Corona: Vlaamse beschermingspremie deel 4 (periode vanaf 1 januari 2021)

Laatste aanpassing: 
22/12/2020

Waarover gaat het?

 • Alle ondernemingen die verplicht moeten sluiten kunnen, zonder omzetverlies aan te tonen, een beroep doen op een tegemoetkoming van 10% op de omzet in de referentieperiode (zelfde periode vorig jaar). Ondernemers, zoals toeleveranciers van de gesloten sectoren, die een omzetdaling hebben van minstens 60% tegenover de referentieperiode kunnen ook een beroep doen op het beschermingsmechanisme.
 • Nadat er al een regeling was in de periode augustus, september, oktober, november en december 2020, is er een bijkomende premie voorzien voor de periode januari en/of februari 2021.

Voor wie?

 • handelszaken die verplicht gesloten zijn omwille van de verplichte coronamaatregelen in januari en/of februari 2021.

 • ondernemers die in januari en/of februari 2021 een omzetdaling van minstens 60% hebben ten opzichte van de omzet van dezelfde periode in 2020 (telkens exclusief btw).

Hoeveel bedraagt de steun?

Basisberekening:

 • de steun wordt toegekend op ondernemingsniveau en is een percentage van de omzet (exclusief btw) uit prestaties geleverd in dezelfde periode als vorig jaar (januari en/of februari 2020) en bedraagt.

  • 10 % ingeval je een vennootschap of verenigingen hebt of je een zelfstandige ondernemer in hoofdberoep of gelijkgestelde in bijberoep bent

  • 5 % ingeval je zelfstandige in bijberoep bent (beroepsinkomen tussen 7.000 en 14.000 euro in 2019)

 • Ben je verplicht om te sluiten binnen de periode van januari en/of februari 2021, dan kan je ervoor kiezen om enkel steun te vragen voor de effectieve opgelegde sluitingsperiode. De steun wordt dan berekend als een percentage op de omzet exclusief btw in de periode in 2020 die overeenstemt met de sluitingsperiode. De omzetdaling moet in casu niet aangetoond te worden.

 • Ben je een toeleverancier van verplicht gesloten sector(en), dan kan je een aanvraag indienen voor een kortere periode, die overeenstemt met de verplichte sluitingsperiode van je klanten. Je moet in die periode dan wel een omzetdaling van minstens 60% aantonen.

Minimum en maximum

Er is een minimaal steunbedrag van 600 euro per maand.

 • Concreet betekent dit als je de steun op basis van het berekend steunpercentage op de omzet exclusief btw uit de referteperiode in 202 0lager ligt dan 600 euro op maandbasis, dan wordt dit opgetrokken naar 600 euro op maandbasis.

 • Het subsidiebedrag wordt pro rata berekend afhankelijk van de duurtijd van de sluitingsperiode. Dit betekent dat de proratisering gebeurt op basis van het aantal verplicht gesloten kalenderdagen in de verplichte sluitingsperiode ten opzichte van de kalenderdagen in de periode januari en/of februari 2021.

De steun bedraagt per maand maximaal:

 • 7.500 euro als je onderneming tot 9 werknemers tewerkstelt, ingeschreven bij de RSZ

 • 15.000 euro als je onderneming 10 – 49  werknemers tewerkstelt, ingeschreven bij de RSZ

 • 40.000 euro als je onderneming 50 werknemers of meer tewerkstelt, ingeschreven bij de RSZ

Deze maxima worden pro rata berekend als je verplicht gesloten bent. Ondernemingen die een witte kassa moeten hebben, en die niet hebben, kunnen maximum 1500 euro steun krijgen.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je moet een actieve bedrijfsvoering hebben: je onderneming moet open zijn, tenzij je verplicht gesloten wordt ingevolge maatregelen om de COVID-19 verspreiding aan banden te leggen, of tenzij je gesloten bent wegens jaarlijks verlof.

 • Bij de aanvraag moet je de volgende zaken ingeven:
  • je omzet, excl. BTW uit de referentieperiode 2020
  • je omzet zoals opgenomen in de kwartaalaangifte van het 1e kwartaal 2020
  • valt je onderneming onder het forfaitair stelsel, dan moet je de geraamde omzet excl. BTW voor de referentieperiode 2020 ingeven
  • heb je geen hinderpremie, compensatiepremie, Vlaams Beschermingsmechanisme, … aangevraagd in het verleden, dan moet je aantonen dat je omzetverlies gelinkt is aan de coronamaatregelen

Hoe en wanneer aanvragen?

 • De aanvraag voor januari 2021 is ten vroegste op 16 februari 2021 mogelijk, en moet uiterlijk op 15 maart ingediend zijn
 • De aanvraag voor februari 2021 is ten vroegste op 16 maart 2021 mogelijk, en moet uiterlijk op 15 april ingediend zijn

Je aanvraag moet je indien bij VLAIO (het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen).

Heb je vragen over deze steunmaatregel?

Contacteer dan een adviseur van de UNIZO Ondernemerslijn!

Meer over: Corona
Thema: Actueel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!