Verschil tussen zelfstandige in hoofdberoep en bijberoep

Goed om weten: De tijd die je als bijberoeper aan je zelfstandige activiteit besteedt of het inkomen dat je er uit haalt, speelt op zich geen rol. Je kan gerust meer verdienen met je zelfstandig bijberoep dan met je activiteit als loontrekkende.

Er zijn ook een aantal verschillen naargelang je je activiteit uitoefent in hoofdberoep, bijberoep, als meewerkende echtgenoot of als gepensioneerde.

Als de zelfstandige activiteit je voornaamste of enige bezigheid is, dan ben je zelfstandig in hoofdberoep.

Als je naast je zelfstandige activiteit loontrekkende of ambtenaar bent, kan je eventueel aansluiten als zelfstandige in bijberoep, indien voldaan is aan een voorwaarde met betrekking tot de duur van de geleverde prestaties.

 • Als loontrekkende volstaan prestaties van minstens 235 uur op kwartaalbasis (berekend in een 38-uren week), gepresteerd binnen een contract met minstens een halftijdse tewerkstelling. Er moet ook een arbeidscontract zijn op het begin en het einde van elk kwartaal.
 • Voor een activiteit als ambtenaar volstaat ditzelfde uurrooster gepresteerd gedurende minstens 200 dagen of 8 maanden per jaar.
 • Als contractueel lesgever volstaat een prestatie van 235 uur op kwartaalbasis (berekend in een 38-uren week), rekening houdend de uitgestelde bezoldiging tijdens de zomervakantie en vakantiedagen. Vraag steeds een werkloosheidsuitkering aan. Periodes waarin u werkloosheidsuitkeringen genoot tellen mee voor de 235 uur, net zoals periodes waarin de uitkering geweigerd werd omwille van de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteit.
 • Voor de vast benoemde lesgever geldt daarentegen een criterium van 6/10de van een volledig uurrooster, er moeten minstens prestaties van 282 uur op kwartaalbasis (berekend in een 38-uren week) gepresteerd worden en minstens 8 maanden of 200 dagen tewerkstelling op jaarbasis.

Werk je niet in een 38-uren week, dan kan het vereiste aantal gepresteerde uren per kwartaal volgens de regel van drie berekend worden.

Je zal ook als zelfstandige in bijberoep beschouwd worden wanneer je naast je zelfstandige activiteit je pensioenrechten als loontrekkende vrijwaart.

Het effect van hoofd- of bijberoep op je bijdragen is dat je, als hoofdberoep, geacht wordt minstens een bepaald inkomen te hebben. Ook als je in feite minder verdient, wordt je bijdrage toch op dit bedrag berekend. Je betaalt dan ook steeds minstens de minimumbijdrage.

Voor zelfstandigen in bijberoep gelden dezelfde percentages, maar dan pas vanaf een bepaald inkomen. Verdien je minder, dan hoef je geen bijdragen te betalen. Indien je bijdrage als zelfstandige in bijberoep minstens even hoog is als de minimumbijdrage van een zelfstandige in hoofdberoep, dan bekom je eigenlijk vanuit je bijberoep dezelfde sociale rechten als een hoofdzelfstandige. Dit is in feite enkel voordelig voor extra pensioenuitkeringen, in die mate dat een onvolledige loopbaan hiermee kan aangevuld worden. De meeste andere sociale rechten geniet je immers vanuit je loontrekkende activiteit.

Bereken je sociale bijdragen

Naast het meest voorkomende onderscheid tussen hoofd- of bijberoep, zijn er ook nog enkele uitzonderingscategorieën zoals de meewerkende echtgenoten, de gepensioneerden, en de zelfstandigen in hoofdberoep met gelijkstelling met bijberoep. Hier komen we verder op terug.

Ten slotte moet bij de wettelijke bijdrage een bedrag toegevoegd worden voor de beheerskosten van het sociaal verzekeringsfonds. Deze beheersbijdragen worden berekend als percentages op de sociale bijdragen.

Meer info: Liantis sociaal verzekeringsfonds

Bekijk ook de podcast 'startschot voor starters' van KBC

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 02/03/2023

Kies je voor een éénmanszaak of een vennootschap?

Eén van de belangrijkste keuzes bij de start van je activiteiten als zelfstandige is de rechtsvorm van de onderneming. Een eerste keuze hierbij is deze tussen de eenmanszaak of een vennootschapsvorm. Indien je voor deze laatste kiest, moet je nog beslissen voor welke vennootschapsvorm je opteert.

