De investeringsaftrek is hervormd. Wat betekent dit voor jou?

Een fiscaal duwtje in de rug voor jouw investeringen

Mede onder impuls van UNIZO, werd de hervorming van de investeringsaftrek op vrijdag 10 november afgeklopt binnen de Regering. Het is nu afwachten op een goedkeuring van de teksten in de Kamer. Omdat de investeringsaftrek een belangrijke ruggensteun verleent aan jouw investeringen, brengt UNIZO je toch alvast op de hoogte van de nieuwe regels. Het is echter mogelijk dat deze nog wijzigingen op bepaalde punten.

De nieuwe investeringsaftrek zal gelden voor investeringen vanaf 1 januari 2025.

Wat is de investeringsaftrek?

De investeringsaftrek is een fiscale maatregel voor ondernemers die investeren. Een bepaald % van de aanschaffings-of beleggingswaarde van specifieke investeringen, kan je aftrekken van je winst. Daardoor betaal je minder belastingen.

Vandaag geldt een complex doolhof aan regels en steeds wijzigende % (zie https://www.unizo.be/ondernemersgids/financieel/fiscaliteit/investeringsaftrek?check_logged_in=1)

Wat besliste de Regering?

De Regering vereenvoudigt het complexe doolhof naar een eenvoudig regime met 3 sporen en vaste %:

 1. Het algemeen spoor van de basisaftrek, die enkel openstaat voor eenmanszaken en kmo’s: 10% (en zelfs 20% voor digitale investeringen)
 2. Het gericht spoor van de thematische aftrek: 40% voor eenmanszaken en kmo’s (30% voor andere vennootschappen)
 3. Het specifiek spoor van de technologie-aftrek: 13,5% bij éénmalige aftrek en 20,5% bij gespreide aftrek

Op eenzelfde investering kan je slechts één aftrek toepassen.

Wat is het belang voor mij?

 • Als eenmanszaak of kmo kan je de basisaftrek van 10% toepassen voor alle investeringen die je duurzaam aanwendt voor de bedrijfsactiviteit en waarvan je toekomstige economische voordelen verwacht (zoals machines en bedrijfsuitrusting).
  Bovendien kan je genieten van een basisaftrek van 20% voor digitale investeringen (zijnde investeringen in digitale vaste activa). De details van deze aftrek moeten nog worden uitgewerkt, maar de Regering verwijst alvast naar software voor digitale betalings- en facturatiesystemen, boekhoudsystemen, CRM-systemen, platformen voor e-commerce en digitale beveiligingssystemen.
  De basisaftrek kan je zeer eenvoudig toepassen. Je moet daarvoor geen aanvraag indienen, maar enkel een formulier (275 U of 276 U) toevoegen aan je belastingaangifte.
 • Alle ondernemers actief in de onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten, kunnen de technologie-aftrek toepassen voor octrooien en bepaalde investeringen.
 • Alle ondernemers kunnen daarnaast genieten van de thematische aftrek voor groene investeringen, zoals investeringen in hernieuwbare energie, emissievrij vervoer en milieuvriendelijke investeringen. Om deze aftrek toe te passen, moet je investering vermeld worden op een lijst en heb je een attest nodig. De lijst wordt in principe om de 3 jaar geactualiseerd.

Wat was de invloed van UNIZO?

 • De basisaftrek voor digitale investeringen is een UNIZO-voorstel dat de Regering en cours de route toevoegde.
 • De 3-jaarlijkse hernieuwing van de lijst met investeringen waarvoor de thematische aftrek geldt, is er gekomen op vraag van UNIZO. De door de Regering voorgestelde 5-jaarlijkse hernieuwing liet niet toe om snel in te spelen op technologische evoluties.
 • Op vraag van UNIZO, schrapte de Regering het idee om de thematische aftrek enkel toe te staan aan ondernemers zonder schulden bij de RSZ.

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 01/06/2024

Waar kan je terecht als je niet bij de bank wil lenen?

Beluister de podcast

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 11/06/2024

Ik ben van plan om duurzame investeringen te doen. Kom ik in aanmerking voor de ecologiesteun via VLAIO?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Ondernemingen die van plan zijn om te investeren i ... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Wat is het Groeipakket (gezinsbijslag)?

‘Groeipakket’ is de naam die sinds 1 januari 2019 wordt gebruikt voor het geheel van gezinsbijslagen die de Vlaamse Overheid voorziet voor elk kind.

Het Groeipakket bestaat uit drie delen:

 1. Een eenmalig startbedrag van 1.167,33 euro bij de geboorte of adoptie van een kind. Je kan het startbedrag ten vroegste vier maanden voor de geschatte geboortedatum en tot vijf jaar na de geboorte aanvragen bij een van de uitbetalers van het Groeipakket.
 2. Elk kind geboren vanaf 1 januari 2019 ontvangt maandelijks een basisbedrag van 169,79 euro. Kinderen geboren voor 2019 krijgen de basisbedragen van de vroegere kinderbijslag, aangevuld met een leeftijdsbijslag op 6, 12 en 18 jaar.
 3. In augustus krijgt elk kind dat in juli recht had op het basisbedrag een schoolbonus als duwtje in de rug bij de start van het nieuwe schooljaar.

