Starten met kinderopvang

Een onderneming starten is geen sinecure, ook niet in de kinderopvang. Ben je met alle papieren in orde? Heb je de juiste verzekeringen afgesloten? Is je zaak helemaal startklaar? UNIZO helpt je op weg.

Je hebt ongeveer een jaar nodig om alles in orde te maken om een opvang te starten. Hoe lang de voorbereidingen exact duren, hangt af van verschillende zaken. Als je wil starten zal je verschillende fasen doorlopen tot je je eerste kind kan opvangen. 

Lees zeker de brochure waarin je alle stappen kan terugvinden:

brochure starten met kinderopvang

 1. De eerste stap is op verkenning gaan. Je informeert je over de belangrijke aspecten bij het starten met kinderopvang.  
 2. Vervolgens start je met ontwerpen. Je denkt na over hoe je alle aspecten van je opvang vorm zal geven. Hoe groot zal je opvang worden, hoe ga je dit organiseren, wat is je visie en missie, welk pedagogisch beleid zal je voeren, zal je een pand huren of kopen, zijn je plannen financieel haalbaar,… 
 3. Als je goed hebt nagedacht over hoe je opvang er moet uitzien, ga je de start voorbereiden. Je zoekt een pand, je werkt aan documenten die je nodig hebt om te starten, je doet de nodige aanvragen (bijvoorbeeld ondernemingsnummer, FAVV, brandweer),…   
 4. Je bent klaar om te starten! Toch blijft er werk aan de winkel. Het is belangrijk dat je de werking blijft evalueren.

Een overzicht van alle aspecten waarmee je rekening moet houden bij de opstart van je eigen kinderopvang?

Mijn eigen zaak in de kinderopvang

Om je eigen kinderdagverblijf uit te bouwen moet je verschillende keuzes maken. Ook is het belangrijk de financiële gevolgen van deze keuzes goed in te schatten. Het Startkompas kan je hierbij helpen:

Startkompas kinderopvang

De Starterswijzer van Kind en Gezin brengt je stapsgewijs dichter bij je eigen zaak. Daarnaast kan je ook steeds een infosessie van Kind en Gezin volgen. UNIZO Kinderopvang voorziet er informatie over de ondernemersthema’s die belangrijk zijn voor starters.

Je droom met succes waarmaken, begint met een goede voorbereiding. Daarom heeft UNIZO samen met Liantis de Startersgids voor ondernemers ontwikkeld. Op deze vragen krijg je zeker een antwoord:

 • Wat moet ik praktisch doen om van start te kunnen gaan?
 • Hoe zorg ik als ondernemer voor een goede sociale zekerheid?
 • Wat krijg ik als zelfstandige in hoofberoep in ruil voor mijn betaalde bijdragen?
 • Welke rechtsvorm is het meest geschikt voor mijn praktijk?
 • ... en nog veel meer!  

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 04/10/2023

Mijn eigen zaak in de kinderopvang

Agentschap Innoveren en Ondernemen ontwikkelde enkele jaren terug voor de Kinderopvang de brochure 'Mijn eigen zaak in de kinderopvang'. UNIZO stak ze in een nieuw kleedje en actualiseerde de inhoud. Deze brochure duidt aan welke belangrijke stappen je in de voorbereiding van je eigen zaak dient te zetten en in overweging te nemen.

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 17/02/2023

Startersgids

Je droom met succes waarmaken, begint met een goede voorbereiding. Daarom heeft UNIZO samen met Liantis deze startersgids ontwikkeld. Op deze vragen krijg je zeker een antwoord:

 • Wat moet ik praktisch doen om van start te kunnen gaan?
 • Hoe zorg ik als ondernemer voor een goede sociale zekerheid?
 • Wat krijg ik als zelfstandige in hoofberoep in ruil voor mijn betaalde bijdragen?
 • Welke rechtsvorm is het meest geschikt voor mijn praktijk?
 • ... en nog veel meer!  

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 17/02/2023

Startkompas Kinderopvang

Startkompas Kinderopvang

Vóór je van start gaat is het van groot belang te kunnen inschatten wat jouw inkomsten en uitgaven zijn, of je zaak leefbaar is. Aan de hand van een eenvoudige vragenlijst, het ‘Startkompas kinderopvang', wordt het mogelijk om je project goed voor te bereiden en de haalbaarheid van je kinderopvanginitiatief in te schatten. Het Startkompas kinderopvang bevat ook een kasplan dat je in staat stelt eventuele tekorten of overschotten tijdig op te sporen.

Het bestaat uit twee verschillende luiken:

Het beschrijvende luik (organisatieplan):

 • Projectvoorstelling
  In de projectvoorstellen wordt je basisidee beschreven. Wat wil je aanbieden? Welke moeilijkheden gaan gepaard met je idee? Hoe zien je toekomstplannen er uit?
 • Omgevingsanalyse
  De omgevingsanalyse biedt een zicht op wie er in de omgeving van je opvang zit. Hoe ziet je mogelijke klantenbestand er uit? Wie zijn je mogelijke partners en leveranciers? 
 • Commercieel plan
  In dit luik wordt het commercieel plan opgemaakt. Hoe voer je de communicatie met ouders? Welk prijsbeleid zal je hanteren? Op welke manier zal je promotie maken?
 • Organisatieplan
  Ten slotte beschrijf je het organisatieplan voor je opvang. Wie wordt aangesteld als verantwoordelijke? Met welke organisatievorm zal je werken? Zijn de nodige vergunningsvoorwaarden in orde? 

Het financieel Luik (financieel plan):

We zetten het concept over een periode van tenminste drie jaar om in cijfers:

 • Situatieschets
  Hier kan je invullen voor hoeveel plaats je vergund bent en hoe het medewerkerskader er uit ziet. Je maakt een keuze tussen gezins- of groepsopvang.
 • Investeringen
  Dit luik vormt een overzicht van je geplande investeringen, zoals bijvoorbeeld de locatie van de opvang, materiaal, meubilair,…
 • Financiering
  Hier wordt bekeken hoe het project gefinancierd wordt. Wat is je eigen inbreng? Zijn er eventuele leningen?
 • Vaste kosten op jaarbasis
  Bij een kinderopvang komen heel wat jaarlijkse kosten kijken, zoals huisvestingskosten, administratieve kosten, marketingkosten, exploitatiekosten, personeelskosten,…
 • Break-even
  Welke bezettingsgraad dien je te behalen om het break-even punt te halen?
 • Haalbaarheidstoets
  Hier wordt gekeken naar de interne en externe haalbaarheid van het project. Indien nodig kan je herbekijken wat nodig is om het project haalbaar te maken. 

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 17/02/2023

Starten als zelfstandige ondernemer

Starten als zelfstandige ondernemer

Er zijn een aantal standaardformaliteiten die van toepassing zijn voor de meeste beroepen. Deze gelden zowel voor starters in hoofd- als in bijberoep. We geven een overzicht van de algemene startvereisten als zelfstandige ondernemer.

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 17/02/2023

Nuttig voor jou