UNIZO en HR-dienstengroep Liantis verkozen zopas Maité Ryckebosch tot 'Jobstudent van het Jaar'. Ze ontving de award uit handen van Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. Van Gerd Van Bergen, regiomanager Antwerpen van HR-dienstengroep Liantis, kreeg ze een extra maandloon, ter waarde van 1.500 euro. Maité werd door een jury geselecteerd uit een reeks inzendingen van werkgevers. Dierenarts Helga De Wilde, die samen met haar collega Lisa De Buyser dierenartsenpraktijk 'Animoretus' in Wilrijk runt, droeg Maité Ryckebos voor en is dan ook verheugd met de erkenning die hun 'ideale jobstudent' krijgt. Met de verkiezing willen UNIZO en Liantis het belang van jobstudenten voor onze economie benadrukken en aantonen dat het huidige soepele tewerkstellingsstatuut voor jobstudenten vruchten afwerpt.

Jobstudenten in enkele cijfers, kort samengevat:

Jobstudenten in 2019:

•    Het aantal jobstudenten steeg met 3% tot 560.996
•    Het aantal werkgevers met jobstudenten steeg met 4% tot 65.048
•    24% van de jobstudenten werkte tijdens de vier kwartalen
•    21,1% werkte enkel tijdens de zomermaanden (kwartaal 3, 2019)
•    40,1% werkte via een uitzendkantoor
•    De gemiddelde jobstudent verdiende vorig jaar €2.249

BestandDownload hier het rapport met alle cijfers en evoluties in 2019...Jobstudenten in de eerste helft van 2020 (Dimona-aangiften = intentie tot tewerkstelling):

•    Januari 2020: +15% (vergeleken met dezelfde maand in 2019)
•    Februari 2020: +16%
•    Maart 2020: -26%
•    April 2020: -54%
•    Mei 2020: -43%
•    Juni 2020: -11%
•    Juli 2020: - 0,6%

BestandDownload hier de nota met de meer gedetailleerde (voorlopige) cijfers voor de eerste jaarhelft van 2020.

(Cijfers RSZ)

Uit cijfers van HR-dienstengroep Liantis (gegevens van 41.588 aangesloten kmo-werkgevers) blijkt intussen dat de grootste terugval in het aantal jobstudenten tijdens de maand juli zich in de horeca situeert (-27%). Dit terwijl de bouwsector (+11%) in die maand net méér jobstudenten aanwierf dan in dezelfde periode vorig jaar. In de retail was er volgens diezelfde Liantis-cijfers sprake van een quasi status quo (+0,7%). Kijken we naar het aantal werkgevers dat beroep deed op jobstudenten, dan is hier in juli sprake van -10% in de horeca, +7% in de bouw en +5% in de retail.

Dierenarts in opleiding
Maité Ryckebosch studeert voor dierenarts, een opleiding waar veel praktijkstages komen bij kijken. Gezien heel wat van die stages door corona werden afgelast of uitgesteld, kwam er voor haar extra tijd vrij om als jobstudent te werken. "Een geschenk uit de hemel", noemt werkgever-dierenarts Helga De Wilde haar. "We waren dringend op zoek naar een jobstudent om ons te assisteren in onze dierenartsenpraktijk voor huisdieren toen corona uitbrak. Sinds we weer open zijn, is het hier nóg drukker dan anders en we zijn dan ook bijzonder opgelucht dat we Maité vonden. Een dierenarts in opleiding, die weet waar ze mee bezig is en hard werkt. Bovendien kan ze hier zelf ook nog heel veel bijleren over de dagelijkse werking van een dierenartsenpraktijk."

Studentenarbeid verder in de lift... tot aan corona
De RSZ-cijfers over studentenarbeid in 2019 liegen er niet om: andermaal zien we een stijging van het aantal jobstudenten (+3%, naar 560.966 in totaal), het aantal werkgevers dat er gebruik van maakte (+4% naar 65.048) en het aantal gepresteerde uren (+6% naar 103.997.852, waarmee voor het eerst de kaap van 100 miljoen werkuren werd overschreden). Een kwart van alle jobstudenten (24%) werkt intussen in alle vier kwartalen, waarbij het gewicht van het oorspronkelijke zwaartepunt (de zomermaanden) intussen is teruggelopen tot 21,1%. Een succesverhaal, vooral dankzij de toegenomen soepelheid van het systeem waar UNIZO zwaar voor heeft geijverd en waarbij jobstudenten doorheen het ganse jaar mogen werken binnen hun voordelige statuut, zolang ze zich maar houden aan het maximum van 475 uren per jaar.

Maar toen kwam corona... Herstel dip is echter ingezet
Dat corona het aantal studentenjobs drastisch zou doen afnemen, stond in de sterren geschreven. Denk daarbij, bijvoorbeeld, maar aan de langdurige verplichte sluiting van de horeca, een sector waar traditioneel veel jobstudenten werken. Op basis van de dimona-aangiften (intentie tot tewerkstelling) van het voorjaar 2020 zien we in januari en februari nog een aanzienlijke toename van de studentarbeid, met respectievelijk +15,8% en +16,6%. Maar vanaf maart gaat het snel bergaf: -26,3% in maart, -54% in april, -43,3% in mei, -11% in juni en -0,6% in juli. Het gaat hier telkens om percentages in vergelijking met dezelfde maanden, vorig jaar. Opvallend is wel het quasi status quo in juli ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar, nadat ook in juni het verschil ten opzichte van vorig jaar al een pak kleiner was. Wat er op wijst dat, met het heropstarten van de meeste bedrijven ook de vraag naar jobstudenten opnieuw volop herneemt.

Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO: "Jobstudenten zijn erg belangrijk voor onze economie. Ze bieden een antwoord op de toenemende vraag van onze werkgevers om flexibel pieken op te vangen, om werk te verzetten op momenten waarvoor moeilijk medewerkers te vinden zijn en om de tijdelijke afwezigheid van medewerkers op te vangen tijdens vakantieperiodes. Ook  de arbeidskrapte in bepaalde sectoren - bijvoorbeeld in de land- en tuinbouw tijdens de coronaperiode - maakt dat werkgevers vaker beroep doen op jobstudenten, als één van de manieren om toch nog voldoende helpende handen te vinden."

Gerd Van Bergen, regiomanager Antwerpen bij HR-dienstengroep Liantis, verraste de jobstudente Maité Ryckebosch met een extra maandloon ter waarde van 1.500 euro. "Jobstudenten zijn dankzij hun flexibiliteit, enthousiasme en leergierigheid een zeer welkome hulp voor tienduizenden werkgevers in ons land. Het is belangrijk dat werkgevers jobstudenten goed begeleiden, net zoals dat geval is bij Maité. Zo kunnen ze deze jongeren warm maken voor een bepaalde sector of een specifieke job. Naast het statuut van jobstudent, bestaan er natuurlijk nog andere statuten voor tijdelijke medewerkers, denk maar aan de flexijob of de deeltijdse medewerker. Daarom is het belangrijk dat bedrijven en organisaties zich goed laten begeleiden in de keuze voor het statuut dat het best bij hen past.”

BestandDownload hier de nota met alle cijfers over studentenarbeid in 2019...BestandDownload hier de nota met alle cijfers over studentenarbeid tijdens de eerste jaarhelft van 2020...

Meer weten?
Filip Horemans, woordvoerder UNIZO
M 0478/22 37 51 - E filip.horemans@unizo.be

Martijn Vanhinsberg, woordvoerder Liantis
M 0499/34 79 51 - E martijn.vanhinsberg@liantis.be