Kies je voor een éénmanszaak of een vennootschap?

Eén van de belangrijkste keuzes bij de start van je activiteiten als zelfstandige is de rechtsvorm van de onderneming. Een eerste keuze hierbij is deze tussen de eenmanszaak of een vennootschapsvorm. Indien je voor deze laatste kiest, moet je nog beslissen voor welke vennootschapsvorm je opteert.

Je hoort wel eens zeggen dat de vennootschapsvorm voor elke onderneming, ongeacht de omvang of sector, de meest geschikte rechtsvorm zou zijn. Deze stelling moet op zijn minst met een korreltje zout worden genomen. Het nut van de vennootschapsvorm voor een onderneming hangt immers af van diverse factoren, die aan de specifieke situatie van de onderneming getoetst moeten worden.

 • Zo is een groot voordeel van de eenmanszaak tegenover de vennootschap de vrijheid van de ondernemer. De eenmanszaak is namelijk minder onderhevig aan wettelijke verplichtingen inzake besluitvorming, winstverdeling, enzovoort. Ook de administratieve verplichtingen zijn merkelijk lichter.
 • Daartegenover staat dat de vennootschap van een gunstiger fiscaal regime geniet en er in de meeste gevallen een beperkte aansprakelijkheid telt.

Dit zijn slechts enkele belangrijke verschillen tussen deze twee vormen. 

Eénmanszaak of vennootschap?

Vooraleer definitief een keuze te maken, raden we je aan advies te vragen aan een UNIZO starterscoach.

Stel je vraag via de UNIZO Starterslijn

Vergroot je slaagkansen als succesvol ondernemer!

Een grondige voorbereiding op de opstart van je eigen zaak is cruciaal. En dat is precies wat we doen binnen het traject Starten. Via dit individueel begeleidingstraject werk je samen met je UNIZO-coach je ondernemings- en financieel plan volledig uit zodat je goed gewapend aan de slag kan als ondernemer.

Ik wil weten of mijn idee haalbaar is!

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 02/03/2023

Wat is volgens de nieuwe regels het verschil nog tussen een eenmanszaak en een vennootschap?

De nieuwe wet op de vennootschappen heeft ook een impact op de afwegingen die je moet maken bij de keuze voor een eenmanszaak of een vennootschap. Hieronder lees je de impact van je keuze op basis van de nieuwe wet. 

Eenmanszaak: wanneer? En wat zijn de gevolgen?

Heb je als ondernemer geen vennootschap opgericht, dan werk je automatisch al in een ‘eenmanszaak’. Dit is een onderneming die geen aparte rechtspersoonlijkheid bezit. Dat wil zeggen dat er dus geen duidelijke splitsing is tussen je privévermogen en het vermogen van je zaak.

 • Heb je een eenmanszaak, dan stel je alle handelingen in naam van je zaak en neem je bijgevolg ook alle rechten en plichten van de onderneming persoonlijk op jou.
 • Je bent onbeperkt aansprakelijk, wat inhoudt dat je met je volledige persoonlijke vermogen instaat voor de verbintenissen van de onderneming.
 • Het belangrijkste voordeel van deze rechtsvorm is dat beslissingen op een zeer snelle en weinig formele manier kunnen worden genomen. Bovendien zijn er aan een eenmanszaak ook weinig administratieve en boekhoudkundige verplichtingen verbonden.

Onbeperkt aansprakelijk als zelfstandige zonder vennootschap: wat betekent dat dan concreet?

