Wat zijn werkende vennoten en stille vennoten en in welke vennootschapsvormen komen ze voor?

Laatste aanpassing: 
02/08/2022

Het onderscheid tussen stille en werkende vennoten wordt gemaakt bij de CommV. In deze vennootschapsvorm zijn er steeds werkende en stille vennoten. De stille vennoten zijn de geldschieters voor de werkende vennoten en zullen enkel kapitaal inbrengen. De werkende vennoten zijn het gezicht van de zaak. Zij leggen het contact met de klanten en besturen de vennootschap.

De werkende vennoten zijn persoonlijk, onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap. De stille vennoten zijn in beginsel maar gehouden tot beloop van hun inbreng.

Voor de CommV gelden de volgende regels m.b.t. werkende en stille vennoten:

  • in een CommV is het feit dat er stille vennoten bestaan openbaar.
     
  • De werkende vennoten vormen onder elkaar een VOF. Het faillissement van de vennootschap brengt het faillissement van de werkende vennoten met zich mee. De stille vennoot kan niet failliet worden verklaard, ook al is de vennootschap failliet.
     
  • Indien de stille vennoot/vennoten zich terugtrekt: als er enkel nog werkende vennoten zijn, dan spreekt men niet langer van een CommV, maar van een VOF.
     
  • Het bestuur van de vennootschap gebeurt door de externe vennoten of door een derde die als zaakvoerder wordt aangewezen. De stille vennoot mag niet optreden in het rechtsverkeer, zelfs niet krachtens een volmacht. Doet hij dit toch, dan riskeert hij persoonlijk, onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk te worden voor de verbintenissen van de vennootschap waaraan hij heeft meegewerkt met overtreding van het verbod. Indien hij er een gewoonte van maakt op te treden in het rechtsverkeer of indien zijn naam voorkomt in de naam van de vennootschap, kan hij hoofdelijk aansprakelijk worden voor alle verbintenissen van de vennootschap. De stille vennoot kan wel tussenkomen in het intern bestuur van de vennootschap.

 

Het onderscheid tussen een werkende en stille vennoot wordt niet gemaakt voor een VOF.

Meer over: Vennootschappen, Vennootschapsvormen, Types vennootschappen

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!