Veelgestelde vragen over het crisis-overbruggingsrecht

Alles over het crisis-overbruggingsrecht

Wanneer kan ik aanspraak maken op het overbruggingsrecht aan het verhoogd bedrag voor gezinslast?

Je hebt recht op het overbruggingsrecht met gezinslast, wanneer je gezinsleden ten laste hebt. Dit betekent dat je moet samenwonen met je echtgeno(o)t(e), feitelijke levenspartner, kind of bloed- of aanverwant tot de 3e graad, die/dat je financieel ten laste is. Het gezinslid in kwestie mag slechts een beperkt maandelijks inkomen hebben (990,04 euro, vanaf 01/03: 1009,84 euro) om als persoon ten laste te kunnen worden beschouwd. Als je samenwoont met je echtgeno(o)t(e) of feitelijke levenspartner, wordt er geen rekening gehouden met de andere personen die bij je wonen, ook niet met hun inkomsten.

Eenvoudig voorbeeld:

  • Je woont samen met je man die geen eigen inkomsten heeft: je hebt recht op het tarief aan gezinslast.
  • Je woont samen met je man die zelf een overbruggingsrecht aanvraagt: je hebt recht op het tarief voor alleenstaanden.

Meer info

Wanneer kan ik een beroep doen op deze vorm van het overbruggingsrecht?

  • Als je verplicht bent door de overheid om je zaak (al dan niet volledig) te sluiten

En volgende beroepen of in volgende omstandigheden: 

  • de sector van evenementen in ruime zin en de activiteiten die hiervan afhangen: sector van de feesten, bedrijfsevenementen, organisatoren huwelijksfeesten, verhuurders van feest- en evenementenzalen, enz. Zelfstandigen die doorgaans enkel evenementen organiseren die volledig verboden blijven, mogen hun activiteit omvormen tot bijvoorbeeld het organiseren van kleinere events (genre zomerbars, kleinschalige festivals, …).  Dergelijke omvorming verhindert de verdere toekenning van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht niet. Ook zelfstandige artiesten actief in de sectoren die vallen onder de evenementen- en culturele sector vallen onder het toepassingsgebied
  • foorkramers
  • nachtwinkels
  • Shishabars. Het blijven serveren van uitsluitend dranken in deze etablissementen verhindert de toekenning van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht niet (omvorming naar een toegelaten activiteit)

Hoe wordt het crisis-overbruggingsrecht belast?

Voor zelfstandigen die winsten of baten aangeven, is het overbruggingsrecht belastbaar als afzonderlijk belastbaar inkomen aan 16.5%, in zover het overbruggingsrecht (in combinatie met soortgelijke vergoedingen) niet meer bedraagt dan de belastbare nettowinst of -baten die in de vier voorafgaande jaren zijn verkregen uit de niet meer uitgeoefende activiteiten. Voor zover en in de mate dat het verkregen overbruggingsrecht deze grens overschrijdt, worden de normale tarieven in de personenbelasting toegepast.

Voor zelfstandigen die bezoldigingen als bedrijfsleider aangeven, wordt het overbruggingsrecht fiscaal beschouwd als een vergoeding tot volledig of gedeeltelijk herstel van tijdelijke derving van bezoldinging.

Voor meewerkende echtgenoten (maxistatuut) is het overbruggingsrecht niet belastbaar.

Kan ik een beroep doen op het overbruggingsrecht als de overheid mij niet verplicht te sluiten maar ik dit preventief doe uit voorzorg?

Neen, het crisisoverbruggingsrecht geldt enkel als je door de overheid verplicht wordt te sluiten.

Voor ondernemers die na 3 mei heropend zijn, en in het tweede kwartaal van 2020 een omzetverlies noteren van minstens 10% ten opzichte van hetzelfde kwartaal uit 2018 of 2019, is er wel het relance-overbruggingsrecht

Kan ik als zelfstandige in bijberoep een beroep doen op het overbruggingsrecht?

