Wat zijn de btw-regels voor webshops voor verkoop van en naar het buitenland?

Laatste aanpassing: 
08/03/2020

Levering van goederen 

Gewone verkoop via de winkel

Eerst en vooral is de plaats waar de ‘belastbare handeling’ plaatsvindt van belang. Is dat binnen de Belgische landsgrenzen, dan is er Belgische btw verschuldigd. Hier geldt de regel: de plaats van terbeschikkingstelling is van toepassing.

  • Dus: Een Franse koper komt langs in uw winkel in Brussel: de Franse klant koopt aan het Belgische btw-tarief. Dat is helder.

Verkoop via webshop aan buitenlandse klanten

Indien een belastingplichtige een goed verkoopt aan een niet-BTW plichtige in een andere lidstaat en het vervoer gebeurt door of voor rekening van de leverancier, dan wordt dit beschouwd als verkoop op afstand. Er is hier voor een speciale regeling uitgewerkt.

  • Daarvoor geldt in principe de regel van belastingheffing in de lidstaat van aanvang van het vervoer. U kunt dus met uw Belgische webshop Belgische BTW aanrekenen aan buitenlandse klanten.
  • Maar... er is een verkoopdrempel ingebouwd! Overschrijdt u als leverancier de verkoopsdrempel in een bepaalde lidstaat, dan wordt de plaats van de levering verschoven naar de lidstaat van de koper. U zal dan in die lidstaat BTW moeten afdragen en er zich voor de BTW moeten registreren.

Bovenstaande is dus enkel van toepassing als het vervoer tot bij de klant geregeld wordt door u of voor uw rekening. Dus niet indien de klant de goederen zelf ophaalt en vervoert. Ook niet als hij zelf een vervoerder contacteert en betaalt om het goed bij hem af te zetten. Maar wél als u op uw website verwijst naar een vervoerder, zelfs al rekent de klant zelf het vervoer rechtstreeks af met de vervoerder, zo verduidelijkte een recente Beslissing van de BTW. In dat geval moet dan gewoon Belgische BTW aangerekend worden.

Leveren van diensten

Voor bepaalde diensten gelden ook nieuwe regels. Volgens een Europese Richtlijn moeten sinds 1 januari 2015 alle telecommunicatie-, radio-, TV- en ‘langs elektronische weg verrichte diensten’ in opdracht van een niet-belastingplichtige, worden belast in de lidstaat waar de afnemer is gevestigd.

Dat is dus ongeacht de plaats waar de belastingplichtige die deze diensten verricht is gevestigd.

Onder ‘langs elektronische weg’ verrichte diensten vallen onder meer de diensten bij het leveren en onderbrengen van websites, het onderhoud op afstand van programma’s en uitrusting, de levering van software en de bijwerking ervan en de levering van beelden, geschreven stukken en informatie en de terbeschikkingstelling van databanken.

Een Europees portaal voor eenvoudiger btw-afhandeling

Om de administratieve lasten (registraties in andere lidstaten) die uit de nieuwe btw-regels voorvloeien in te perken komt er een elektronisch portaal waarin de btw die verschuldigd is in andere lidstaten aangegeven en betaald kan worden.

Meer over: Belastingen, Btw, Btw-tarieven, Webshop, Informatieplicht

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!