Via participatietoeslagen stimuleert het Groeipakket dat elk kind deelneemt aan kinderopvang en onderwijs. Als je er recht op hebt, worden deze participatietoeslagen automatisch toegekend.

 1. Wie gebruik maakt van Nederlandstalige kinderopvang in Vlaanderen of Brussel, waar ouders niet betalen op basis van hun inkomen, kan rekenen op een kinderopvangtoeslag van 3,36 euro per kind, per opvangdag.
 2. Kleuters van 3 jaar oud die ingeschreven zijn in door Vlaanderen erkend, gesubsidieerd of gefinancierd onderwijs en kleuters van 4 jaar oud die ingeschreven blijven en voldoende aanwezig zijn op school, krijgen een kleutertoeslag van 135,25 euro extra per jaar. Deze toeslag wordt jaarlijks uitbetaald in de maand na de derde verjaardag en/of in de maand na de vierde verjaardag als voldaan werd aan de voorwaarden.
 3. Vanaf drie jaar kunnen kinderen die kleuteronderwijs, lager of secundair onderwijs volgen in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gesubsidieerde of gefinancierde onderwijsinstelling jaarlijks een schooltoeslag krijgen als het gezinsinkomen niet te hoog is en ze voldoen aan de andere voorwaarden (waaronder voldoende aanwezigheid op school).

Tot slot voorziet het Groeipakket ook in een sociale toeslag voor gezinnen die met hun inkomen de opvoedingskost moeilijker kunnen dragen. De toeslag is bedoeld om de draagkracht van minder kapitaalkrachtige gezinnen te vergroten en is afhankelijk van inkomen en gezinsgrootte. Het bedrag wordt automatisch toegekend zodra je er recht op hebt.

JAARINKOMEN

≤ € 32.238,01

€ 32.238,01 tot € 63.672,48

1 of 2 kinderen

€ 53,06 per kind, per maand

geen toeslag

Meer dan 2 kinderen

€ 84,89 per kind, per maand

€ 63,67 per kind, per maand

 

De eerste inkomensgrens (≤ € 32.238,01) geldt voor alle gezinnen. De tweede inkomensgrens geldt voor gezinnen met drie of meer kinderen waarvan minstens een kind geboren is vanaf 2019.

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 24/02/2023

De Startlening

Dit aanbod is enkel geldig voor ondernemers gevestigd in het Vlaams Gewest. Voor ondernemers in het Brussels Gewest, verwijzen we naar de website van Finance Brussels.

Ik heb interesse in de Startlening

Voor starters, aangeboden door PMV

De Startlening is bedoeld voor vennootschappen, zelfstandigen en vrije beroepers die nog met hun activiteiten moeten starten in hoofdberoep of die niet langer dan 4 jaar actief zijn.
PMV is een Vlaamse investeringsmaatschappij en werkt samen met erkende aanbrengers zoals UNIZO. UNIZO helpt je bij de aanvraag van de startlening. Je kan dus een startlening aanvragen zonder de tussenkomst van een traditionele bank.

Waarvoor?

Voor de financiering van 
•    materiële, immateriële en financiële investeringen
•    bedrijfskapitaal gepaard met de start of uitbouw van je activiteit
•    openstaande schulden van minder dan 3 maanden op het moment van de aanvraag 
•    het deel van een onroerend goed dat voor professioneel gebruik bestemd is
Waarvoor niet? De herfinanciering van bestaande schulden.

Kenmerken

Type
De startlening is een achtergesteld krediet. Bij geldproblemen is PMV dus de laatste schuldeiser. En dat geeft andere schuldeisers, zoals banken, meer zekerheid. Bovendien kunnen traditionele banken deze lening beschouwen als een aanvulling op het eigen vermogen van je onderneming. 
Bedrag 
Maximale leningsbedrag: €100.000. Het bedrag mag nooit hoger zijn dan vier keer de eigen inbreng, die eventueel gedeeltelijk of volledig geleend kan worden.
Interestvoet
Vaste jaarlijkse rentevoet van 3,50%. In het eerste jaar betaal je alleen de rente terug. Met een gemotiveerd verzoek kun je dit verlengen tot 2 jaar, of je kunt ervoor kiezen om het kapitaal al in het eerste jaar af te lossen.
Looptijd
Minimaal 3 jaar en maximaal 10 jaar.

