Waarom stel ik best een ondernemingsplan op voor mijn onderneming?

Het opstellen van een gedetailleerd ondernemingsplan is in de eerste plaats nuttig voor jezelf als starter. Maar het is ook naar derden toe een troef en verstevigt ondermeer je positie bij onderhandelingen met mogelijke kredietgevers.
We bekijken hier kort de voordelen van het opstellen van een ondernemingsplan.

Uitwerken van je idee tot een concept
Door het opstellen van een ondernemingsplan werk je je idee op een systematische en gestructureerde manier uit. Het zal je doen nadenken over alle aspecten van je zaak. Op deze manier zullen je keuzes en beslissingen meer doordacht en gefundeerd zijn. Daarnaast zullen de verschillende onderdelen zo een grotere samenhang vertonen en zal je idee uitgroeien tot een sterk concept met duidelijk gedefinieerde doelstellingen.

Kennis
Het opstellen van een ondernemingsplan zal je een inzicht in de markt, waarop je je zal bevinden, verschaffen. Ook zal je een idee krijgen van de trends en evoluties in de sector. Je zal ook je doelgroep definiëren en hun noden en behoeften leren ontdekken.

Risico's en kansen
Door op voorhand na te gaan of de markt voor je product voldoende groot is, door je strategie uit te stippelen en te berekenen of je wel over voldoende middelen zult beschikken om je project te financieren, kan je immers heel wat problemen voorzien en voorkomen. De risico's en valkuilen zullen duidelijker worden, zodat je er rekening mee kan houden in de toekomst. Ook zal je bij het opstellen van het ondernemingsplan misschien op nieuwe kansen en mogelijkheden gewezen worden, waar je dan kan op inspelen.

Haalbaarheid
Door het opstellen van een ondernemingsplan kan je de haalbaarheid van je plannen nagaan. Ook kan je je rendabiliteit of winst misschien verhogen door je concept tijdig bij te sturen en aan te passen.

Beheersinstrument
In een eerste instantie is het een essentieel beheersinstrument voor jezelf, niet alleen in de startfase, maar ook later. Door regelmatig te controleren of en in welke mate de doelstellingen uit je ondernemingsplan worden gerealiseerd, kan je immers tijdig je strategie bijsturen.

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 14/06/2023

Hoe stel je een ondernemingsplan op voor je onderneming?

 

Een ondernemingsplan bestaat uit 8 onderdelen:

 1. Omschrijving van je idee
 2. Persoons- en bedrijfsgegevens
 3. Vorm en social statuut van je onderneming
 4. Marktanalyse
 5. Missie, visie en strategie
 6. Marketingplan
 7. Financieel plan
 8. Opstart: zakelijke bankrekening, ondernemingsnummer, UNIZO-lidmaatschap

Wanneer je een ondernemingsplan opstelt, vertrek je van een analyse van de huidige markt en de evolutie ervan:

 • Hoe evolueert de markt?
 • Wat is het profiel van de potentiële klanten?
 • Wie zijn je concurrenten en wat zijn hun sterke punten?
 • Wie zijn mogelijke leveranciers?
 • Zijn er andere factoren die je succes kunnen bepalen

Op basis van die marktanalyse bepaalt je je eigen doelstellingen en stippel je een eigen strategie uit.

Je beslist: 

 • Welk product of dienst je zal aanbieden?
 • Tegen welke prijs?
 • Op welke vestigingsplaats?
 • Met welke promotiemiddelen?

Deze vier elementen moeten optimaal op elkaar zijn afgestemd, zodat ze een ideale combinatie vormen: de zogenaamde marketingmix.

Tot slot onderzoek je ook de financiële haalbaarheid. Wat zijn de verwachte kosten en opbrengsten? Is de strategie die je voorop stelt ook financieel haalbaar en zal je zaak uiteindelijk rendabel zijn?

Een handig platform voor de opmaak van je ondernemingsplan

UNIZO ontwikkelde een gratis online tool die je stap voor stap helpt bij het uitschrijven van je ondernemingsplan en financieel plan. Meer dan 70 video's, een heuse toolkit en een reeks podcasts die je kan gaan gebruiken. Je kan dit plan snel en gemakkelijke downloaden in pdf en ook digitaal doorsturen naar vrienden, familie, je boekhouder,...

Zo begin je beter voorbereid aan de opstart van je eigen zaak!

Nood aan een sparringpartner?

Via dit individueel begeleidingstraject onderzoek je samen met je UNIZO-coach de haalbaarheid van je ondernemersidee én vergroot je zo je slaagkansen als toekomstig ondernemer.

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 14/06/2023

Waarom een financieel plan opstellen voor mijn zaak?

Een belangrijk onderdeel van het ondernemingsplan is het financieel plan. Hier onderzoek je de financiële haalbaarheid van je onderneming.

Een antwoord op vele vragen

Hoeveel geld heb ik nodig om mijn ideeën te realiseren? Welke inkomsten staan daar tegenover? Wat zijn de verwachte kosten en opbrengsten? Is de strategie die ik vooropstel ook financieel haalbaar en zal de zaak uiteindelijk rendabel zijn?
Misschien blijkt hieruit dat je je oorspronkelijk concept moet aanpassen, en dienen er ook in je marketingplan een aantal wijzigingen te gebeuren.

Gratis online ondernemingsplan

Voor het opstellen van het financieel plan biedt UNIZO Start je het Startersplatform aan om je ondernemingsplan op te stellen.

Voordelen

De informatie die je uit het financieel plan haalt is erg nuttig voor jezelf.

