Overheidsopdrachten

    Op 30 juni 2017 treden de nieuwe regels inzake overheidsopdrachten in werking. Er zijn onder meer nieuwigheden op vlak van gunningsprocedures, regelmatigheid van offertes en de beoordeling van uitsluitings- en selectiecriteria. Unizo bereidt hierover een adviespocket voor waarin u alle nieuwe regels en procedures kan terugvinden, evenals praktische tips en advies. Deze pocket is beschikbaar vanaf 30 juni 2017.