Hoe een leurkaart aanvragen?

Nieuwe leurkaart

  • Een aanvraag moet aan de hand van een modelformulier ingediend worden bij één van de erkende ondernemingsloketten, die ingevolgde de nieuwe wet bevoegd zijn voor het afleveren van de leurkaarten. Alle types leurkaarten – ook die voor werknemers – moeten aangevraagd worden door de ondernemer/zaakvoerder.
  • Binnen de drie maanden vanaf de aanvraag moet het ondernemingsloket de aanvrager op de hoogte houden omtrent de stand van het dossier.
  • Indien er binnen de 10 dagen na die drie maanden geen beslissing is van het ondernemingsloket kan de aanvrager in beroep gaan bij de minister van Middenstand, de dag volgend op het verstrijken van deze termijn.
  • De aangevraagde leurkaart kan geweigerd worden op grond van openbare orde, volksgezondheid, consumentenbescherming.
  • In geval van weigering kan de aanvrager in beroep gaan bij de minister van Middenstand binnen de 30 dagen na kennisgeving van de weigering.
  • In geval van beroep maakt de minister of het ministerie haar beslissing bekend binnen de 30 dagen na de indiening van het beroep.

Vervanging leurkaart i.g.v. verlies, diefstal of vernietiging van de leurkaart.

  • Het ondernemingsloket levert bij de aanvraag tot vervanging van de leurkaart een attest ter voorlopige vervanging van de machtiging af aan de aanvrager.

Wijziging leurkaart

  • Bij wijziging van de leurkaart, moet de “oude” leurkaart afgegeven worden aan het ondernemingsloket.

Stopzetting

  • Bij stopzetting van de activiteiten moet de leurkaart ingeleverd worden bij het ondernemingsloket.

 

Leurkaart aanvragen bij Liantis

Meer over: Ambulante handel, Leurkaart

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!