Je hoort wel eens zeggen dat de vennootschapsvorm voor elke onderneming, ongeacht de omvang of sector, de meest geschikte rechtsvorm zou zijn. Deze stelling moet op zijn minst met een korreltje zout worden genomen. Het nut van de vennootschapsvorm voor een onderneming hangt immers af van diverse factoren, die aan de specifieke situatie van de onderneming getoetst moeten worden.

 • Zo is een groot voordeel van de eenmanszaak tegenover de vennootschap de vrijheid van de ondernemer. De eenmanszaak is namelijk minder onderhevig aan wettelijke verplichtingen inzake besluitvorming, winstverdeling, enzovoort. Ook de administratieve verplichtingen zijn merkelijk lichter.
 • Daartegenover staat dat de vennootschap van een gunstiger fiscaal regime geniet en er in de meeste gevallen een beperkte aansprakelijkheid telt.

Dit zijn slechts enkele belangrijke verschillen tussen deze twee vormen. 

Eénmanszaak of vennootschap?

Vooraleer definitief een keuze te maken, raden we je aan advies te vragen aan een UNIZO starterscoach.

Stel je vraag via de UNIZO Starterslijn

Vergroot je slaagkansen als succesvol ondernemer!

Een grondige voorbereiding op de opstart van je eigen zaak is cruciaal. En dat is precies wat we doen binnen het traject Starten. Via dit individueel begeleidingstraject werk je samen met je UNIZO-coach je ondernemings- en financieel plan volledig uit zodat je goed gewapend aan de slag kan als ondernemer.

Ik wil weten of mijn idee haalbaar is!

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 10/07/2023

Wat zijn de voor- en nadelen van een eenmanszaak versus een vennootschap?

De keuze om als zelfstandige te werken mét een vennootschap of zonder vennootschap (eenmanszaak) brengt een aantal afwegingen met zich mee. We leggen je uit wat het verschil is tussen beiden en we lijsten hieronder de voor- en nadelen op bij het werken met een eenmanszaak of met een vennootschap. Op die manier kan je weloverwogen een goede keuze maken.

Wat is een eenmanszaak?

Heb je als ondernemer geen vennootschap opgericht, dan werk je automatisch al in een ‘eenmanszaak’. Dit is een onderneming die geen aparte rechtspersoonlijkheid bezit. Dat wil zeggen dat er dus geen duidelijke splitsing is tussen je privévermogen en het vermogen van je zaak.

Wat is een vennootschap?

De vennootschap is een rechtspersoon.

 • Dat wil zeggen dat jouw vennootschap optreedt als een zelfstandige entiteit in het handelsverkeer en ze bijvoorbeeld contracten kan sluiten. Bepaalde vennootschapsvormen zijn hierdoor uitermate geschikt om je privévermogen (gezinswoning, spaargelden, ...) af te scheiden van het ondernemingsvermogen.
 • Wanneer het met de onderneming bergaf zou gaan en bepaalde schulden niet meer kunnen betaald worden, blijft in principe jouw privévermogen buiten schot. 

VOORDELEN

Eenmanszaak

Vennootschap

Beslissingen kunnen op een snelle en weinig formele manier genomen worden.

Rechtspersoonlijkheid: de vennootschap heeft eigen rechten en plichten.

Omdat alle winst van de eenmanszaak wordt belast in functie van de natuurlijke persoon-ondernemer, komt het batig saldo na belastingen bij jouzelf terecht. Je beslist zelf of en hoeveel je hiervan investeert in de zaak.

Fiscaliteit: Het belastbaar resultaat wordt belast in het stelsel van de vennootschapsbelasting. Voor kmo's bestaat hier een zogenaamd 'verlaagd' tarief. Daarnaast is er de mogelijkheid te streven naar een optimale inkomstenmix. De inkomsten van vennootschap en individu kunnen zodanig worden georganiseerd dat in totaal zo weinig mogelijk belastingen worden betaald, en jarenlang een zo stabiel mogelijk inkomen wordt genoten.

Beperkte administratieve en boekhoudkundige verplichtingen.

Alle afspraken tussen partners die samenwerken in de zaak staan duidelijk op papier.

 

De vennootschap biedt een aantal interessante mogelijkheden om vóór het overlijden een goede opvolgingsregeling uit te dokteren.

 

NADELEN

Eenmanszaak

Vennootschap

Geen specifieke juridische structuur. Je bent onbeperkt aansprakelijk en staat met je volledige persoonlijke vermogen in voor de verbintenissen van de onderneming.