 • Maak je schulden met jouw zaak? Dan kan alles wat je bezit of nog zal bezitten, dienen om eventuele schulden van je zaak te betalen. Het maakt daarbij niet uit of je dat bezit nu met de zaak hebt verdiend of op een andere manier hebt verkregen (bv. door schenking, erfenis, testament of Lotto-winst),
 • Jouw persoonlijk bezit kan dus in het slechtste geval in beslag genomen worden door de schuldeisers, ook in geval van faillissement.
 • In de faillissementswet is gelukkig wel de ‘verschoonbaarheid’ in hoofde van de gefailleerde ondernemer voorzien. Wanneer je als gefailleerde ‘verschoonbaar’ wordt verklaard (dit wil zeggen dat de rechtbank beslist dat je geen fouten kunnen verweten worden), kan je niet meer vervolgd worden door de schuldeisers voor schulden die na het faillissement eventueel onbetaald zouden gebleven zijn. Je kan dan na een faillissement desgewenst een nieuwe zaak starten met een schone lei.

Je kiest voor een vennootschap: wat betekent dat?

De vennootschap is een rechtspersoon.

 • Dat wil zeggen dat jouw vennootschap optreedt als een zelfstandige entiteit in het handelsverkeer en ze bijvoorbeeld contracten kan sluiten. Bepaalde vennootschapsvormen zijn hierdoor uitermate geschikt om je privévermogen (gezinswoning, spaargelden, ...) af te scheiden van het ondernemingsvermogen.
 • Wanneer het met de onderneming bergaf zou gaan en bepaalde schulden niet meer kunnen betaald worden, blijft in principe jouw privévermogen buiten schot. Alleen het vermogen van de vennootschap is aan het bedrijfsrisico onderworpen. Deze beperkte aansprakelijkheid kan echter doorbroken worden door oprichters- of bestuurdersaansprakelijkheid. Een goed businessplan opstellen is van groot belang om je hiertegen te beschermen.

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 23/02/2023

Wat betekenen de belastingwijzigingen in de keuze eenmanszaak-vennootschap?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Quae similitudo in genere etiam humano apparet

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae;

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit.

Wat zijn als zelfstandige mijn verplichtingen inzake boekhouding?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Quae similitudo in genere etiam humano apparet

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae;

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit.

Eenvoudige boekhouding als zelfstandige

Een vereenvoudigde boekhouding bevat volgende elementen:

 1. Kasboek= het dagelijks vermelden van alle ontvangsten en uitgaven
 2. Aankoopboek= het bijhouden van een boek met inkomende facturen (plus bewijsstukken)
 3. Verkoopboek= het bijhouden van al de verkoopfacturen die je uitgeschreven hebt
 4. Inventarisboek= jaarlijks een gedetailleerde lijst opmaken van het vermogen van de onderneming

Het bijhouden van een elektronische boekhouding wordt wettelijk aanvaard als voldoende.

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 02/08/2022

Ben ik verplicht om te werken met een boekhouder?

Neen, er is geen wettelijke verplichting om een boekhouder te nemen. Maar in de praktijk doe je dat natuurlijk best wel. Zeker als je verplicht bent om een dubbele boekhouding te voeren, werk je met een boekhouder. 

Als je geen dubbele boekhouding voert, kan je in principe zelf alle nodige formaliteiten verzorgen, maar let op: het houden van een correcte boekhouding is wél een wettelijke verplichting. Dus als je dat zelf doet, zorg je er best voor dat je geen fouten maakt. 

Er zijn evenwel nog tal van andere redenen om te werken met een goede boekhouder. Denk maar aan verplichtingen die je misschien zelf nog niet kent (zoals optimalisatie, het UBO-register, of bepaalde wettelijke verplichtingen als je een vennootschap hebt). 

Een goede boekhouder vind je op de website van het ITAA

Zoek je een goed boekhoudpakket? Als UNIZO-lid krijg je korting op Dexxter.

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 02/05/2023

Zelfstandige in de kinderopvang

Een zelfstandige is een natuurlijke persoon die een beroepsactiviteit uitoefent waarvoor hij niet verbonden is door een arbeidsovereenkomst of waarvoor zijn rechtspositie niet eenzijdig is geregeld door de overheid. Dit begrip staat tegenover het begrip werknemer en heeft tot doel vast te stellen op wie zekere bepalingen, vooral in verband met het werken met derden, van toepassing zijn.