Extra voordelen voor werkzoekenden

Een niet-werkende werkzoekende, een volledig uitkeringsgerechtigde werkloze of een begunstigde van een leefloon komt in aanmerking voor een Startlening. Mits voorlegging van een geldig attest Startlening (aan te vragen bij de VDAB of een andere bevoegde instantie) gelden volgende voordelen:
•    de looptijd van de Startlening bedraagt minimaal 5 jaar;
•    PMV vereist geen waarborgen als je een werkzoekende bent.
•    de eigen inbreng mag geheel of gedeeltelijk gefinancierd worden door een kredietinstelling of een instelling voor microkrediet tot het maximaal 10.000 euro;
•    je behoudt recht op werkloosheidsuitkering bij stopzetting binnen de 15 jaar van de zelfstandige activiteit om welke reden dan ook;
•    Als je de zaak of onderneming beëindigt, kan een schuld tot €40.000 worden kwijtgescholden. Je moet als leningnemer binnen drie maanden na beëindiging van de activiteit bewijs leveren van levensvatbaarheidsproblemen. In alle andere gevallen van beëindiging moet je het bedrag van de UNIZO Startlening terugbetalen.

Tip: kies de juiste financieringsmix

Als je externe financiering nodig hebt, is de UNIZO Startlening een optie, maar overweeg ook om met je lokale bankverzekeraar te spreken om te zien welke mogelijkheden zij bieden.

Ik heb interesse in de Startlening

Beluister de podcast

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 25/04/2024

Wat zijn de steunmaatregelen als u getroffen wordt door hinder door openbare werken?

Let op: onderstaande informatie geldt enkel in Vlaanderen. 

De steunmaatregelen vallen uiteen in twee delen: een vast bedrag van 2000 € (de hinderpremie) en een vergoeding van 80 € per sluitingsdag (de sluitingspremie).

De vaste hinderpremie van 2000 € wordt enkel gegeven aan de "klassieke" detailhandelaars die in de werfzone gelegen zijn. Zij worden automatisch geselecteerd op basis van de gegevens over de werfzone en de registratie in de ondernemersdatabank. Als achteraf blijkt dat zij ook nog hun zaak moeten sluiten, kunnen ze daarvoor vanaf de 22ste sluitingsdag een tegemoetkoming van 80 € per dag bovenop krijgen.

Zelfstandigen die buiten de werfzone liggen, of vrije beroepers en zelfstandigen die het minder van toevallige passanten moeten hebben, hebben enkel recht op de tegemoetkoming van 80 € per dag, vanaf de 8ste sluitingsdag.

Wat moet u weten over de “hinderpremie”?

Een premie is een vergoeding die u als ondernemer krijgt tijdens een langdurige periode van openbare werken die u verhinderen om uw beroepsactiviteit normaal uit te oefenen.

Er zijn 2 verschillende premies:

1. De hinderpremie

Dit is een vaste premie die u maar één keer per jaar en per hinderperiode kan aanvragen en verkrijgen.

Concreet kan deze worden toegekend als uw onderneming als gevolg van openbare werken ernstige hinder zal ondervinden omdat u zich in de werfzone bevindt, ongeacht of er tijdens de duur van de werken wordt gesloten of niet.

Als u zeer ernstige hinder ondervindt van de werken en het openhouden van uw onderneming is onhoudbaar, dan kan u een beroep doen op de bijkomende sluitingspremie.

De hinderpremie bedraagt 2000 €

2. De sluitingspremie

Is een premie die per hinderperiode voor maximaal 365 dagen kan worden aangevraagd en toegekend.

Dit is een forfaitaire vergoeding per dag dat uw vestiging effectief wordt gesloten. Zij kan bovenop de hinderpremie worden toegekend, dan wel als een afzonderlijke premie. Deze kan u meerdere keren aanvragen en bekomen naargelang het aantal sluitingsperiodes. In de ene fase van de werken zal het meer opportuun zijn om uw vestiging te openen dan in een andere fase.

De sluitingspremie bedraagt 80 € per sluitingsdag

De afzonderlijk sluitingspremie: kan worden toegekend vanaf de 8ste kalenderdag van de eerste sluitingsperiode. De bijkomende sluitingspremie: kan worden toegekend vanaf de 22ste kalenderdag van de eerste sluitingsperiode

Welke ondernemingen hebben recht op een hinderpremie?

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen selecteert de ondernemingen die in aanmerking komen voor een hinderpremie op basis van de gegevens die beschikbaar zijn in het GIPOD (Generiek Informatieplatform Openbaar Domein) en de VKBO (Verrijkte Kruispuntbank van Ondernemingen). Dus niet alleen de gegevens van de werken maar ook de gegevens van uw onderneming en haar vestiging zijn bepalend voor de selectie.

Er zijn twee groepen van activiteiten die in aanmerking komen: 

 • groep 1: de detailhandel, de horeca en allerhande diensten waarvoor persoonlijk en direct contact met de klanten vereist is en die dus moeilijk kunnen worden uitgeoefend op verplaatsing.
 • groep 2: een beperkt aantal vrije beroepen en dienstverleningen die niet buiten de muren van de praktijk of buiten de fysieke grenzen van de vestiging te organiseren zijn, zoals huisarts, specialist, tandarts, psychiater, kinesist, dierenarts, advocaat, notaris, fotograaf, makelaar in onroerend goed, verhuur van divers materieel, catering, enz. Als uw onderneming tot groep 2 behoort, komt u alleen in aanmerking voor de sluitingspremie, niet voor de hinderpremie.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen voor de hinderpremie?

