UNIZO verwelkomt regeringsmaatregelen voor een betere toegang tot overheidsopdrachten voor kmo's

UNIZO, Bouwunie, Netwerk Architecten Vlaanderen, Nelectra, Fenavian en Brema reageren tevreden op de maatregelen die de federale regering neemt om overheidsopdrachten toegankelijker te maken voor kmo’s. De laatste jaren gaat het aantal openbare aanbestedingen die gegund worden aan kmo’s achteruit.  Op vraag van UNIZO en de sectoren komt de federale overheid nu met een aantal ingrepen om de overheidsopdrachten kmo-vriendelijker te maken.  

Concreet zullen er biedvergoedingen worden toegekend. Dat maakt het voor architecten terug haalbaar om deel te nemen aan overheidsopdrachten. Architecten-kandidaten moeten bij een deelname vaak een zeer gedetailleerd ontwerp maken. De kosten om deel te nemen zijn dus enorm, zonder garantie dat de opdracht gegund wordt. Als het bouwproject uiteindelijk niet doorgaat, is tot nu vaak geen vergoeding voorzien.  Daarnaast komt er ook een bekendmaking van de voorlopige ranking in het klassement. Dat wil zeggen dat aanbesteders verplicht zullen zijn om reeds onmiddellijk na de opening van de offertes de voorlopige rangschikking in het klassement mee te delen. Voor de toewijzing van de opdracht kunnen ondernemers/aannemers al een inzicht krijgen in hun kansen om de opdracht binnen te halen, en dus ook hun werkplanning tijdig opmaken. In veel gevallen is de tijd tussen het sluiten van de opdracht en de start van de werken eerder kort.
Tenslotte wordt ook de mogelijkheid om makkelijker een voorschot te kunnen krijgen bij overheidsopdrachten recurrent gemaakt. Die werd eerder tijdelijk ingevoerd om de liquiditeitsproblemen die ondernemers ondervinden door de Oekraïnecrisis te verzachten.

Noodzakelijk
Deze maatregelen zijn broodnodig. Uit recente Europese cijfers blijkt dat in 2021 het aantal gunningen van overheidsopdrachten aan kmo’s is opnieuw gedaald ten opzichte van 2020, van 34 procent naar 28 procent. Ons land behaalt hiermee een weinig benijdenswaardige podiumplaats, want enkel Roemenië doet het nog slechter. Opmerkelijk daarbij  is dat de deelname door kmo’s aan overheidsopdrachten wél gestegen is, van 54 procent in 2020 naar 59 procent in 2021. Hiermee laten we nog zeven andere landen achter ons, maar behoren we wel nog steeds bij de slechtste leerlingen van de klas.

“De kmo’s halen steeds minder opdrachten binnen, terwijl het aantal inschrijvingen op deze aanbestedingen wel stijgt. Dat is frustrerend. Het is zeer goed dat de federale overheid een aantal concrete maatregelen invoert om de overheidsopdrachten echt kmo-vriendelijker te maken”, zegt UNIZO-topman Danny Van Assche.

Deze actie van de federale regering kadert in het actieplan “Toegang van kmo’s tot overheidsopdrachten bevorderen” van 2021. Daarin werden een aantal aanbevelingen van UNIZO, Nelectra, Bouwunie, NAV en Fenavian/Brema opgenomen.

Een belangrijke eerdere verwezenlijking is de wet die een grotere transparantie over overheidsopdrachten creëert: hoeveel geld gaat er naar overheidsopdrachten, aan wie worden de opdrachten gegund, welke criteria worden er gebruikt…  Momenteel zijn er  enkel cijfers over (grotere) overheidsopdrachten die de EU- drempel bereiken, niet over opdrachten onder die drempel. Dat beeld is nodig om een beleid te kunnen uitstippelen om de toegang van kmo’s tot overheidsopdrachten te verbeteren.  Men werkt daarnaast ook nog aan de vernieuwing van het e-procurement platform, met het oog om dit eenvoudiger te maken voor aanbesteders en ondernemers. Ondernemers moeten dat platform gebruiken om overheidsopdrachten te vinden en hierop in te schrijven. 

Meer weten? 

Contacteer UNIZO-woordvoerder a.i. Filip Horemans

M 0478/22 37 51 - E-mail: filip.horemans@unizo.be