Welke vermeldingen moeten verplicht op je website of Facebookpagina staan?

Laatste aanpassing: 
08/08/2022

De aanwezigheid op internet is voor ondernemingen onontbeerlijk. Steeds meer ondernemers maken dan ook een digitale etalage in de vorm van een website. Sommigen verkopen ook hun producten via een webshop (e-commerce). Er zijn echter een aantal vermeldingen die verplicht op je website moeten voorkomen, zelfs als je geen producten via je website verkoopt. Hetzelfde geldt als je een Facebookpagina hebt.

Wat moet er op uw website staan?

De verplichte vermeldingen moeten steeds op uw website staan, ook als de klant niet de mogelijkheid heeft rechtstreeks op uw website aan te kopen:

 • De naam van uw onderneming;
 • De rechtsvorm;
 • Het adres van uw onderneming;
 • Uw eventueel e-mailadres;
 • Indien u een vennootschap heeft:
  • De rechtsvorm ( bijvoorbeeld ‘bvba’);
  • Het adres van uw maatschappelijke zetel (indien het  adres van uw onderneming indien dat verschilt van de maatschappelijke zetel);
  • Het woord rechtspersonenregister ( of de afkorting ‘RPR), gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen uw vennootschap haar zetel heeft;
 • Uw ondernemingsnummer én BTW-nummer;
 • Indien uw website cookies gebruikt, moet u de klant hiervan op de hoogte stellen ( de zogenaamde ‘cookieverklaring’);
 • Indien u gegevens van uw klanten verwerkt, moet u ook het privacybeleid van uw onderneming vermelden op uw website;

Daarnaast moet u ook andere informatie aan de consument geven. Hoewel die informatie ook op een andere manier dan via de website mag worden gegeven, is het veruit het eenvoudigst om dat toch via de website te doen:

 • uw algemene voorwaarden en de talen waarin die kunnen worden geraadpleegd;
 • de belangrijkste kenmerken van de ondernemingsactiviteit;
 • het eventuele bestaan van door de onderneming gehanteerde contractbepalingen betreffende het op de overeenkomst toepasselijke recht of betreffende de bevoegde rechter;
 • het eventuele bestaan van een niet bij wet voorgeschreven garantie na verkoop
 • de prijs van de dienst wanneer de onderneming de prijs van een bepaalde soort dienst vooraf heeft vastgesteld
 • indien u verplicht bent beroep te doen op de buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen, moet u aangeven hoe de klant gedetailleerde informatie kan verkrijgen over de kenmerken en de toepassingsvoorwaarden van deze buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen, en moet u ook de contactgegevens en het adres van de website van de betrokken entiteit vermelden;
 • de beroepsaansprakelijkheidsverzekering of - waarborgen, met name de adresgegevens van de verzekeraar of de borg en de geografische dekking;
 • indien u een gereglementeerd beroep uitoefent:
  • de handelsvereniging of beroepsorganisatie waarbij de onderneming is ingeschreven;
  • de beroepstitel en de lidstaat waar die is verleend;
  • een verwijzing naar de toepasselijke beroepsregeling en naar de middelen om daartoe toegang te krijgen.
 • wanneer u onderworpen bent aan een vergunning, de adresgegevens van de bevoegde controle-autoriteit of het ondernemingsloket;

Klik hier voor een samenvattende checklist van de FOD Economie.

Tip

Voor E-commerce / webshop gelden nog bijkomende verplichtingen. Om zeker te zijn dat u alle verplichte vermeldingen juist heeft opgenomen, kan u terecht op www.unizo.be/ecommercelabel

Waar moet u die vermeldingen plaatsen?

De vermeldingen die verplicht op uw website moeten staan, plaatst u gewoon duidelijk leesbaar onderaan uw website. De overige informatie kan uw in uw disclaimer opnemen, in uw algemene voorwaarden, of op een andere plaats op uw website.  Zo kan de klant die gemakkelijk terugvinden en kan er later geen discussie ontstaan.

Welke sancties bij overtreding?

Indien niet alle verplichte vermeldingen op uw website staan, dan riskeert u een boete van €156 tot €60.000. In bepaalde gevallen kan u als zaakvoerder van een vennootschap zelfs hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld indien de website van uw vennootschap de volgende zaken niet vermeldt:

 1. de naam van de vennootschap;
 2. de rechtsvorm, voluit of afgekort, alsook, naargelang het geval, de woorden “burgerlijke vennootschap met handelsvorm”, leesbaar geschreven onmiddellijk voor of na de naam van de vennootschap; in het geval van een coöperatieve vennootschap, of zij met beperkte of onbeperkte aansprakelijkheid is; in het geval omschreven in boek X moeten deze vermelding of afkortingen worden gevolgd door de woorden “met een sociaal oogmerk”;
 3. de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap;
 4. het ondernemingsnummer;
 5. het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft;
 6. in voorkomend geval, het feit dat de vennootschap in vereffening is.

 

Meer over: ICT

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!