder deze regeling valt, hoeft u uiteraard geen btw-bonnetje uit tereiken.

Festivals

Specifiek voor foodtrucks op festivals is de fiscus soepeler. Daar blijft een verbruik van spijzen en/of dranken in open lucht onderworpen aan 6% btw (tenzij de exploitant enkel factureert aan de organisator van het festival om daar maaltijden te verstrekken aan diens genodigden/klanten, want dan is het een cateringdienst). Het is evenwel de vraag of de fiscus die situatie wel anders mag behandelen dan een foodtruck op een markt of een sportevenement?

Conclusie

  • Foodtrucks vallen voortaan meestal onder ‘restaurantdienst’ (12% btw voor maaltijden).
  • Haalt u meer dan 25.000 euro omzet uit maaltijden, dan heeft u een GKS nodig.
  • Voor foodtrucks op podiumfestivals geldt een soepelere regeling

© BTW-lijn
www.btw-lijn.be

Meer over: Belastingen, Btw, Btw-tarieven, Btw horeca, Starten, Beroepen-beroepsvoorwaarden, Beroepsvoorwaarden voeding, Boekhouding, btw, belastingen

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!