In de zelfstandige kinderopvang zijn er verschillende statuten mogelijk.

Wil je starten als zelfstandigen? Dan dien je enkele formaliteiten in orde te brengen. De aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds moet ten laatste op de dag van de start van je zelfstandige activiteit uitgevoerd zijn. 

Het statuut van zelfstandige in de kinderopvang

Meer informatie over het statuut van zelfstandige in de kinderopvang kan je terugvinden in onderstaande kennisclip. Bekijk zeker ook de vergelijking van de sociale rechten voor de statuten zelfstandige en werknemer. Twijfel je om je aan te sluiten bij een dienst, dan kan deze vergelijking je helpen om beide statuten te vergelijken.

Het statuut zelfstandige in de kinderopvang

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 02/03/2023

Zelfstandige/toevallige helper in de kinderopvang

Naast het statuut van zelfstandige kan je eveneens werkzaam zijn als zelfstandig helper (of toevallig helper indien dit minder dan 90 dagen per jaar is). In het statuut van zelfstandig helper sta je de zelfstandige bij. Dit wil echter niet zeggen dat er sprake is van een gezagsrelatie tussen de zelfstandige en zijn/haar helper. Is het mogelijk te werken met een zelfstandige of toevallige helper? Afhankelijk van de situatie zijn bepaalde statuten al dan niet mogelijk.

Meer informatie over het statuut van een helper kan je terugvinden in onderstaande kennisclip. Ook in dit document kan je de sociale rechten terugvinden.

Kennisclip: Het statuut zelfstandig/toevallig helper in de kinderopvang

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 02/03/2023

Eénmanszaak of vennootschap in de kinderopvang

Een eerste keuze die gemaakt moet worden, is de keuze tussen een eenmanszaak of een vennootschap. Wat zijn de voor- en nadelen van een vennootschap? Er bestaan verschillende types vennootschapsvormen. Ook aan een eenmanszaak zijn voor- en nadelen verbonden. Wat indien verschillende zelfstandigen (eenmanszaken) willen samenwerken? Zij vormen dan een feitelijke vereniging.

In de zelfstandige kinderopvang zijn er verschillende statuten mogelijk.

Zijn er zaken die je moet wijzigen in de Kruispuntbank? Dat doe je zo.

Ondernemingsvormen

Start je als eenmanszaak of richt je een vennootschap op? Als je met anderen samenwerkt, richt je dan samen met hen een vennootschap op of werken jullie onder de zogenaamde ‘feitelijke vereniging’? De keuze heeft allerlei aspecten en gevolgen: ondernemersrisico, belastingen, kosten, formaliteiten, de manier van samenwerken met anderen,…

Veel zaken verschillen of kunnen verschillen naar gelang van de keuze die men maakt, ook op vlakken waar men mogelijk niet meteen aan denkt. Bijzondere aandacht gaat onder andere naar die feitelijke vereniging, die de meest elementaire samenwerkingsvorm van zelfstandigen is, en hoe deze gestructureerd kan worden.

In onderstaand webinar Ondernemingsvormen in de kinderopvang worden alle verschillende vormen toegelicht. Ook de wijzigingen in het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen komen hierin aan bod. 

Feitelijke vereniging

Wil je als zelfstandigen gaan samenwerken? Dan kan dit in een feitelijke vereniging. UNIZO ontwikkelde een checklist feitelijke vereniging waar je de belangrijkste aandachtspunten voor een feitelijke vereniging kan terugvinden. In onderstaand webinar wordt uitgelegd waarop je dient te letten als je wil samenwerken binnen een feitelijke vereniging.
 

Ondernemingsvormen in de kinderopvang 2020

Schijnzelfstandigheid in de kinderopvang: risico’s en hoe correct samenwerken

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 30/03/2023

Nuttig voor jou