De Startlening : voorwaarden en tips

Laatste aanpassing: 
12/08/2022

Dit is een geregionaliseerde regelgeving. Het aanbod van de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV is van toepassing voor ondernemers gevestigd in het Vlaams Gewest. Het aanbod voor financiering van ondernemers van het Brussels Gewest, vind je hier

De Startlening van de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV is een achtergestelde lening voor alle starters (natuurlijke personen en rechtspersonen) die nog niet of gedurende ten hoogste 4 jaar actief zijn (voor natuurlijke personen : actief in hoofdberoep).

  • Het maximumbedrag is € 100.000, en kan ook nooit hoger zijn dan 4 maal de eigen inbreng. Die eigen inbreng mag ook gedeeltelijk of volledig geleend worden. Een Startlening is dus perfect mogelijk zonder dat er een lening van een bank aan te pas komt. De intrestvoet is vast en bedraagt 3,00 % per jaar.
  • De duur van de lening is minimaal 3 en maximaal 10 jaar.
  • De Startlening is bestemd voor de financiering van je materiële, immateriële en financiële investeringen, evenals voor de financiering van je behoefte aan bedrijfskapitaal die gepaard gaat met de start of uitbouw van je activiteit.
  • PMV financiert enkel nieuwe investeringen (ook vervangingsinvesteringen, tweedehandsmateriaal) maar aanvaardt geen aanvragen voor herfinanciering van bestaande schulden. Een openstaande schuld van minder dan 3 maanden oud op het moment van ontvangst van de aanvraag beschouwt PMV niet als een bestaande schuld. Voor je investeringen in onroerende goederen komt het PMV enkel tussen voor het beroepsgedeelte van het onroerend goed voor eigen beroepsmatig gebruik.
  • Tijdens het eerste jaar betaal je enkel de intresten terug. Mits gemotiveerde aanvraag kan je dit verlengen tot 2 jaar, of ervan afzien, en het kapitaal ook al vanaf het eerste jaar terugbetalen.

Door het achtergesteld karakter van de Startlening kunnen andere kredietverstrekkers deze lening beschouwen als een uitbreiding van het eigen vermogen van je onderneming. PMV stelt zich ook soepel op wat de vraag naar waarborgen betreft.

Extra’s indien je werkzoekende bent

Definitie werkzoekende: een volledig uitkeringsgerechtigde werkloze, niet-werkende werkzoekende of begunstigde van een leefloon.

  • Je bezorgt een geldig attest Startlening (verkrijgbaar bij de VDAB of enige andere bevoegde instantie bij de aanvraag).
  • De looptijd van je lening als werkzoekende bedraagt minimum 5 jaar.
  • PMV vraagt geen waarborgen als je werkzoekende bent.
  • Indien de zaak of onderneming wordt stopgezet, dan kan zelfs een schuld tot € 40.000 worden kwijtgescholden. Je moet als leningnemer het bewijs van gebrek aan leefbaarheid leveren van de activiteit binnen drie maanden na de stopzetting. In alle andere gevallen van stopzetting moet je het bedrag van de Startlening terugbetalen.
  • Je behoudt het recht op werkloosheidsuitkering bij stopzetting voor om het even welke reden binnen de 15 jaar volgend op de start van de zelfstandige activiteit.

Maak de ideale financieringsmix

Als je externe financiering nodig hebt, kijk je best naar verschillende producten die worden aangeboden. De Startlening is daar één van, maar ga ook spreken met je lokale bankverzekeraar om na te gaan wat daar de mogelijkheden zijn.

 

Wil je graag een Startlening aanvragen?

Contacteer onze UNIZO Starterslijn!

PMV werkt samen met aanbrengers. UNIZO is zo'n erkende aanbrenger en begeleidt bij de aanvraag van een Startlening.

Meer over: Starten, Steunmaatregelen starters, Steunmaatregelen, Financiering

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!