Ja, op voorwaarde dat je voorlopige sociale bijdragen betaalt die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep (berekend op een netto belastbaar inkomen van 13.993,78 euro per jaar). Wanneer je als zelfstandige in bijberoep een inkomen tussen 6.996 euro en 13.993 euro per jaar hebt, heb je toegang tot een half crisis-overbruggingsrecht van 645 euro per maand (807 euro/maand met gezinslast) met een maximumplafond voor de vervangingsinkomsten van 1.614 euro.

Kan ik als starter een beroep doen op het overbruggingsrecht?

Ja, de voorwaarde om vier kwartelen te hebben moeten bijgedragen vervalt gezien de uitzonderlijke situatie. 

Mag je overbruggingsrecht met een andere activiteit combineren?

  • Activiteiten die nauw verwant zijn met de activiteit die je verplicht moet onderbreken, kunnen voortgezet worden. Bijvoorbeeld: de uitbating van een manege bestaat uit verschillende deelactiviteiten zoals een paardenhotel, rijlessen, horecagelegenheid, organisatie van demonstraties of wedstrijden, … Op dit moment kan het deel ‘events’ (de wedstrijden en demonstraties) als verplicht gesloten beschouwd worden. Omdat de andere activiteiten nauw verwant zijn vormen die geen beletsel voor de toekenning van overbruggingsrecht.
  • je kan ook jouw activiteit omvormen, zonder het overbuggingsrecht te verliezen. Bijvoorbeeld: een event-organisator die een zomerbar inricht.

Je kan als zelfstandige in dezelfde omstandigheden ook een tijdelijke job als werknemer uitvoeren. Daarbij is het wel van belang dat je door die job niet in een statuut van zelfstandige in bijberoep terechtkomt, waardoor jouw oorspronkelijk recht op het overbruggingsrecht zou komen te vervallen. Neem voor de zekerheid contact op met jouw sociaal verzekeringsfonds om te weten waar je op moet letten.

Hoe kan ik een beroep doen op het overbruggingsrecht?

Je doet een aanvraag via het sociaal verzekeringsfonds

Ik val ziek. Vraag ik het overbruggingsrecht aan?

Wie ziek wordt, contacteert de huisarts. Die zal een attest arbeidsongeschiktheid afleveren. Wie als zelfstandige meer dan 7 dagen arbeidsongeschikt is, krijgt voor de volledige periode van ziekte (dus ook de eerste 7 dagen) ziekte-uitkeringen. Ben je weer genezen maar moet je je zaak de facto sluiten, dan kan je alsnog het overbruggingsrecht aanvragen op voorwaarde dat je je activiteiten staakt voor minstens 7 dagen.

Kan ik als student-ondernemer een beroep doen op het overbruggingsrecht?

Ja, maar alleen als je aangesloten bent als zelfstandige in hoofdberoep onder het statuut van student-zelfstandige, en je een kwartaalbijdrage betaalt van meer dan 745,50 euro (overeenkomstig een inkomen van 13.993,78 euro) op basis van de inkomsten uit 2017.          

Ik ben zelfstandige in sociaal statuut ‘artikel 37’. Heb ik recht op een overbruggingskrediet?

Als zelfstandige in sociaal statuut ‘artikel 37’, ben je eigenlijk zelfstandige in hoofdberoep die onder bepaalde voorwaarden is vrijgesteld van sociale bijdragen of die verminderde sociale bijdragen verschuldigd is. Als je in 2017 op basis van je netto belastbaar beroepsinkomen een hogere kwartaalbijdrage dan 745,50 euro (overeenkomstig een inkomen van 13.993,78 euro) verschuldigd bent, kan je het volledige overbruggingsrecht voor zelfstandigen in hoofdberoep aanvragen. Als je in 2017 op basis van je netto belastbaar beroepsinkomen een kwartaalbijdrage van minstens 372,75 euro (overeenkomstig een inkomen van 6.996,89 euro) en maximaal 745,50 euro bent verschuldigd, dan kan je een half overbruggingsrecht aanvragen.