Wat kan je doen tegen machtsmisbruik van (vaak) grote bedrijven?

Laatste aanpassing: 
04/10/2022

UNIZO is al jaren vragende partij voor een betere bescherming van KMO's, zelfstandigen en freelancers tegen mogelijk machtsmisbruik door de vaak veel grotere bedrijven waarmee ze zaken doen. Dat deze bescherming er nu effectief komt, ondanks vele tegenkantingen, is dan ook erg belangrijk voor onze ondernemers. 

Door deze nieuwe wet zal er namelijk gemakkelijker kunnen opgetreden worden tegen diverse vormen van machtsmisbruik.

  1. Zo is er nu een uitdrukkelijk verbod op misbruik van een positie van economische afhankelijkheid.
  2. Daarnaast is het algemene verbod van 'met de eerlijke marktpraktijken strijdige daden' uitgebreid met twee specifieke oneerlijke marktpraktijken: misleidende en agressieve marktpraktijken. Met deze tool kan voortaan opgetreden worden tegen, bijvoorbeeld:
    • de grote afnemer die aan het eind van het jaar een brief stuurt met de vraag om x % van de gefactureerde bedragen terug te storten "in het kader van de toekomstige relatie".
    • de oppermachtige afnemer die een loopje neemt met de afgesproken betaalhygiëne.
    • ook ondernemers verplichten bedingen te aanvaarden die niet vooraf gekend zijn, zal niet meer kunnen. Net zo min als het naar eigen goeddunken interpreteren van bepaalde contractuele afspraken (in eigen voordeel en ten nadele van de tegenpartij). Ook mag de ene partij de andere niet meer verhinderen om af te zien van elke vorm van verhaal bij betwistingen.
  3. Sinds 1 december 2020 komt er dan nog een zwarte en grijze lijst van onrechtmatige clausules die niet langer mogen worden opgenomen in overeenkomsten. Meer informatie over deze lijst van bedingen vind je in de brochure van de FOD Economie (zie hieronder). 

Het is de Belgische Mededingingsautoriteit die moet optreden wanneer de economisch afhankelijke positie van bepaalde ondernemers zou worden misbruikt door hun zakenrelaties.

Wil je meer tekst en uitleg bij je rechten en plichten hierover?

Download de brochure van de FOD Economie 

Meer over: Commerciële acties, Diverse marktpraktijken, Geschillen, Mededinging
Thema: Juridisch

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!