UNIZO in de Kinderopvang

UNIZO wil bijdragen aan ondernemerschap in de kinderopvang. We willen zorg dragen voor de duurzaamheid van de sociale onderneming, zowel in het belang van de klant als van de ondernemer. Daarom bieden we gespecialiseerde ondersteuning aan ondernemers in de kinderopvang. Wij signaleren je noden aan de bevoegde instanties, geven informatie en ondersteunen ondernemers bij alle aspecten van hun bedrijfsvoering.

Samen met andere ondersteunende kinderopvangpartners zoals Kind en Gezin, VoorZet en ’t OpZet geven we tips en tricks of staat een ervaren peter of meter voor je klaar met raad en daad.

 

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Hoe kan UNIZO je helpen?

Gratis advies en begeleiding

Je kan 24u op 24 je vraag stellen aan UNIZO via de Ondernemerslijn. Je hoeft daarvoor geen lid te zijn. Vermeld duidelijk dat je een vraag hebt in verband met kinderopvang. Je vraag wordt dan doorgegeven aan de juiste adviseur die je spoedig contacteert met een antwoord. Ook VoorZet, ’t OpZet, de coaches van Pedagogie en Taalondersteuning en Kind en Gezin geven je vraag over sociaal ondernemerschap door.

Startersbegeleiding

We willen startende ondernemers zo veel en individueel mogelijk begeleiden met het oog op een duurzaam en kwaliteitsvol initiatief. 

Het creëren van een constructieve relatie tussen ondernemers en hun klanten

Een goede relatie tussen sociaal ondernemers en hun klanten is cruciaal voor het welbevinden van de ouders en kinderen, maar ook voor de duurzaamheid van je onderneming en de sector.
UNIZO stelde met de Gezinsbond en ’t OpZet een charter op om een constructieve relatie tussen ouders en sociaal ondernemers op te bouwen.

Netwerk uitbreiden

Regelmatig kan je deelnemen aan netwerkmomenten voor de hele kinderopvangsector. Centraal staan thema's zoals het nieuwe decreet voor kinderopvang, risico's op schijnzelfstandigheid, financieel beleid, overleg met ouders, innovatief ondernemerschap,... UNIZO biedt je naast nog een breed lerend netwerk aan in je regio, met ondernemers uit andere sectoren. 

Ondernemers in moeilijkheden helpen

Ondernemen is niet altijd gemakkelijk. Raak je in moeilijkheden? Neem dan zeker contact op voor gratis advies. Daarnaast kan UNIZO je ook intensief en procesmatig helpen via haar (betalende) diensten. 

De overheid signaleren wat leeft in de sector

UNIZO houdt de vinger aan de pols door te luisteren naar je bekommernissen. Zo wil UNIZO je noden aan de overheid signaleren, niet alleen achter de schermen (op politiek vlak) maar ook in de pers. 

Download de brochure 'ondernemen in de kinderopvang'

Nieuws

Vanaf nu kan je de basissubsidie en de subsidie inkomenstarief aanvragen

Op dit moment loopt er een uitbreidingsronde basissubsidie (Trap 1, nieuwe plaatsen) en subsidie inkomenstarief (Trap 2b). Deze oproep is tijdelijk en loopt af op 10 september 2018.

Een overzicht van de gemeenten die in aanmerking komen voor bestaande plaatsen voor een aanvraag van de basissubsidie en nieuwe of bestaande plaatsen voor de subsidie inkomenstarief kan je hier terugvinden.

Basissubsidie (Trap 1)
Er is een half miljoen euro beschikbaar, waarmee er 643 nieuwe plaatsen met de basissubsidie kunnen opstarten. Deze middelen worden verdeeld over de steden en gemeenten in het Vlaams Gewest die op basis van de programmatiecriteria in aanmerking komen. Er is geen voorafname voor de grootsteden. In bovenstaande lijst kan je de steden en gemeenten terugvinden waarvoor je de basissubsidie kan aanvragen. 