De voorwaarden zijn cumulatief:

  Hinderpremie Sluitingspremie
Basisvoorwaarden 1. uw onderneming is een kleine onderneming met maximum 9 werknemers;
2. uw onderneming heeft een vestiging in het Vlaamse Gewest;
3. het kan zowel gaan om een binnenlandse als een buitenlandse onderneming met een gepaste ondernemingsvorm; Dus zowel zelfstandigen met een eenmanszaak als rechtspersonen (BVBA, …) komen in aanmerking;
4. uw onderneming bevindt zich niet in één van de volgende situaties: ontbinding, stopzetting, faillissement of vereffening;
5. het gaat niet om een overheidsonderneming; Het is hier van belang dat de overheid geen dominerende invloed heeft op de onderneming (vermoeden van invloed bij 50% van de aandelen).
6. er is regelmatig contact met de klanten (de vestiging moet beschikken over een vast schema van openingstijden)
7. uw onderneming heeft geen procedure op basis van Europees of nationaal recht lopen waarbij een toegekende steun wordt teruggevorderd;
8. uw onderneming en de vestiging zijn actief.
Bijkomende voorwaarden

Hinderpremie:
1. uw vestiging ondervindt ernstige hinder van openbare werken;
2. uw vestiging heeft een hoofdactiviteit uit NACE-codegroep 1 (winkels, horeca, e.d.: check hier of u hieraan voldoet)

 

 

Sluitingspremie
1. de vestiging ondervindt ernstige hinder van openbare werken;
2. de hoofdactiviteit valt onder NACE-codegroep 1 of 2 (vrije beroepen, diensten e.d.: check hier of u hieraan voldoet)
3. de vestiging wordt volledig gesloten als gevolg van ernstige hinder door openbare werken gedurende minstens 21 opeenvolgende dagen;
4. om in aanmerking te komen voor de bijkomende sluitingspremie moet u al een goedkeuring bekomen hebben voor een hinderpremie.

Wat verstaat men concreet onder ernstige hinder door openbare werken?

Dat is als u tegelijk aan al deze voorwaarden voldoet:

1. de rijbaan is geheel of gedeeltelijk afgesloten of één of meer rijstroken zijn geheel of gedeeltelijk afgesloten;
2. de openbare werken zijn concreet gepland;
3. de openbare werken duren minstens dertig opeenvolgende kalenderdagen;
4. de vestiging bevindt zich:

 • voor de bijkomende sluitingspremie: binnen de hinderzone waar de openbare werken worden uitgevoerd, als de hoofdactiviteit tot NACE-codegroep 1 behoort;
 • voor de afzonderlijke sluitingspremie: buiten de hinderzone waar de openbare werken worden uitgevoerd, als de hoofdactiviteit tot NACE-codegroep 1 behoort;
 • voor de afzonderlijke sluitingspremie: binnen of buiten de hinderzone waar de openbare werken worden uitgevoerd, als de hoofdactiviteit tot NACE-codegroep 2 behoort.

Wat moet u doen om de hinderpremie te bekomen?

Als uw onderneming zich in de werfzone bevindt, dan ontvangt u een schriftelijke kennisgeving van het Agentschap Innoveren en Ondernemen nadat de openbare werken concreet zijn gepland. De kennisgeving gebeurt normaal voor de aanvang van de werken.

U kan dan de hinderpremie of sluitingspremie elektronisch aanvragen.

U moet de hinderpremie aanvragen uiterlijk 30 kalenderdagen vanaf de kennisgeving en vóór de geplande einddatum van de openbare werken.

Alleen bij de aanvraag van de afzonderlijke sluitingspremie, dus niet naar aanleiding van een hinderpremie, moet u aantonen dat de sluiting het gevolg is van de werken. Tijdens de elektronische aanvraag van de afzonderlijke sluitingspremie kan u het bewijsmateriaal, bijvoorbeeld een foto van de huidige situatie, eenvoudig als bestand opladen.

De sluitingspremie kan u op zijn vroegst op de startdatum van de openbare werken en uiterlijk op de startdatum van de sluitingsperiode aanvragen. Binnen dezelfde hinderperiode kan u de sluitingspremie verschillende keren aanvragen. Per aanvraag mag het aantal sluitingsdagen waarvoor sluitingspremie wordt aangevraagd, niet meer dan 30 bedragen.

Uw elektronische aanvraag wordt door Agentschap Innoveren en Ondernemen onderzocht.

Als u niet geselecteerd bent, check dan eerst of uw gegevens in de VKBO juist zijn. Een probleem kan u elektronisch melden aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen.  

Problemen bij het indienen van de elektronische aanvraag?

