Wat zijn werkende vennoten en stille vennoten en in welke vennootschapsvormen komen ze voor?

Het onderscheid tussen stille en werkende vennoten wordt gemaakt bij de stille handelsvennootschap, de Comm.V. en de Comm.V.A. In deze vennootschapsvormen zijn er steeds werkende en stille vennoten. De stille vennoten zijn de geldschieters voor de werkende vennoten en zullen enkel kapitaal inbrengen. De werkende vennoten zijn het gezicht van de zaak. Zij leggen het contact met de klanten en besturen de vennootschap.

De werkende vennoten zijn persoonlijk, onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap. De stille vennoten zijn in beginsel maar gehouden tot beloop van hun inbreng.

Voor de stille handelsvennootschap gelden de volgende regels m.b.t. werkende en stille vennoten:

 • De stille handelsvennootschap heeft een geheim karakter. Derden weten niet van het bestaan van de stille vennoot.
   
 • Het bestuur van de vennootschap gebeurt door de werkende vennoot. De stille vennoot mag niet optreden in het rechtsverkeer. Doet hij dit toch, dan riskeert hij persoonlijk, onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk gesteld te worden voor de schulden van de vennootschap. De stille vennoot kan wel als gevolmachtigde van de externe vennoot tegenover derden optreden op voorwaarde dat dit niet gebeurt onder een bijzondere firmanaam en dat hij zijn hoedanigheid van vennoot niet kenbaar maakt. De stille vennoot kan tussenkomen in het intern bestuur van de vennootschap.
   
 • Een tijdelijke handelsvennootschap  kan niet failliet worden verklaard. De werkende vennoten van de maatschap wel. Dit faillissement kan niet worden uitgebreid tot de stille vennoot.

Voor de Comm.V. gelden de volgende regels m.b.t. werkende en stille vennoten:

 • In tegenstelling tot de stille handelsvennootschap, is in een Comm.V. het feit dat er stille vennoten bestaan openbaar.
   
 • De werkende vennoten vormen onder elkaar een V.O.F. Het faillissement van de vennootschap brengt het faillissement van de werkende vennoten met zich mee. De stille vennoot kan niet failliet worden verklaard, ook al is de vennootschap failliet.
   
 • Indien de stille vennoot/vennoten zich terugtrekt: terugtrekken uit de zaak en er enkel werkende vennoten zijn, dan spreekt men niet langer van een Comm.V., maar van een V.O.F.
   
 • Het bestuur van de vennootschap gebeurt door de externe vennoten of door een derde die als zaakvoerder wordt aangewezen. De stille vennoot mag niet optreden in het rechtsverkeer, zelfs niet krachtens een volmacht. Doet hij dit toch, dan riskeert hij persoonlijk, onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk te worden voor de verbintenissen van de vennootschap waaraan hij heeft meegewerkt met overtreding van het verbod. Indien hij er een gewoonte van maakt op te treden in het rechtsverkeer of indien zijn naam voorkomt in de naam van de vennootschap, kan hij hoofdelijk aansprakelijk worden voor alle verbintenissen van de vennootschap. De stille vennoot kan wel tussenkomen in het intern bestuur van de vennootschap.

Voor de Comm.V.A. gelden de volgende regels m.b.t. werkende en stille vennoten:

 • De stille vennoot mag niet optreden in het rechtsverkeer. Doet hij dat toch of komt zijn naam voor in de naam van de vennootschap, dan riskeert hij persoonlijk, onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk te worden gesteld voor de verbintenissen van de vennootschap. De zaakvoerder voert het bestuur van de vennootschap. Tot slot dient de zaakvoerder vennoot te zijn en moet hij door de statuten aangewezen worden.

Onderscheid werkende en stille vennoot wordt niet gemaakt voor VOF.

Meer over: Vennootschapsvormen, Types vennootschappen, Vennootschappen

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het Unizo Kennisnet:
geef uw zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer Unizo Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor u klaar!