          Formele besluitvorming en procedures.

Opvolging en overname: het uitwerken van een preventieve opvolgingsregeling heeft de meeste kans op slagen als je onderneming de vennootschapsvorm heeft aangenomen.

Er zijn meer juridische en administratieve verplichtingen, waardoor de oprichting voor de meeste vennootschapsvormen duurder zal zijn dan het starten met een eenmanszaak.

Inkomstenbelastingen: alle inkomsten van de onderneming worden belast via de personenbelasting van de ondernemer zelf, waardoor je vanaf bepaalde inkomsten in hogere belastingschijven komt. Er is geen aparte fiscale aangifte en aanslag voor de eenmanszaak.

           Boekhoudkundige verplichtingen.

 

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 11/09/2023

Valkuilen voor een startende ondernemer: 10 fouten die je absoluut moet vermijden.

Maak een gratis account aan om toegang te krijgen tot een breed scala aan UNIZO functies en bronnen!

Met een gratis UNIZO account kun je profiteren van vele voordelen, zoals het personaliseren van onze content en toegang tot extra downloads & tools.

Registreer nu en ontdek hoe UNIZO jou kan helpen slagen!

Meld je aan

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Quae similitudo in genere etiam humano apparet

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae;

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit.

Wat zijn de verplichtingen als ik personeel aanwerf?

Maak een gratis account aan om toegang te krijgen tot een breed scala aan UNIZO functies en bronnen!

Met een gratis UNIZO account kun je profiteren van vele voordelen, zoals het personaliseren van onze content en toegang tot extra downloads & tools.

Registreer nu en ontdek hoe UNIZO jou kan helpen slagen!

Meld je aan

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Quae similitudo in genere etiam humano apparet

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae;

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit.

Kan je een zelfstandige activiteit starten als student?

Er bestaat voortaan een specifiek statuut voor student-ondernemers of student-zelfstandigen. Jongeren die hun studies combineren met ondernemen, kunnen daardoor fiscaal ten laste blijven van hun ouders. Het moet gaan om student-ondernemers tussen de 18 en 25 jaar die ingeschreven zijn voor lessen in een onderwijsinstelling om een diploma te behalen dat erkend wordt door de bevoegde instantie.

Het statuut voorziet een gunstig stelsel van bijdragen betreffende het sociaal statuut van zelfstandigen. De vroegere gelijkstelling van een student met een zelfstandige in bijberoep bestaat niet meer.

Wie komt in aanmerking voor het statuut van student-zelfstandige?

 • je bent tussen 18 en 25 jaar oud.
 • je volgt studies in een onderwijsinstelling en wordt eventueel zelfs begeleid door jouw school bij een ondernemingsproject.
 • je bent ingeschreven voor minstens 27 studiepunten (ECTS) of voor 17 lesuren per week in een onderwijsinstelling in België of in het buitenland, met het oog op het bekomen van een diploma dat erkend is door de bevoegde overheden.
 • je volgt regelmatig de lessen (voor ten minste 27 studiepunten/17 lesuren) en kan dit aantonen aan de hand van een attest opgesteld door je school. Indien jouw school je dit niet kan bezorgen, kan je een attest voorleggen waarin bevestigd wordt dat je hebt deelgenomen aan de examens (voor ten minste 27 studiepunten/17 lesuren). Een andere mogelijkheid is dat je wordt begeleid door een universiteit of hogeschool bij je ondernemingsproject. Is dat alles niet het geval, dan riskeer je het statuut van student-zelfstandige te verliezen. Je wordt dan beschouwd als zelfstandige in hoofdberoep en je zal een bijdrage moeten betalen die ongeveer €700 per kwartaal bedraagt. Je contacteert dus best onmiddellijk je sociaal verzekeringsfonds als je geen regelmatige student meer bent.
 • Je oefent een zelfstandige activiteit uit of bent van plan er een uit te oefenen (je werkt dus niet onder het gezag van een werkgever).

Wil je je inschrijven als student-zelfstandige?

Contacteer dan Liantis sociaal verzekeringsfonds.

Wat met kinderbijslag van de student-zelfstandige?

Een student-zelfstandige moet zich aan bepaalde regels houden als hij of zij het recht op kinderbijslag niet wil verliezen. Die regels zijn afhankelijk van de norm waaronder de student valt.

