Wat is een btw-nummer?

Elk bedrijf dat btw-plichtig is dient over een btw-nummer te beschikken. Dit btw-nummer is gelijk aan je ondernemingsnummer en dient geactiveerd te worden bij het ondernemingsloket. Het is bij dat ondernemingsloket dat je ook je ondernemingsnummer moet aanvragen.

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 28/07/2023

Ben ik btw-plichtig als zelfstandig ondernemer?

Iedereen die in de uitoefening van een activiteit geregeld en zelfstandig leveringen van goederen of van diensten verricht zoals omschreven in het Wetboek van btw, is onderworpen aan de btw-plicht. Wat zijn de gevolgen?

In dat geval moet je je registreren bij de btw-administratie en btw aanrekenen op je facturen. Het btw-tarief bedraagt 6, 12 of 21% naargelang het product of de dienst. Na de activatie van je btw-nummer bij het ondernemingsloket doet je ondernemingsnummer ook dienst als btw-nummer. Deze inschrijving kan je in orde brengen bij Liantis ondernemingsloket.

Enkele speciale gevallen:

 • Ondernemers die voor 75% van hun omzet geen factuur uitreiken aan hun klanten (leveringen aan particulieren), kunnen opteren voor de forfaitaire btw-regeling.
  Deze forfaitaire btw-regeling kan enkel van toepassing zijn voor de beroepen waarvoor forfaitaire grondslagen werden vastgelegd. Je omzet mag dan nooit meer dan 500.000 EUR excl. btw bedragen. Maar ook als je kiest voor deze forfaitaire btw-regeling moet je een btw-activering aanvragen! De forfaitaire btw-regelingen doven ook uit en zullen vanaf 01/01/2028 verdwijnen.
 • Bedraagt je omzet maximum 25.000 EUR excl. btw, dan kan je gebruik maken van de vrijstellingsregel voor kleine ondernemingen en moet je geen btw aangeven. Je moet geen btw aanrekenen, maar kan zelf ook geen btw aftrekken. Je moet ook in dat geval je btw-status laten activeren. De verplichting om de jaarlijkse btw-klantenlisting in te dienen blijft eveneens gelden.

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 27/11/2023

Welk btw-tarief moet je toepassen?

Voor iedere dienst die je levert en ieder goed dat je verkoopt, moet je het juiste btw-tarief toepassen. De wetgever bepaalt dit tarief. Het maakt daarbij niet uit of je verkoopt aan een ondernemer (B2B) of aan een consument (B2C). Het tarief hangt samen met wat je verkoopt.

Overzicht van de tarieven

 • Het normale btw-tarief is 21%

 • Daarnaast zijn er verlaagde btw-tarieven. Deze vind je in KB nr. 20.
  • Een tarief van 6% voor de goederen en diensten in tabel A
  • Een tarief van 12% voor de goederen en diensten in tabel B
  • Een tarief van 0% voor de goederen en diensten in tabel C

Tarief van 21%

Het tarief van 21% is het normale btw-tarief. Dit geldt dus voor alle goederen en diensten waar geen verlaagd btw-tarief voor geldt.

 

Verlaagd tarief van 6%

Het verlaagd btw-tarief van 6% geldt voor een lange reeks goederen en diensten die de wetgever als basisproducten beschouwt.