Voor het beantwoorden van vragen rond de hinderpremie en hulp bij het aanmelden of registreren van een onderneming kan u een beroep doen op de diensten van de Vlaamse Infolijn, telefoon 1700. 

 

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 22/02/2024

Wat is de investeringsaftrek en hoe werkt het?

Wat is het?

Dit is een fiscaal voordeel waarbij u een percentage van uw investeringskosten mag aftrekken van uw belastbare winst. Er bestaan verschillende soorten investeringsaftrekken, zowel op federaal als op Vlaams niveau.

Voor wie?

In principe komen alle bedrijven en beoefenaars van een vrij beroep in aanmerking voor de investeringsaftrek. Ondernemingen die op forfaitaire basis worden belast, zijn evenwel van de investeringsaftrek uitgesloten. Bepaalde groepen genieten een verhoogd aftrekpercentage bij specifieke soorten investeringsaftrekken.

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 31/07/2023

Welke investeringen komen in aanmerking voor investeringsaftrek?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Het moet gaan om investeringen in materële v ... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Steunmaatregel voor investeringen: de investeringsaftrek

Een onderneming die een investering uitvoert, kan onder bepaalde voorwaarden een investeringsaftrek verkrijgen. Dit is een fiscaal voordeel waarbij men een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de investeringen uitgevoerd tijdens het belastbaar tijdperk, mag aftrekken van de belastbare winst. Het percentage past men éénmalig toe op de aanschaffings-of beleggingswaarde van de goederen. Indien de winst onvoldoende is, mogen de investeringsaftrekken die niet kunnen worden verricht, onder bepaalde voorwaarden overgedragen worden op de winsten van de volgende belastbare tijdperken.

Wie komt in aanmerking?

De investeringsaftrek kan genoten worden door eenmanszaken, kmo’s en grote ondernemingen die winsten ontvangen uit een industriële, commerciële of landbouwactiviteit. Ook de beoefenaars van vrije beroepen komen in aanmerking. Vzw’s zijn bijgevolg uitgesloten.

Wat komt in aanmerking?

In de algemene regel moet het gaan om materiële vaste activa die in nieuwe staat zijn verkregen of tot stand gebracht en om nieuwe immateriële vaste activa. Deze activa moeten in België uitsluitend voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid worden gebruikt en ze moeten ten minste over drie jaar afschrijfbaar zijn. ‘Leasing’ komt ook in aanmerking. Volgende investeringen zijn uitgesloten van de investeringsaftrek:

 • niet uitsluitend voor het beroep gebruikte activa;
 • de gebouwen aangeschaft in het vooruitzicht van wederverkoop;
 • de bijkomende lasten indien ze niet worden afgeschreven samen met de activa waarop ze betrekking hebben;
 • de personenwagens en de wagens voor dubbel gebruik;
 • als het recht van gebruik van een investeringsgoed afgestaan wordt aan een derde, wat het geval is bij verhuur. Een uitzondering wordt echter gemaakt als de gebruiker een natuurlijk persoon is, en hij het gehuurde goed gebruikt voor de uitoefening van zijn zelfstandige beroepsactiviteit.

Omvang steun 

De eigenlijke steunpercentages kan u raadplegen via:

http://www.vlaio.be/maatregel/investeringsaftrek

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 27/11/2023

Gebruik maken van de KMO-Portefeuille?

Deze regelgeving is geregionaliseerd. Onderstaande tekst is van toepassing op ondernemingen en ondernemers die in het Vlaamse Gewest gevestigd zijn. De regeling voor ondernemingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vind je HIER.

Wat is de KMO-Portefeuille?

Ondernemingen kunnen via de Vlaamse overheid een financiële ondersteuning krijgen voor de aankoop van diensten (adviesverlening & opleiding). Dankzij de KMO-Portefeuille kan deze drempel nog verlaagd worden. Kleine en middelgrote ondernemingen kunnen tot 7.500 euro subsidie per jaar ontvangen.

De KMO-Portefeuille is een interactieve webtoepassing, waarmee ondernemers eenvoudig subsidies kunnen aanvragen bij de Vlaamse overheid.

Zowel KMO’s als vrije beroepen die in Vlaanderen gevestigd zijn komen in aanmerking, zolang ze een van de aanvaardbare hoofdactiviteiten en juridische vormen hebben (zie www.kmo-portefeuille.be).

De aanvraag voor de KMO-Portefeuille verloopt volledig online en is enorm vereenvoudigd. De eerste keer moet u zich registreren met uw elektronische identiteitskaart of met een federaal token, daarna volstaat het om u opnieuw aan te melden. De aanvraagprocedure begint steeds met het afsluiten van een overeenkomst met een erkende dienstverlener.

Ten laatste 14 kalenderdagen na aanvang van de opleiding of de adviesverlening moet u de subsidieaanvraag indienen via de webapplicatie.

Waarvoor kan u subsidie krijgen via de KMO-portefeuille?

Ondernemers kunnen subsidies aanvragen bij de Vlaamse overheid voor initiatieven rond opleiding en advies.