 • Met een goed onderbouwd financieel plan sta je bovendien steviger bij onderhandelingen met mogelijke partners of financiers.
   
 • Let op ! Indien je een NV, een BV, of een Coöperatieve Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opricht is het opstellen van een financieel plan niet alleen een aanrader, het is dan een verplichting. Bij de oprichting van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ben je verplicht je financieel plan neer te leggen bij de notaris. Dit financieel plan kan bij de notaris worden opgevraagd, indien je binnen een periode van 3 jaar na oprichting failliet gaat. Als dan uit het plan blijkt dat onvoldoende startkapitaal werd voorzien, kan je als vennoot toch persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. Dit geldt ook voor de andere vennoten.

Verschillenden stappen

Het uitwerken van een financieel plan en het toetsen van de haalbaarheid van je onderneming gebeurt in verschillende stappen. Ook hier geldt dat je waarschijnlijk regelmatig zal moeten terugkeren op je stappen en de hele redenering opnieuw dient te doorlopen naarmate je merkt dat zich wijzigingen opdringen. Blijf hierbij met realistische informatie werken. De verleiding is soms groot om het financieel plan te blijven bijschaven tot het een positief resultaat oplevert. Uiteraard hebt je dan geen objectief totaalbeeld meer van je project.

Wil je graag weten of je idee haalbaar is? Ondersteuning nodig bij de financiering van je onderneming?

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 31/10/2023

Wat is een investeringsplan?

Een investeringsplan geeft je een overzicht van alle investeringen die je moet doen om effectief van start te gaan met je onderneming. Het zijn de uitgaven die je doet nog voordat je eerste klant binnenstapt.

Voorbeelden zijn er voldoende: de aankoop of huur van een pand, de inrichting ervan, de aankoop van machines, eventueel het "drempelgeld" dat je betaalt bij overname, enzovoort. Het is belangrijk dat je die investeringen vooraf zo volledig en juist mogelijk inschat.

In functie van je investeringsplan kan je je financieringsplan opstellen.

Investeringskosten worden ingedeeld volgens een vaste structuur. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen investeringen voor vaste, realiseerbare en beschikbare activa. Deze indeling gebeurt volgens graad van liquiditeit: hoe snel kunnen deze investeringen opnieuw in liquide middelen (cash geld) worden omgezet?

Vaste activa

Vaste activa zijn voor verschillende jaren geïnvesteerd in de onderneming. Vaste investeringen hebben als hoofdkenmerk dat je niet aan het geld kan dat in de onderneming is geïnvesteerd. Als je deze investeringen terug zou trekken, zou de onderneming ophouden te bestaan.
Typisch voorbeelden zijn de aankoop of huur van een gebouw of pand, een bedrijfswagen, drempelgeld, notariskosten, enz. Het zijn middelen die nodig zijn om het bedrijf op lange termijn te laten werken.

De vaste activa kunnen verder onderverdeeld worden in vier rubrieken:

 • Materiële vaste activa: Dit zijn de meest voorkomende activa. Het zijn de investeringen in gebouwen, materieel, transportmiddelen, enz.
   
 • Immateriële vaste activa: Dit zijn vastliggende investeringen die niets tastbaars als voorwerp hebben maar wel belangrijk zijn voor de onderneming. Voorbeelden zijn de kosten voor franchise, octrooien, kosten voor de overname van klanten, enz.
   
 • Financiële vaste activa: deze omvatten ondermeer (huur)waarborgsommen, aandelen in portefeuille, enz.
   
 • Oprichtingskosten: Deze gelden enkel voor vennootschappen en kunnen ondermeer de notariskosten, kosten van publicatie van de statuten, ... omvatten.

Realiseerbare activa

Alle investeringen die op korte termijn in geld omgezet kunnen worden, worden beschouwd als realiseerbare activa. Korte termijn betekent hierbij 'binnen het jaar'.
Voorbeelden zijn de voorraad die je hebt aangelegd aan grondstoffen of aan handelsgoederen, en het uitstel van betaling aan bepaalde klanten.

Beschikbare activa

Een deel van het bedrijfskapitaal is altijd beschikbaar. Het staat permanent ter beschikking op de bank- of postchequerekening, in kas, op spaarboekjes, enz. Dit zijn de beschikbare activa.

Wil je graag meer informatie over de financiering van je eigen zaak?

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 28/07/2023

Financieel- en ondernemingsplan in de kinderopvang

Het is belangrijk een ondernemings- en financieel plan op te maken voor je kinderopvang. Zo krijg je zicht op het financieel plaatje van je opvang.

Het ondernemingsplan geeft je zicht op de risico’s van uw onderneming en zorgt ervoor dat je rekening houdt met alle belangrijke aspecten van een onderneming. Welk budget moet je voorzien om bepaalde ideeën te realiseren? Wat zijn de verwachte kosten en inkomsten die hiermee gepaard gaan? Als je oorspronkelijke plan niet haalbaar blijkt te zijn, moeten er aan je ondernemingsplan een aantal wijzigingen gebeuren.

Het Financieel Kompas Kinderopvang is een werkinstrument dat je kan helpen bij het uitbouwen van je onderneming. Het is een uitbreiding op het startkompas (specifiek voor starters), waarin de verschillende subsidietrappen (trap 1, trap 2) verwerkt zijn.

Het helpt je om de haalbaarheid van je plannen te onderzoeken en is eveneens een hulpmiddel bij het opstellen van uw ondernemingsplan.

Het financieel kompas kinderopvang vind je onderaan deze pagina terug in de downloadzone.

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 26/12/2023

Nuttig voor jou