Wel of geen vennootschap om fiscale redenen?

Laatste aanpassing: 
08/08/2022

Er kunnen een aantal redenen zijn waarom het beter is voor een vennootschap te opteren, zoals: meerdere partners, zeer dure investeringen, beperken van het handelsrisico, …

Daartegenover staat echter het minimum vermogen: € 61.500 voor een NV. Voor een BV is er geen minimumvermogen meer bepaald in de wet, maar moet er voldoende vermogen ingebracht worden. Daarnaast zijn er ook de bijkomende boekhoudkundige verplichtingen, de gevolgen op het gebied van successierechten, registratierechten, …

Bij een vergelijking tussen de personenbelasting en de vennootschapsbelasting moet je rekening houden met alle elementen die het belastbaar inkomen beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld het huwelijksquotiënt, en het aantal kinderen ten laste. Maar ook de mate waarin je je zelfstandigheid bewaart of verliest, is een belangrijk gegeven. Voor een vergelijking tussen de twee belastingsystemen moet je ook een optimale mix realiseren tussen de reservering van de winst, de uitkering van een dividend en de bezoldiging aan de zaakvoerder of de bestuurders.

In een eenmanszaak worden de sociale zekerheidsbijdragen berekend op de volledige winst. In de vennootschap zijn alleen sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd op de uitgekeerde inkomens van de bestuurders en werkende vennoten. De gereserveerde winsten zijn niet onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen. Wel zal een (forfaitaire) vennootschapsbijdrage betaald moeten worden.

Tip

Een bezoek aan een fiscale raadgever en een nuchtere kijk op het cijfermateriaal, zijn vaak onontbeerlijk om een juiste keuze te maken tussen een handelszaak (eenmanszaak) en een vennootschap, ook op belastingvlak.

Zit je nog met andere startersvragen?

Stel ze aan onze UNIZO Starterslijn!

Meer over: Belastingen, Vennootschapsbelasting

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!