Hoe kan u gebruik maken van de KMO-Portefeuille?

De KMO-Portefeuille heeft een elektronische toegangsprocedure op het internet. Daarom hebt u ofwel een zogenoemd federaal token, ofwel een elektronische identiteitskaart nodig om een dossier in te dienen of op te volgen. Is het de eerste keer dat u gebruik maakt van de KMO-Portefeuille, dan moet u zich eenmalig registreren. Meer info hierover vindt u hier.

Om toegang te krijgen tot de KMO-Portefeuille kunt u dus kiezen tussen twee opties: ofwel via een federaal token, ofwel via uw elektronische identiteitskaart (e-id). Het federaal token is een kaartje, ter grootte van een bankkaart, dat u gratis kunt aanvragen via de website www.belgium.be. Op het kaartje staan 24 codes die u gevraagd kunnen worden tijdens de loginprocedure.

Gebruikt u liever uw e-id, dan moet u de pincode kennen. De kaartlezer die u nodig hebt, kunt u momenteel gratis aanvragen via de Federale Overheidsdienst voor ICT. Meer info daarover vindt u hier

Een gebruikershandleiding van de KMO-Portefeuille vindt u hier. Mocht u daarna nog vragen hebben, dan kan u terecht op het gratis nummer 1700.  

Op hoeveel steun kan u rekenen via de KMO-Portefeuille?

 • Een kleine onderneming kan tot 7.500 € subsidie ontvangen per jaar aan een steunpercentage van 30%.
 • Een middelgrote onderneming kan tot 7.5000 € subsidie ontvangen per jaar aan een steunpercentage van 20 %.

De tabel hierna vat de grote lijnen van de KMO-Portefeuille samen:

 

Opleiding

Advies

Kleine ondernemingen

Steunpercentage: 30%

Steunplafond: 7.500 euro

Middelgrote ondernemingen

Steunpercentage: 20 %

Steunplafond: 7.500 euro

Meer info: www.kmo-portefeuille.be

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 27/11/2023

Vlaamse subsidies voor onderzoek en ontwikkeling

Voor bedrijfsactiviteiten die draaien rond onderzoek & ontwikkeling kan beroep gedaan worden op verschillende Vlaamse subsidie-instrumenten: 

 • Ontwikkelingsprojecten: ondersteuning van bedrijfsprojecten die mikken op de ontwikkeling van een volledig nieuw of beduidend vernieuwend (verbeterd) product, proces, dienst of concept. Het resultaat heeft een belangrijke impact op de prestaties van de onderneming. Die impact situeert zich eerder op korte termijn.

 • Onderzoeksprojecten: ondersteuning van projecten van grensverleggend onderzoek, met een intrinsiek hoog risico, dat op termijn kan leiden tot een belangrijke positieve impact voor de onderneming (en voor Vlaanderen).
 • O&O-haalbaarheidsstudie: een haalbaarheidsstudie moet betere en onderbouwde inzichten opleveren over de mogelijkheden en de haalbaarheid van een innovatieproject.

Welke ondernemingen kunnen beroep doen op deze subsidies? Alle ondernemingen met rechtspersoonlijkheid en met operationele activiteiten in het Vlaams gewest. Ondernemingen in moeilijkheden (volgens de definitie in de Algemene Groepsvrijstellingverordening van de Europese Unie) komen niet in aanmerking.

Hoe kan je jouw subsidieaanvraag indienen? Je kan doorheen het ganse jaar een aanvraag indienen via Onderzoeksproject | VLAIOOntwikkelingsproject | VLAIO en O&O haalbaarheidsstudie | VLAIO.

Op deze webpagina's vind je ook meer informatie over de voorwaarden, de aanvraagprocedure en begeleiding door een VLAIO-adviseur (Team Bedrijfstrajecten), het steunbedrag (steunpercentages liggen hoger wanneer wordt samengewerkt met andere onafhankelijke ondernemingen) en kosten die in aanmerking komen voor steun.

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 09/08/2023

Subsidieleidraad detailhandel

Ter ondersteuning van de detailhandel is er een leidraad voor subsidies ontwikkeld ten behoeve van winkeliers. 
U kan die hier downloaden.

Voor Brussel, klik hier

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 27/11/2023

Subsidiedatabanken voor ondernemers

De overheid heeft tal van steunmaatregelen gecreëerd om het bedrijfsleven te ondersteunen. Via deze subsidiedatabank biedt het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen en het Enterprise Europe Network jou basisinformatie over de belangrijkste steunmaatregelen van de provinciale, Vlaamse, federale en Europese overheden.

Niet alleen subsidies, maar ook andere steunmogelijkheden zijn in deze databank opgenomen. Steunmaatregelen opzoeken kan via de alfabetische lijst of door het ingeven van een trefwoord in de zoekbalk. Met de zoekcriteria kan je een selectie uitvoeren op maat van jouw project.

