Begrotingsafgrond dreigt bij val regering of aanslepende regeringsvorming na verkiezingen '24

Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO

De Belgische begroting staat in het rood. Volgens cijfers van het Federaal Planbureau loopt het overheidstekort op tot 5,7% bbp in 2023 en voor de komende jaren is er weinig zicht op verbetering. UNIZO vreest dat de factuur integraal wordt doorgeschoven naar de volgende regeringen. "En daarbij dreigt een ander probleem", waarschuwt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO.  

Na het vallen van een regering of tijdens een periode van aanslepende regeringsonderhandelingen na de verkiezingen, treedt – bij gebrek aan een goedgekeurde begroting - het systeem van voorlopige twaalfden in werking. Het parlement keurt dan maandelijkse overheidsuitgaven goed die overeenstemmen met 1/12e van de laatst aangenomen jaarbegroting. In principe kunnen er dan geen nieuwe uitgaven beslist worden.

"Maar in de huidige omstandigheden heeft dat tot gevolg dat we nog langer geconfronteerd worden met een onhoudbare begrotingssituatie", waarschuwt Danny Van Assche. "De laatst goedgekeurde jaarbegroting is er immers één met een tekort van bijna 6% BBP. Daarom vragen we om uit voorzorg de codex overheidsfinanciën strikt te wijzigen zodat er een rem staat op de uitgaven."

Heel concreet mag het tekort volgens UNIZO, zélfs in voorlopige twaalfden, nooit uitstijgen boven het Europese maximum van 3% van het BBP.   "De regering moet hier nu al een mouw aan passen voor als het tot een crisissituatie zou komen", besluit Danny Van Assche "Dat is verre van ondenkbaar. De huidige regering flirtte al meermaals met de val. Bovendien zou de vorming van de federale regering na de verkiezingen in mei volgend jaar wel eens zeer lang kunnen duren.  In beide gevallen zouden we (respectievelijk in 2024 of in 2025) moeten terugvallen op voorlopige twaalfden van een zwaar deficitaire begroting.  Dit is onverantwoord”.

Meer weten? 
Contacteer UNIZO-woordvoerder a.i. Filip Horemans
M 0478/22 37 51 - E-mail: filip.horemans@unizo.be

 

Nuttig voor jou