Wat is het pandregister?

Laatste aanpassing: 
28/09/2022

In het pandregister kan de inpandgeving van goederen of het eigendomsvoorbehoud op goederen geregistreerd worden.

De registratie van een pand wordt vereist om er zeker van te zijn dat derden kunnen zien dat een bepaald goed in pand werd gegeven. Dit is niet nodig als koper en verkoper toch nog kiezen voor de klassieke buitenbezitstelling van een pand.

Ook de registratie van een eigendomsvoorbehoud is geen verplichting, behalve wanneer de kans bestaat dat het goed onroerend zou worden. U doet er echter wel goed aan het eigendomsvoorbehoud sowieso in te schrijven, om latere conflicten met ander schuldeisers te vermijden. Het eigendomsvoorbehoud geeft immers een ‘supervoorrecht’, en gaat zelfs voor op pandhouders die een pand hebben verkregen op het goed maar u zal het tegen hen pas kunnen inroepen als het is ingeschreven.

Dit pandregister is een register dat georganiseerd is op nationaal niveau en volledig elektronisch werkt. Het register werkt via een authenticatiemodule van de elektronische identiteitskaart, en een webformulier dat moet worden ingevuld.

Alleen de pandhouder of de verkoper met een eigendomsvoorbehoud ( of hun vertegenwoordiger) kan het initiatief tot registratie nemen, en betaalt daar een retributie voor.

De registratie van het pandrecht of het eigendomsvoorbehoud vervalt na verloop van 10 jaar, maar kan telkens voor opnieuw tien jaar verlengd worden.

Voor een volledig overzicht van de werking van het pandregister lees hier verder.

 

 

Meer over: Betalingsachterstand, Contracten, Als het misloopt, Inhoud contract, Factuur, Niet-betaling factuur, Nieuw in 2018, Wanbetalers
Thema: Juridisch

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!