Ondernemers gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen terecht op de volgende subsidiedatabank: www.premieskmo.brussel

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 22/02/2024

Het psycho-sociaal welzijn van je medewerkers ondersteunen door de werkbaarheidscheque

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Voor ondernemers in het Brussels Gewest die willen ... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Strategische Transformatiesteun

De Strategische Transformatiesteun maakt opleidings‐ en investeringssteun mogelijk voor internationaal gerichte ondernemingen die een transformatie met een sterk innovatief karakter doormaken.

Deze steunmaatregel is de opvolger van de strategische steunmaatregel die liep tot en met 31 december 2021. De bijgestuurde versie is sinds 1 januari 2022 van kracht en verlegt bepaalde accenten. In de beoordeling staan innovatie, internationale economische competitiviteit, kennisdisseminatie en aandacht voor verduurzaming centraal.

Samenwerkende ondernemingen kunnen gezamenlijk een project indienen. In dat geval moet het gaan om minstens drie ondernemingen die niet tot dezelfde bedrijvengroep behoren.

Meer info

Meer informatie over wie in aanmerking komt voor Strategische Transformatiesteun, hoe hoog het bedrag en het steunpercentage zijn en welke investeringen en opleidingen in aanmerking komen, kan je vinden via Strategische transformatiesteun | Agentschap Innoveren en Ondernemen (vlaio.be)

 

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 27/11/2023

Brusselse investeringssubsidies

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Deze regelgeving is geregionaliseerd. Onderstaande ... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Een microkrediet bij vzw Hefboom

Wil je een eigen zaak starten of je onderneming een boost geven maar je beschikt niet over voldoende eigen middelen?

Wanneer het je aan eigen middelen ontbreekt is het vaak moeilijk om aan een krediet te geraken. Microkredieten zijn er net voor ondernemers die moeilijk of geen toegang (meer) hebben tot bankkrediet.

Een microkrediet voor starters en ervaren ondernemers

Bij Impulskrediet kan je tot 25.000 euro lenen. 
Zowel rechtspersonen, zelfstandigen in hoofdberoep als zelfstandigen in bijberoep kunnen een Impulskrediet aanvragen.
Impulskrediet is in principe een krediet zonder persoonlijke borg.

Hoe werkt het precies?

Een ondernemer kan bij Impulskrediet zijn/haar project aanvragen door zich aan te melden via het contractformulier op de website of telefonisch. Wanneer je aanvraag in aanmerking komt, word je dossier verder onderbouwd op basis van een persoonlijk gesprek. Als het kredietcomité van Impulskrediet in jou gelooft als ondernemer en in de slaagkansen van je project, krijg je een lening en kan je van start gaan. De kredietnemer krijgen bij Impulskrediet, na toekenning van het krediet, 2 jaar gratis begeleiding door vrijwillige coaches met professionele ervaring. De coach geeft concrete tips over hoe je je zaak nog verder kan optimaliseren en staat je bij op verschillende domeinen. 

Hoe vraag ik een krediet aan?
Vraag via onderstaande link vrijblijvend een Impulskrediet aan. Op de website vind je ook twee templates, een ondernemingsplan en financieel plan: 

https://impulskrediet.be/microkrediet-aanvragen/

Info

Hefboom vzw
Cellebroersstraat 16b
1000 Brussel
Tel: 02/205.17.31
info@impulskrediet.be
www.impulskrediet.be

Wil je weten of je idee haalbaar is? Klik hier voor een individueel begeleidingstraject.

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 24/02/2023

Brusselse win-win-lening heet 'proxi-lening'

Dit is een geregionaliseerde regelgeving. Onderstaande regelgeving is van toepassing voor ondernemers gevestigd in het Brussels Gewest. De regelgeving voor de ondernemers uit het Vlaams Gewest vind je hier.

De Brusselse Proxi-lening is de tegenhanger van de vlaamse Win-win lening en de Waalse ‘coup de pouce’-lening. De Proxi-lening biedt aan particulieren de mogelijkheid geld te lenen aan Brusselse ondernemers terwijl ze tegelijkertijd van de fiscale voordelen via een belastingkrediet gekoppeld aan een waarborg genieten.  

De Proxi-leningen moeten geregistreerd worden bij Finance.brussels - Proxilening.

De Proxi-lening heeft de volgende kenmerken:

 • Alle zelfstandigen, kmo’s en verenigingen van het Brussels Gewest met een economische activiteit kunnen deze steun krijgen; 
 • De lening heeft een termijn van 5 of 8 jaar. Ze kan in één keer of maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks terugbetaald worden;
 • De rentevoet van de lening bedraagt minimaal 0,75 % en maximaal 1,50 % (wettelijke rentevoet voor 2022);
 • De kredietnemer bestemt de geleende middelen uitsluitend voor de uitoefening van zijn ondernemingsactiviteit;
 • De onderneming mag maximaal 250.000 euro lenen;
 • De kredietgever kan per onderneming maximaal 50.000€ investeren per belastingjaar;
 • De kredietgever geniet een jaarlijks belastingkrediet:
  • van 4% van het geleende bedrag gedurende de eerste drie jaar; 
  • vervolgens van 2,5% voor de volgende jaren. 
 • Indien de kredietnemer niet in staat is om terug te betalen (faillissement,...), recupereert de kredietverstrekker 30% van het uitstaande bedrag via een éénmalig belastingkrediet;
 • De lening is achtergesteld zowel ten opzichte van de bestaande als de toekomstige schulden van de onderneming. 