Goederen die genieten van het verlaagd tarief van 6%

 • Levende dieren
 • Vlees en eeetbare slachtafvallen
 • Vis + schaal-, schelp- en weekdieren voor menselijke consumptie (enkele uitzonderingen, zoals kaviaar)
 • Melk- en zuivelproducten, eieren en honing
 • Groenten, planten, wortels en knollen voor voedingsdoeleinden
 • Fruit + schillen van citrusvruchten en meloenen
 • Plantaardige producten (bijvoorbeeld granen, oliehoudende zaden en vruchten)
 • Producten van de meelindustrie, mout en zetmeel
 • Vetten en oliën
 • Andere voedingsmiddelen, meer bepaald producten die bedoeld zijn voor menselijke consumptie (bijvoorbeeld koffie, jam, sauzen, suiker en zout voor menselijke consumptie). Dit geldt niet voor bieren met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 0,5 % vol. en andere dranken met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2 % vol.
 • Voedsel voor dieren, meststoffen en dierlijke producten
 • Gewoon natuurlijk water, geleverd via waterdistributie
 • Elektriciteit, geleverd in het kader van een contract van niet-zakelijk gebruik (opgelet: het verlaagd tarief geldt niet als de energie wordt doorgefactureerd). Het opladen van een elektrisch voertuig aan een publiek laadstation valt evenwel onder het normale tarief van 21%
 • Levering van aardgas gebruikt als verwarmingsbrandstof en warmte via warmtenetten in het kader van het contract van niet-zakelijk gebruik (opgelet: het verlaagd tarief geldt niet als de energie wordt doorgefactureerd). Voor de levering van stookolie, daarentegen, geldt het normale tarief van 21%
 • Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen
 • Kranten, tijdschriften en boeken, zowel op papier als digitaal (uitgezonderd publicaties die uitsluitend of hoofdzakelijk bestaan uit reclamemateriaal, video-inhoud of beluisterbare muziek). Opgelet: bepaalde periodieke publicaties genieten van een verlaagd btw-tarief van 0%
 • Kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten
 • Automobielen voor personenvervoer voor invaliden + onderdelen, uitrustingsstukken en toebehoren voor deze voertuigen
 • Diverse goederen, zoals doodskisten, orthopedische toestellen, assistentiehonden en producten voor vrouwelijke hygiënische bescherming
 • Levering van goederen door instellingen met sociaal oogmerk

Diensten die genieten van het verlaagd tarief van 6%

 • Landbouwdiensten
 • Personenvervoer (inclusief bagage en meereizende dieren)
 • Onderhoud en herstelling van bepaalde goederen die genieten van het 6%-tarief
 • Recht op toegang tot inrichtingen voor cultuur, sport en vermaak (uitgezonderd het recht gebruik te maken van automatische ontspanningstoestellen en - in bepaalde gevallen - de terbeschikkingstelling van roerende goederen)
 • Overdracht van auteursrechten + uitvoeren van concerten en voorstellingen (bijvoorbeeld toneel of ballet)
 • Het verschaffen van gemeubelde logies (met of zonder ontbijt) + de terbeschikkingstelling van plaats om te kamperen
 • Werken in onroerende staat m.b.t. privéwoningen. Het verlaagd tarief geldt enkel als een aantal voorwaarden voldaan zijn, waaronder de ouderdomsvoorwaarde van 10 jaar
 • Privéwoningen en instellingen voor gehandicapten
 • Diverse diensten: de verhuur van bepaalde goederen die genieten van het 6%-tarief, de diensten verstrekt door begrafenisondernemers (met enkele uitzonderingen, zoals de koffietafel) en de opleiding van assistentiehonden
 • Diensten verricht door instellingen met een sociaal oogmerk
 • Huisvesting in het kader van het sociaal beleid
 • Afbraak en heropbouw van woningen, als de sociale voorwaarden voldaan zijn (ofwel een particulier die zelf zijn enige en eigen woning laat bouwen met een maximale bewoonbare oppervlakte van 200 m2, ofwel een particulier of rechtspersoon die een woning laat bouwen om daarna langdurig te verhuren in het kader van sociaal beleid of om deze gedurende minstens 15 jaar te verhuren aan een natuurlijke persoon die er zijn domicilie vestigt)
 • Kleine hersteldiensten (fietsen, schoeisel en lederwaren, kleding en huishoudlinnen)
 • Gebouwen bestemd voor onderwijs en leerlingenbegeleiding

 

Verlaagd tarief van 12%

Het verlaagd btw-tarief van 12% geldt voor enkele goederen en diensten.