Subsidie inkomenstarief (Trap 2b)
Daarnaast is er ook iets meer dan 11 miljoen euro beschikbaar voor ongeveer 1499 bijkomende plaatsen groepsopvang met inkomenstarief (trap 2). Het gaat zowel om nieuwe plaatsen als om bestaande plaatsen die kunnen omschakelen. De huidige oproep voorziet een subsidie aan het laagste tarief (Trap 2b). 

Wat wil dit zeggen? Bepaalde steden en gemeenten komen in aanmerking voor de subsidie inkomenstarief. Staat jouw stad of gemeente in de lijst? Bekijk dan eerst of het gaat om nieuwe plaatsen of een omschakeling van bestaande plaatsen. Nieuwe plaatsen zijn plaatsen die nog geen vergunning hebben op dit moment. Voor de bestaande plaatsen kan je al de basissubsidie ontvangen, maar ook plaatsen die nog geen enkele subsidie ontvangen komen in aanmerking. Komt je locatie in aanmerking? Dien dan zeker tijdig je aanvraag in. 

Hoe dien je een aanvraag in om subsidies te ontvangen? 

  • Dien je aanvraag uiterlijk op maandag 10 september 2018 in.
  • Het aanvraagformulier kan je terugvinden op deze pagina.
  • Bezorg het aanvraagformulier (enkel) via e-mail naar uitbreiding.kinderopvang@kindengezin.be
  • Voor de subsidie voor inkomenstarief moet je zowel een minimum als een maximum aantal plaatsen aanvragen.
  • Geef een concreet en realistisch tijdspad op. 
  • Hou er rekening mee dat de eerste realisatie van de plaatsen effectief moet gebeuren op de locatie die je bij je aanvraag opgegeven hebt.
  • Weet dat het lokaal bestuur opportuniteitsadvies geeft over je aanvraag.
  • Kind en Gezin zal eind november 2018 een beslissing nemen over je aanvraag.

Veel succes! Aarzel niet om contact op te nemen bij vragen. 
Lees de volledige oproep hier na.

 

VIA 5 (het Vlaams intersectoraal akkoord social profit) goedgekeurd

De sociale partners en de Vlaamse Regering hebben op 8 juni 2018 een nieuw intersectoraal akkoord voor de sociale sector (VIA5) gesloten.

Naast de verhoging van de kostenvergoeding en de uitbreiding van het werknemersstatuut voor onthaalouders, wordt er ook een volgende stap gezet in het wegwerken van de historisch verschillende subsidiebedragen tussen de vroegere erkende en vroegere zelfstandige opvang. Organisatoren die het laagste tarief van de subsidie inkomenstarief ontvangen (trap 2B), krijgen een hoger bedrag.

Het akkoord omvat nog meer positieve maatregelen voor de kinderopvang. De VIA5-akkoorden worden nu verder concreet uitgewerkt in overleg met de sociale partners en verwerkt in de verschillende soorten subsidies. Voor meer informatie kan je bij de sociale partners terecht.

Lees meer bij onze partner Liantis.

Save the date: BOENK!

Dit jaar staat er nog een editie van BOENK! (Beurs voor Ontmoeten, Ervaren en Netwerken in de Kinderopvang) op het programma. De workshops en het programma zijn nog volop in de maak. Van zodra deze bekend zijn, kan je dit terugvinden op onze facebookpagina.


Hou dus zaterdag 17 november 2018 zeker vrij. We trekken naar de campus van de Odisee Hogeschool in Sint-Niklaas.

Contact

Suggesties of opmerkingen?

Algemene suggesties of opmerkingen kunnen anoniem doorgegeven worden via dit contactformulier. 

Bij klachten over UNIZO vragen we te mailen naar kinderopvang@unizo.be. Je ontvangt een bevestiging van ontvangst. Na deze bevestiging mag je uiterlijk 15 dagen (3 weken) later een antwoord verwachten. We vragen je vriendelijk zoveel mogelijk contactgegevens te noteren (naam, telefoonnummer, e-mailadres) zodat we je eenvoudig kunnen contacteren.