Moet ik starten als zelfstandige voor een occasionele activiteit?

Laatste aanpassing: 
20/04/2022

Je moet het onderscheid maken tussen een winstgevende bezigheid met beroepskarakter en een occasionele of toevallige verrichting zonder beroepskarakter. Voor een occasionele activiteit zonder beroepskarakter moet je niet starten als zelfstandige. 

Dit onderscheid is niet altijd eenduidig te bepalen en is in de praktijk vaak voor discussie vatbaar. Het is vooral de fiscus (en de RSVZ) die dit gaat beoordelen aan de hand van een aantal criteria. Deze zijn:

  • de frequentie van de verrichtingen wanneer deze zich over verscheidene jaren uitstrekken;
  • het aantal gestelde handelingen;
  • de onderlinge verbondenheid;
  • de aard en de snelle opeenvolging van de gedane verrichtingen;
  • het belang van de verrichtingen en de organisatie die ze impliceren;
  • de omstandigheid dat ertoe is overgegaan met behulp van ontleende gelden;
  • een samenwerking tussen twee of meer personen en het feit dat een nevenactiviteit nauw verband houdt met de hoofdactiviteit van de betrokken belastingplichtige of in het verlengde van diens beroepsactiviteit ligt.

Hoe meer van deze elementen aanwezig zijn, hoe groter de kans op het bestaan van een beroepsactiviteit in fiscale zin. In de praktijk zijn vooral de criteria regelmaat, frequentie en aantal handelingen belangrijk.

Meer over: Belastingen, Starten

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!