 • Restaurant- en cateringdiensten
  • Het verlaagd tarief geldt echter niet voor het verschaffen van drank (dit valt onder het normale tarief van 21%). Als een globale prijs wordt aangerekend voor zowel voeding als drank, moet deze worden opgesplitst 
  • Het verlaagd tarief geldt ook niet voor de eenvoudige levering van bereide maaltijden en drank. Dit valt onder het btw-tarief toepasselijk op de geleverde goederen (6% of 21%)
 • Fytofarmaceutische producten (erkend door de minister bevoegd voor landbouw)
 • Margarine
 • Banden en binnenbanden voor wielen van landbouwmachines en -tractors
 • Brandstoffen (motorbrandstoffen vallen echter onder het normale tarief van 21%)
 • Huisvesting in het kader van sociaal beleid

Verlaagd tarief van 0%

Het verlaagd btw-tarief van 0% geldt voor periodieke publicaties, als een aantal voorwaarden voldaan zijn.

 • Gedrukte publicaties moeten
  • bestemd zijn voor het grote publiek
  • niet uitsluitend of hoofdzakelijk bestaan uit reclame
  • een coherent geheel van persartikels bevatten die auteursrechtelijk beschermd zijn en werden geschreven door een professionele redactie van beroepsjournalisten
  • en periodiek zijn, wat onder meer betekent dat zij minstens 48 keer per jaar verschijnen
 • Digitale publicaties moeten voldoen aan dezelfde voorwaarden. De wetgever aanvaardt echter dat een digitale publieke periodiek is als deze geregeld en voldoende wordt bijgewerkt en geactualiseerd door het toevoegen van nieuwe persartikels.

Bepaalde soorten periodieke publicaties (gedrukt of digitaal) zijn uitgesloten van het verlaagd tarief. Bijvoorbeeld: advertentiebladen, gespecialiseerde publicaties voor professioneel gebruik en publicaties met enkel denkspelletjes.

 

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 12/07/2024

Welk btw-tarief als u zaken met verschillend btw-tarief verkoopt?

Bij de facturatie aan uw klant worden ook zaken zoals postzegels, maaltijden etc doorgerekend die onder een ander btw-tarief vallen dan de 21% die u normaal moet aanrekenen. Hoe factureert u dit correct?

In dat geval geldt de regeling “hoofdhandeling” (bijzaak volgt hoofdzaak). Dit houdt in dat voor kosten die rechtstreeks verband houden met een levering van goederen of van een dienst, op de doorgerekende kosten dezelfde btw-regels van toepassing zijn als op de hoofdhandeling. Dit geldt ongeacht of die kosten in één factuur samen met de hoofdhandeling gefactureerd worden dan wel er voor die kosten een (tweede) afzonderlijke factuur opgemaakt wordt (art. 26 W. BTW).

Moet dus op de hoofdhandeling btw gerekend worden, dan moet u ook op het bedrag (excl. btw) van die doorgerekende kosten btw rekenen tegen hetzelfde tarief als voor de hoofdhandeling, ook als er voor die kosten een ander btw-tarief zou gelden.

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 27/11/2023

Waarop wordt btw gerekend?

De maatstaf van heffing is het bedrag waarop de btw wordt berekend. Tot de maatstaf van heffing behoort: de prijs van het geleverde product of de dienst, verminderd met alle kortingen en vermeerderd met de op de factuur aangerekende lasten (zoals verplaatsingskosten, vervoer, verpakking, e.d.).

Wanneer op de factuur een korting voor contante betaling (disconto) voorzien is, mag de maatstaf van heffing verminderd worden met die korting, ongeacht het feit of de klant al dan niet contant betaalt.

De aangerekende en niet terug te sturen verpakking maakt deel uit van de maatstaf van heffing. De aangerekende, maar terug te sturen verpakking (die op dat ogenblik wordt terugbetaald) maakt geen deel uit van de maatstaf van heffing. Het gaat hier bijvoorbeeld om leeggoed bij drank, paletten, …

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 31/07/2023

Welke btw-administratie moet u voeren?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Dat hangt af van de omzet van uw onderneming: U ... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Welke btw-documenten moet u bijhouden?

Er geldt een bewaarplicht voor btw-documenten. Meer bepaald gaat het over de volgende documenten.

