Wat zijn de btw-regels voor webshops voor verkoop van en naar het buitenland?

Laatste aanpassing: 
23/06/2022

Levering van goederen 

Gewone verkoop via de winkel

Eerst en vooral is de plaats waar de ‘belastbare handeling’ plaatsvindt van belang. Is dat binnen de Belgische landsgrenzen, dan is er Belgische btw verschuldigd. Hier geldt de regel: de plaats van terbeschikkingstelling is van toepassing.

  • Dus: Een Franse koper komt langs in uw winkel in Brussel: de Franse klant koopt aan het Belgische btw-tarief. Dat is helder.

Verkoop via webshop aan buitenlandse klanten

Indien een belastingplichtige een goed verkoopt aan een niet-BTW plichtige in een andere lidstaat en het vervoer gebeurt door of voor rekening van de leverancier, dan wordt dit beschouwd als verkoop op afstand. Er is hier voor een speciale regeling uitgewerkt.

  • Daarvoor geldt in principe de regel van belastingheffing in de lidstaat van aanvang van het vervoer. U kunt dus met uw Belgische webshop Belgische BTW aanrekenen aan buitenlandse klanten.
  • Maar... er is een verkoopdrempel ingebouwd! Deze drempel is sinds 1 juli 2021 als een algemene drempel opgesteld en niet meer als een drempel per afzonderlijk land. Indien je voor meer dan 10.000 euro aan buitenlandse kopers verkoopt (ongeacht de EU-staat), dan moet er btw afgedragen worden in het land waar de consument gevestigd is.
  • Om te vermijden dat in elk land waar een koper gevestigd is een btw-registratie moet gebeuren en er btw moet worden afgedragen, werd het one stop shop mechanisme (OSS) ingevoerd. Hierdoor volstaat het voor een e-commerce ondernemer om in één land geregistreerd te zijn en aangiften in te dienen, ook wanneer hij de verkoopdrempel overschreden heeft.

Bovenstaande is dus enkel van toepassing als het vervoer tot bij de klant geregeld wordt door u of voor uw rekening. Dus niet indien de klant de goederen zelf ophaalt en vervoert. Ook niet als hij zelf een vervoerder contacteert en betaalt om het goed bij hem af te zetten. Maar wél als u op uw website verwijst naar een vervoerder, zelfs al rekent de klant zelf het vervoer rechtstreeks af met de vervoerder, zo verduidelijkte een recente Beslissing van de BTW. In dat geval moet dan gewoon Belgische BTW aangerekend worden.

Leveren van diensten

Voor bepaalde diensten gelden ook nieuwe regels. Volgens een Europese Richtlijn moeten sinds 1 januari 2015 alle telecommunicatie-, radio-, TV- en ‘langs elektronische weg verrichte diensten’ in opdracht van een niet-belastingplichtige, worden belast in de lidstaat waar de afnemer is gevestigd.

Dat is dus ongeacht de plaats waar de belastingplichtige die deze diensten verricht is gevestigd.

Onder ‘langs elektronische weg’ verrichte diensten vallen onder meer de diensten bij het leveren en onderbrengen van websites, het onderhoud op afstand van programma’s en uitrusting, de levering van software en de bijwerking ervan en de levering van beelden, geschreven stukken en informatie en de terbeschikkingstelling van databanken.

 

UNIZO ledenvoordeel: 62% korting op nationale en internationale zendingen

FedEx Express levert jouw zending snel en op tijd op elke gewenste locatie, wereldwijd en van deur-tot-deur. Of het nu een zware pallet, een groot pakket of één document is, maak je keuze uit een groot aanbod aan Express diensten.  

Verzenden met FedEx Express

Meer over: Belastingen, Btw, Btw-tarieven, Webshop, Informatieplicht

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!