UNIZO in de Kinderopvang

UNIZO wil bijdragen aan ondernemerschap in de kinderopvang. We willen zorg dragen voor de duurzaamheid van de sociale onderneming, zowel in het belang van de klant als van de ondernemer. Daarom bieden we gespecialiseerde ondersteuning aan ondernemers in de kinderopvang. Wij signaleren je noden aan de bevoegde instanties, geven informatie en ondersteunen ondernemers bij alle aspecten van hun bedrijfsvoering.

Samen met andere ondersteunende kinderopvangpartners zoals Kind en Gezin, VoorZet en ’t OpZet geven we tips en tricks of staat een ervaren peter of meter voor je klaar met raad en daad.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Hoe kan UNIZO je helpen?

Gratis advies en begeleiding

Je kan 24u op 24 je vraag stellen aan UNIZO via de Ondernemerslijn. Je hoeft daarvoor geen lid te zijn. Vermeld duidelijk dat je een vraag hebt in verband met kinderopvang. Je vraag wordt dan doorgegeven aan de juiste adviseur die je spoedig contacteert met een antwoord. Ook VoorZet, ’t OpZet, de coaches van Pedagogie en Taalondersteuning en Kind en Gezin geven je vraag over sociaal ondernemerschap door.

Startersbegeleiding

We willen startende ondernemers zo veel en individueel mogelijk begeleiden met het oog op een duurzaam en kwaliteitsvol initiatief. 

Het creëren van een constructieve relatie tussen ondernemers en hun klanten

Een goede relatie tussen sociaal ondernemers en hun klanten is cruciaal voor het welbevinden van de ouders en kinderen, maar ook voor de duurzaamheid van je onderneming en de sector.
UNIZO stelde met de Gezinsbond en ’t OpZet een charter op om een constructieve relatie tussen ouders en sociaal ondernemers op te bouwen.

Netwerk uitbreiden

Regelmatig kan je deelnemen aan netwerkmomenten voor de hele kinderopvangsector. Centraal staan thema's zoals het nieuwe decreet voor kinderopvang, risico's op schijnzelfstandigheid, financieel beleid, overleg met ouders, innovatief ondernemerschap,... UNIZO biedt je naast nog een breed lerend netwerk aan in je regio, met ondernemers uit andere sectoren. 

Ondernemers in moeilijkheden helpen

Ondernemen is niet altijd gemakkelijk. Raak je in moeilijkheden? Neem dan zeker contact op voor gratis advies. Daarnaast kan UNIZO je ook intensief en procesmatig helpen via haar (betalende) diensten. 

De overheid signaleren wat leeft in de sector

UNIZO houdt de vinger aan de pols door te luisteren naar je bekommernissen. Zo wil UNIZO je noden aan de overheid signaleren, niet alleen achter de schermen (op politiek vlak) maar ook in de pers. 

Download de brochure 'ondernemen in de kinderopvang'

Nieuws

Oproep subsidiebelofte basissubsidie (trap 1) voor bestaande plaatsen groepsopvang

Deze oproep richt zich tot organisatoren met bestaande vergunde plaatsen groepsopvang zonder subsidie (trap 0) die de basissubsidie (trap 1) willen aanvragen. Er is 2 miljoen euro voorzien waarmee 2571 plaatsen groepsopvang zonder subsidie kunnen omschakelen naar plaatsen met basissubsidie (€778,08 per plaats per jaar en de webinar subsidies).
Deze oproep is de eerste stap binnen een ruimer investeringsplan van de Vlaamse Regering in kinderopvang voor 2018 en 2019. Met een totaalbudget van 20,4 miljoen bijkomende subsidies wordt verder werk gemaakt van voldoende, betaalbare opvangplaatsen voor ouders. Ook de inspanningen voor de leefbaarheid worden verhoogd door aan meer plaatsen alvast de basissubsidie te kunnen geven.

 

Wie krijgt voorrang?

  • De toekenning gebeurt op basis van de startdatum van deze plaatsen. De plaatsen die het langst bestaan, komen eerst aan bod.
  • Voor de omschakeling van vergunde plaatsen in locaties die al met inkomenstarief werken, gaat de voorrang naar plaatsen die het laagste subsidietarief (trap 2B) krijgen.

Voor de zomervakantie komt de oproep voor nieuwe plaatsen met basissubsidie (trap 1) en voor nieuwe en bestaande plaatsen met subsidie inkomenstarief (trap 2). Dit zal gebeuren in het kader van een programmatie. Hierdoor zal het enkel mogelijk zijn om plaatsen aan te vragen in de geselecteerde steden en gemeenten. De oproepen voor plussubsidie en voor flexibele opvang volgen later. Hou onze nieuwsbrief en facebookpagina zeker in het oog voor de meest recente informatie.

Meer informatie over de huidige oproep kan je hier terugvinden. 
 
Voor meer info kan je terecht bij de UNIZO ondernemerslijn op 0800 20 750 of via ondernemerslijn@unizo.be.
Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

Webinar Nieuwe Privacyregels (GDPR) in de Kinderopvang

Vanaf 25 mei 2018 gelden de nieuwe verplichte Europese privacyregels (GDPR), ook voor de kinderopvang. GDPR staat voor General Data Protection Regulation, in het Nederlands ook wel Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemd. De nieuwe regels hebben een aantal gevolgen voor de omgang met persoonsgegevens. Maar scheppen ook kansen voor uw organisatie. Samen met Kind en Gezin werden enkele infosessies georganiseerd. Om iedereen toegang te geven tot dezelfde informatie wordt deze sessie door UNIZO/Kinderopvang i.s.m. Kind en Gezin nu ook omgezet in een webinar. Er werden verschillende tools ontwikkeld, specifiek voor de kinderopvang, om op een correcte manier aan de slag te gaan. Deze tools zullen eveneens worden toegelicht in het webinar.  

Inschrijven kan via deze link

 

Save the date: BOENK!

Dit jaar worden er twee edities van BOENK! (Beurs voor Ontmoeten, Ervaren en Netwerken in de Kinderopvang) georganiseerd. De workshops en het programma zijn nog volop in de maak. Van zodra deze bekend zijn, kan je dit terugvinden op onze facebookpagina.
De data:

  • Voorjaar: zaterdag 2 juni 2018 in Cultuurhuis De Griffel in Tessenderlo
  • Najaar: zaterdag 17 november 2018 in de campus van de Odisee Hogeschool in Sint-Niklaas

 

 

Contact

Suggesties of opmerkingen?

Algemene suggesties of opmerkingen kunnen anoniem doorgegeven worden via dit contactformulier. 

Bij klachten over UNIZO vragen we te mailen naar kinderopvang@unizo.be. Je ontvangt een bevestiging van ontvangst. Na deze bevestiging mag je uiterlijk 15 dagen (3 weken) later een antwoord verwachten. We vragen je vriendelijk zoveel mogelijk contactgegevens te noteren (naam, telefoonnummer, e-mailadres) zodat we je eenvoudig kunnen contacteren.