Heb ik een diploma nodig om te starten als zelfstandige?

Een diploma is niet vereist om een zaak op te starten in het Vlaams Gewest. Tot 2018 was dat voor bepaalde gereglementeerde beroepen wel verplicht, maar de zogenaamde 'vestigingswet' is sinds 1 januari 2018 afgeschaft in Vlaanderen.  Het ging daarbij specifiek om de volgende beroepen: Het gaat om: slager-groothandelaar, droogkuiser-verver, restaurateur/traiteur-banketaannemer, brood- en banketbakker, kapper, schoonheidsspecialist, masseur, voetverzorger, opticien, dentaaltechnicus, begrafenisondernemer, beenhouwer-spekslager, rijwielactiviteiten, intersectorale kennis motorvoertuigen, sectorale kennis motorvoertuigen tot 3,5 ton en sectorale kennis motorvoertuigen boven 3,5 ton.  

Ook in de bouwsector verdween de wetgeving op 1 januari 2019.

Dat betekent dat je in het Vlaams Gewest eigenlijk dus niet langer een bepaald specifiek diploma moet kunnen voorleggen om te starten als zelfstandige.

Let wel op: voor vrije en intellectuele beroepen blijft het juiste diploma in de praktijk uiteraard wel vereist, als voorwaarde voor erkenning bij de bevoegde orde. 

Wallonië en Brussel

Begin 2024 treedt in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest een vereenvoudiging inzake de toegang tot het beroep. Met het oog op het vereenvoudigen van het oprichten van ondernemingen en het versterken van het ondernemerschap in het Brussels Gewest worden er tegen 2024 drie maatregelen genomen. Allereerst wordt de basiskennis bedrijfsbeheer afgeschaft. Daarnaast schaft de Brusselse overheid de beroepsbekwaamheid voor 5 gereglementeerde beroepen af, wat al werd afgeschaft in Vlaanderen en Wallonië. Het gaat om de activiteiten van masseur, pedicure, tandtechnicus, slager-groothandelaar en droogkuiser-verver. Ook de vereenvoudiging van de regels met betrekking tot de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten werd goedgekeurd.

Daarbij wordt gekeken naar de plaats waar jouw domicilie (maatschappelijke zetel) gevestigd is. Afhankelijk daarvan val je dus onder de Vlaamse, Waalse of Brusselse regels. Ook als je een vestigingseenheid zou hebben in een andere Gewest, zal men enkel kijken naar de plaats van jouw maatschappelijke zetel om te bepalen of je al dan niet een basiskennis bedrijfsbeheer en/of beroepskennis moet aantonen. 

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 24/03/2023

Hoe zit het met de vestigingswet in Brussel?

De regionalisering van de toegang tot het beroep heeft als gevolg dat elk Gewest zelf kan beslissen hoe ze dit verder organiseert. De wijzigingen aan de vestigingswet werden echter niet alleen beïnvloed door de regionalisering, maar ook door een Europese Richtlijn 2005/36/EG van 7 september 2005  over de erkenning van beroepskwalificaties. In Brussel verscheen op 6/7/2017 een ordonnantie die deze richtlijn implementeerde (met terugwerkende kracht tot 18 januari 2016 !).

In Brussel is de vestigingswet op zich NIET afgeschaft. Alleen zijn de voorwaarden om toegang tot het beroep te krijgen voor de niet-Belgische ondernemers, met een Europese nationaliteit, sterk aangepast. Het volstaat voor deze personen om een (uit een Europese lidstaat afkomstig) erkend bekwaamheidsattest, certificaat of diploma, voor te leggen om zich in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te kunnen inschrijven. Indien ze dit niet hebben, moeten ze een minimum aan praktijkervaring kunnen aantonen.

Dit geldt voor alle beroepen die voorheen gereglementeerd waren in het kader van de vestigingswet (dit geldt dus niet voor bijvoorbeeld vrije beroepen).

Personen met de Belgische nationaliteit of van buiten de EU moeten in Brussel wel aan de voorwaarden mbt de beroepsbekwaamheid voldoen.  Ze kunnen eventueel een erkend attest voorleggen uit een andere Europese lidstaat.

Wat betreft het attest bedrijfsbeheer blijft de huidige regelgeving in Brussel van kracht. Alle kandidaat-ondernemers met een Belgische nationaliteit, een Europese nationaliteit of één van buiten de EU, moeten nog steeds een attest bedrijfsbeheer voorleggen. In Vlaanderen is deze verplichting inmiddels al afgeschaft.

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 11/09/2023

Aan welke voorwaarden voldoen bij personenvervoer?

Maak een gratis account aan om toegang te krijgen tot een breed scala aan UNIZO functies en bronnen!

Met een gratis UNIZO account kun je profiteren van vele voordelen, zoals het personaliseren van onze content en toegang tot extra downloads & tools.

Registreer nu en ontdek hoe UNIZO jou kan helpen slagen!

Meld je aan

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Quae similitudo in genere etiam humano apparet

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae;

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit.

Wie is vrijgesteld van de verplichtingen van vakbekwaamheid bestuurders?

Maak een gratis account aan om toegang te krijgen tot een breed scala aan UNIZO functies en bronnen!

Met een gratis UNIZO account kun je profiteren van vele voordelen, zoals het personaliseren van onze content en toegang tot extra downloads & tools.

Registreer nu en ontdek hoe UNIZO jou kan helpen slagen!

Meld je aan

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Quae similitudo in genere etiam humano apparet

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae;

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit.

Beroepsvoorwaarden vrachtvervoer

Maak een gratis account aan om toegang te krijgen tot een breed scala aan UNIZO functies en bronnen!

Met een gratis UNIZO account kun je profiteren van vele voordelen, zoals het personaliseren van onze content en toegang tot extra downloads & tools.

Registreer nu en ontdek hoe UNIZO jou kan helpen slagen!

Meld je aan

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Quae similitudo in genere etiam humano apparet

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae;

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit.

Dienstencheque-onderneming

Als starter kan je de erkenning aanvragen om toegelaten te worden tot het systeem van dienstencheques.

Meer informatie per gewest vind je via onderstaande linken: 

  • Vlaams Gewest: HIER
  • Brussels Hoofdstedelijk Gewest: HIER

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 26/07/2023

Nuttig voor jou