De kredietverstrekkers en de kredietnemers moeten een leningsakte ondertekenen. Deze akte wordt aan de hand van het modelformulier dat door het Brussels waarborgfonds ter beschikking wordt gesteld, opgemaakt. Kredietverstrekkers en kredietnemers zullen bovendien via platformen met elkaar in contact worden gebracht, wat het sluiten van een Proxi-lening tussen deze partijen zal vergemakkelijken.   

Een bijkomend voordeel van een gelijkaardige regeling in Brussel is dat er, in akkoord met Vlaanderen en Wallonië, een wederkerigheid van de maatregel kan komen. Voorlopig zal de Brusselse proxi-lening enkel gelden voor een Brusselse lener én ontlener.  UNIZO zal er op aandringen dat er afspraken worden gemaakt tussen de drie Gewesten om de investeringen in een ander Gewest ook in aanmerking te laten komen voor deze maatregel.

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 07/06/2024

Subsidies in de Kinderopvang

Het subsidiesysteem in de kinderopvang bestaat uit verschillende subsidietrappen:

 • TRAP 0: Geen subsidies
 • TRAP 1: De basissubsidie
 • TRAP 2: De basissubsidie + de subsidie inkomenstarief
 • TRAP 3: De basissubsidie + de subsidie inkomenstarief + de plussubsidie.

Elke soort subsidie heeft zijn eigen berekeningswijze. Hoe deze berekeningen juist in elkaar zitten en hoe de betaling ervan gebeurt leggen we je graag uit in onderstaand Webinar. Dit Webinar wordt gegeven door Dieter Vanhecke van het agentschap Opgroeien. 

Een overzicht van alle subsidiemogelijkheden voor kinderopvang baby's en peuters kan je terugvinden op de website van Subsidies Kind en Gezin. 

Aandachtspunt: Subsidies worden beschouwd als inkomsten en worden dus ook als dusdanig belast

Uitbreidingsronde subsidie inkomenstarief maart 2023 

Op 27 februari 2023 werd de oproep gelanceerd voor nieuwe plaatsen met de subsidie inkomenstarief voor Vlaanderen (met uitzondering van Brussel, Antwerpen en Gent waarvoor een aparte oproep geldt). De oproep en het beslissingskader kan je terugvinden op de website van Opgroeien

Als je overweegt aan een aanvraag in te dienen om de subsidie inkomenstarief te ontvangen, is het belangrijk dat je hier goed over nadenkt. Het systeem van inkomenstarief heeft heel wat gevolgen voor je werking.

Er werden drie checklists ontwikkeld die je kunnen helpen bij de overstap naar Trap 2 - inkomenstarief:

Checklist 1: Overstappen naar subsidie inkomenstarief: wat betekent dit in de praktijk?

Als je een aanvraag wil indienen voor de subsidie inkomenstarief is het belangrijk dat je goed op de hoogte bent van de gevolgen voor je werking. De subsidie inkomenstarief brengt namelijk heel wat verplichtingen met zich mee. Daarnaast zijn er ook gevolgen indien je niet voor al je plaatsen in een locatie de subsidie inkomenstarief zal ontvangen.) Deze checklist kan je onderaan terugvinden in de downloadzone

Deze checklist geeft een overzicht van alle zaken waarmee je rekening dient te houden. 


Wil je een uitgebreid financieel plan opmaken op te bekijken wat de financiële gevolgen zijn voor je opvang? Dan kan je hiervoor gebruik maken van het Financieel Kompas Kinderopvang. Dit financieel Kompas Kinderopvang vind je terug onderaan in de downloadzone. Wil je enkel een inschatting maken van hoeveel subsidies je zou ontvangen? Dat kan aan de hand van de tools op de website van Opgroeien

Checklist 2: Aandachtspunten bij het indienen van je aanvraag 

In deze checklist vind je alle voorwaarden en informatie om een aanvraag in te dienen in voor de oproep voor Vlaanderen in maart 2023. 

3. Ik heb een subsidiebelofte inkomenstarief gekregen, wat moet ik doen om te starten?

Als Opgroeien je een positieve beslissing bezorgt krijgt je een subsidiebelofte. Dat wil zeggen dat je het nodige zal moeten doen om je werking aan te passen zodat je klaar bent op de subsidie inkomenstarief te ontvangen en dus een subsidietoekenning aan te vragen. Deze checklist kan je hierbij helpen.

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 26/12/2023

Nuttig voor jou