240-urennorm
Een voltijdse student die als zelfstandige werkt, of iemand die als zelfstandige werkt naast zijn stage in het kader van de ondernemersopleiding, mag maximum 240 uur presteren per kwartaal. Om te bepalen of een student-zelfstandige, die onder bovenstaande categorie valt, recht heeft op kinderbijslag, maakt je kinderbijslagfonds volgend onderscheid:

 • Als het jaarinkomen van de student-zelfstandige lager ligt dan € 7.021,28, vermoedt het kinderbijslagfonds dat de 240 uren niet overschreden werden. Wanneer de kruispuntbank je fonds daarover inlicht, wordt de kinderbijslag zonder onderbreking uitbetaald.
 • Als het jaarinkomen van de student-zelfstandige hoger ligt dan € 7.021,28, zal het kinderbijslagfonds de betalingen opschorten en moet de student een verklaring op eer afleggen over het aantal uren die hij per kwartaal werkte. Als blijkt dat de student toch niet meer dan 240 uren per kwartaal heeft gewerkt, blijft hij het recht op kinderbijslag behouden. Werkte de student toch meer dan 240 uur per kwartaal, verliest hij zijn recht op kinderbijslag.

Inkomensnorm
Als de student-zelfstandige deeltijds onderwijs volgt of een werkzoekende schoolverlater is, geldt de inkomensnorm. Dat wil zeggen dat zijn of haar brutoloon, sociale uitkering, of een combinatie van beide niet hoger mag liggen dan € 530,49 per maand. Dat geldt ook als de student een stage volgt in het kader van een ondernemersopleiding of een overeenkomst heeft binnen een alternerende opleiding. In al deze gevallen vraagt je kinderbijslagfonds sowieso een verklaring op eer over het inkomen.

het nieuwe UNIZO Startersplatform

Het UNIZO Startersplatform is een handige én gratis tool om je ondernemingsplan van A tot Z uit te werken! 

Ik begin meteen!

Meer begeleiding nodig via UNIZO? Neem een kijkje naar ons aanbod.

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 08/11/2023

Moet je jouw werkgever inlichten over jouw ondernemingsplannen?

Wettelijk gezien ben je niet verplicht om je werkgever in te lichten tenzij contractueel vermeld staat dat je hem of haar moet verwittigen.

In de praktijk zijn er wel bepaalde functies in de overheid die niet samengaan met het statuut als zelfstandige (bv. het leger).

Droom je van een eigen zaak? Bereid je goed voor en laat je begeleiden door een UNIZO-coach.

Schrijf je in voor traject Starten!

 

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 11/09/2023

Hoe kies je een goed boekhoudpakket?

Maak een gratis account aan om toegang te krijgen tot een breed scala aan UNIZO functies en bronnen!

Met een gratis UNIZO account kun je profiteren van vele voordelen, zoals het personaliseren van onze content en toegang tot extra downloads & tools.

Registreer nu en ontdek hoe UNIZO jou kan helpen slagen!

Meld je aan

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Quae similitudo in genere etiam humano apparet

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae;

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit.

10 tips om de keuze van je accountant te handhaven

Maak een gratis account aan om toegang te krijgen tot een breed scala aan UNIZO functies en bronnen!

Met een gratis UNIZO account kun je profiteren van vele voordelen, zoals het personaliseren van onze content en toegang tot extra downloads & tools.

Registreer nu en ontdek hoe UNIZO jou kan helpen slagen!

Meld je aan

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Quae similitudo in genere etiam humano apparet

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae;

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit.

Sectorinformatie

Bij de voorbereiding van jouw ondernemingsplan en de opstart van jouw zaak is het van groot belang dat je jouw sector beter leert kennen (bijvoorbeeld aantal ondernemingen, geografische spreiding, financiële informatie, verkoopkanalen, enzovoort). Misschien zal je zelfs concurrentie ondervinden uit andere sectoren? Sectorale informatie en data zijn echter niet altijd gemakkelijk te vinden en sommige (consultancy-)studies zijn betalend.