1. Het boek van inkomende facturen;
2. het boek van uitgaande facturen;
3. het dagboek van ontvangsten;
4. het register van de teruggaven;
5. het maakloonregister.

Nog bij te houden zijn:

 • Documenten waarvan de opmaak of de uitreiking voorgeschreven is door de btw-wetgeving, bv. facturen, vervoerdocumenten, rekeningen en ontvangstbewijzen, invoer- en uitvoerdocumenten;
 • Facturen of documenten die als dusdanig dienst doen met betrekking tot de verwerving van goederen binnen de EU of tot in het buitenland verrichte aankopen. Dit geldt zowel voor belastingplichtige als niet-belastingplichtige rechtspersonen;
 • Uittreksels van rekeningen van financiële instellingen, fiscale afrekeningen en kwitanties, het bestek, de inventaris, de gedetailleerde facturen en het leveringsbewijs waarnaar de factuur verwijst
 • De bewaarplicht bestaat ook voor stukken die niet door de btw-wetgeving voorgeschreven zijn, maar wel betrekking hebben op de economische activiteit, zoals bv kassarollen.

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 27/11/2023

In welke vorm moet u uw btw-documenten bijhouden?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

De btw-documenten moeten bijgehouden worden in ori ... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Wanneer kan u genieten van maandelijkse teruggave van btw?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Wanneer u meer btw in aftrek kan brengen dan u zel ... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Waar kan u de geldigheid van een btw-nummer nakijken?

De geldigheid van een btw-nummer kan je opzoeken via het VIES-systeem. Klik hier.

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 31/07/2023

Nieuwe richtlijnen m.b.t. beleid inzake btw-boetes

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

De btw-boetes zijn sinds verscheidene jaren een do ... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Uw leverancier vergiste zich van btw-tarief. Heeft het zin om dat te laten corrigeren?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Kan ik de doorgestorte btw van een factuur die nooit betaald werd nog terugkrijgen?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Wanneer een factuur onbetaald blijft, kan je als h ... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

BTW-aftrek volgens werkelijk gebruik

Vanaf 1 januari 2023 moet je als gemengde belastingplichtige een voorafgaande kennisgeving indienen als je kiest voor de btw-aftrek volgens het werkelijk gebruik. Daarnaast moet je bepaalde gegevens over de wijze van uitoefening van het recht op aftrek meedelen. Alle info vind je hier: 

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 30/01/2023

Door de aanhoudende regen is mijn kelder ondergelopen met daarin een groot deel van mijn stock. Die is daardoor onverkoopbaar geworden. Hoe kan ik de waarde hiervan afschrijven en vermijden dat ik btw moet doorstorten op een verkoop die ik nooit ga kunnen

Vooraleer de onverkoopbaar geworden goederen worden vernietigd, kan de waarde van de voorraad boekhoudkundig worden aangepast via een waardevermindering. Dit vormt een aftrekbare kost. Het is dus belangrijk om een gedetailleerde inventaris van de voorraad te hebben en duidelijk aan te geven welke goederen onverkoopbaar zijn geworden.

Voor de btw wordt vermoed dat je alle goederen die niet langer in je voorraad zitten, met btw hebt verkocht. Je moet dus bewijzen dat de goederen onverkoopbaar waren en dat je deze moest vernietigen, zonder dat daar enige opbrengst tegenover stond. Dit kan bijvoorbeeld via foto’s, filmpjes, een factuur van de firma die de goederen vernietigde,… Het is ook mogelijk om de fiscus uit te nodigen om te komen controleren dat de onverkoopbaar geworden goederen worden vernietigd. Vermeld in die brief een overzicht van de goederen en de datum waarop dit zal gebeuren. Als er geen ambtenaar komt kijken, aanvaardt de fiscus onrechtstreeks dat de goederen onverkoopbaar waren.
 

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 26/04/2024

Tools

Ondernemingsnummer opzoeken

Verifieer hier gratis een ondernemingsnummer naar wens. Je kan zoeken op naam, adres of op het nummer zelf. Met de hulp van partner GraydonCreditsafe.

Ga naar de tool

Nuttig voor jou