Hieronder geven we je een aantal studies, statistieken en tips mee voor het (gratis) verzamelen van sectorinformatie:

1) Sectorrapporten

 • UNIZO: om je wat te helpen bij de zoektocht naar sectorinformatie heeft de UNIZO Startersservice, in samenwerking met haar partners, voor een aantal sectoren een sectorrapport uitgewerkt. Deze kan je opvragen.
 • Beroepsverenigingen: je kan ook altijd contact opnemen met één van de bij UNIZO aangesloten beroepsverenigingen in de zoektocht naar sectorgerichte informatie en de voorbereiding van jouw zaak. Een volledige lijst van de beroepsverenigingen vind je op https://www.unizo.be/sectoren

2) Data

 • UNIZO-statistieken (Onderzoek en statistiek | UNIZO): op jaarbasis publiceren we het KMO-Rapport, de Startersatlas en de Freelancer Focus, telkens in samenwerking met GraydonCreditsafe. In deze naslagwerken vind je heel wat cijfers over kmo's (aantal, opdeling naar sector, opdeling naar leeftijd, overlevingsgraad op verschillende jaren, enzovoort).
 • Statbel (Statbel, het Belgische statistiekbureau | Statbel (fgov.be)): hier vind je allerlei economische statistieken over bijvoorbeeld ondernemingen (o.m. het aantal bedrijven in een bepaalde regio die een bepaalde activiteit uitoefenen), bevolking, toerisme, mobiliteit, prijsevoluties, enzovoort.

 

Wil je weten of je idee haalbaar is?

Schrijf je in voor een individueel begeleidingstraject, werk samen met je coach aan je ondernemingsplan en krijg zicht op de haalbaarheid van je ondernemersidee!

Traject Starten

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 09/08/2023

Starten met kinderopvang

Een onderneming starten is geen sinecure, ook niet in de kinderopvang. Ben je met alle papieren in orde? Heb je de juiste verzekeringen afgesloten? Is je zaak helemaal startklaar? UNIZO helpt je op weg.

Je hebt ongeveer een jaar nodig om alles in orde te maken om een opvang te starten. Hoe lang de voorbereidingen exact duren, hangt af van verschillende zaken. Als je wil starten zal je verschillende fasen doorlopen tot je je eerste kind kan opvangen. 

Lees zeker de brochure waarin je alle stappen kan terugvinden:

brochure starten met kinderopvang

 1. De eerste stap is op verkenning gaan. Je informeert je over de belangrijke aspecten bij het starten met kinderopvang.  
 2. Vervolgens start je met ontwerpen. Je denkt na over hoe je alle aspecten van je opvang vorm zal geven. Hoe groot zal je opvang worden, hoe ga je dit organiseren, wat is je visie en missie, welk pedagogisch beleid zal je voeren, zal je een pand huren of kopen, zijn je plannen financieel haalbaar,… 
 3. Als je goed hebt nagedacht over hoe je opvang er moet uitzien, ga je de start voorbereiden. Je zoekt een pand, je werkt aan documenten die je nodig hebt om te starten, je doet de nodige aanvragen (bijvoorbeeld ondernemingsnummer, FAVV, brandweer),…   
 4. Je bent klaar om te starten! Toch blijft er werk aan de winkel. Het is belangrijk dat je de werking blijft evalueren.

Een overzicht van alle aspecten waarmee je rekening moet houden bij de opstart van je eigen kinderopvang?

Mijn eigen zaak in de kinderopvang

Om je eigen kinderdagverblijf uit te bouwen moet je verschillende keuzes maken. Ook is het belangrijk de financiële gevolgen van deze keuzes goed in te schatten. Het Startkompas kan je hierbij helpen:

Startkompas kinderopvang

De Starterswijzer van Kind en Gezin brengt je stapsgewijs dichter bij je eigen zaak. Daarnaast kan je ook steeds een infosessie van Kind en Gezin volgen. UNIZO Kinderopvang voorziet er informatie over de ondernemersthema’s die belangrijk zijn voor starters.

Je droom met succes waarmaken, begint met een goede voorbereiding. Daarom heeft UNIZO samen met Liantis de Startersgids voor ondernemers ontwikkeld. Op deze vragen krijg je zeker een antwoord:

 • Wat moet ik praktisch doen om van start te kunnen gaan?
 • Hoe zorg ik als ondernemer voor een goede sociale zekerheid?
 • Wat krijg ik als zelfstandige in hoofberoep in ruil voor mijn betaalde bijdragen?
 • Welke rechtsvorm is het meest geschikt voor mijn praktijk?
 • ... en nog veel meer!  

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 04/10/2023

Tools

Starters GPS

De StartersGPS is een handige tool voor startende ondernemers. Geef aan wat je plannen zijn, wat je waar en hoe wil starten. Wat volgt is een gepersonaliseerd stappenplan voor jouw specifiek project, ontwikkeld samen met onze partner Liantis sociaal verzekeringsfonds.

Start de Starters GPS

Nuttig voor jou