Heb je als zelfstandige papa recht op vaderschapsverlof?

Laatste aanpassing: 
09/08/2022

Je bent net papa geworden. Heb je als zelfstandige recht op vaderschapsverlof?

Wie krijgt recht op geboorteverlof of vaderschapsverlof?

Ook zelfstandigen kunnen tijdelijk hun beroepsactiviteit onderbreken naar aanleiding van de geboorte van een kind waarmee ze een afstammingsband of een band van meeouderschap hebben.Tijdens die periode krijgen zelfstandigen een uitkering van hun socialeverzekeringsfonds. Dit recht is wel beperkt tot zelfstandigen in hoofdberoep (of zelfstandigen in bijberoep die evenveel voorlopige sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep) en meewerkende echtgenoten in het maxistatuut.

Bovendien gelden er enkele bijkomende voorwaarden:

 • De wettelijke afstamming moet vaststaan.
 • Staat de afstamming niet vast, dan moet de vader of meeouder wettelijk samenwonen met de moeder van het kind en het kind zijn hoofdverblijfplaats hebben op hetzelfde adres.
 • Feitelijk samenwonende koppels bij wie de afstamming niet vaststaat, moeten op het moment van de geboorte minstens drie jaar samenwonen om recht te hebben op vaderschaps- of geboorteverlof.
 • Er is geen recht op vaderschaps- en geboorteverlof op basis van een activiteit als werknemer of ambtenaar;
 • De beroepsactiviteit wordt volledig onderbroken gedurende enkele dagen in een periode van vier maanden na de geboorte.

Waarop hebben zelfstandige vaders en meeouders recht?

De wetgeving voorziet een vaderschapsverlof geboorteverlof:

 • 15 dagen of 30 halve dagen voor de geboortes vanaf 1 januari 2021
 • 20 dagen of 40 halve dagen voor de geboortes vanaf 1 januari 2023

 De uitkering die hieraan gekoppeld is, bedraagt: 80,82 euro per verlofdag (of 40,41 euro per halve verlofdag), wat neerkomt op 808,2 euro in totaal

 • per volledige dag: 92,85 euro
 • per halve dag: 46,43 euro

Als vader/mee-ouder-zelfstandige/helper/meewerkende echtgenoot heb je bovendien na de bevalling recht op een eenmalige compensatie (de geboortehulp) als je 15 dienstencheques aankoopt. Die compensatie bedraagt 135 euro. Hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden:

 • Je vaderschaps- en geboorteverlof duurt maximum 8 dagen of 16 halve dagen. Je neemt je vaderschaps- en geboorteverlof dus niet volledig op.
 • Je kunt bewijzen dat je 15 dienstencheques hebt aangekocht.

 

Hoe geboorteverlof aanvragen als zelfstandige?

Wie een aanvraag wil indienen, kan hiervoor terecht bij zijn sociaal verzekeringsfonds (ter plaatse of per aangetekende brief), ten laatste op de laatste dag van het kwartaal volgend op het kwartaal van de geboorte.

Neem voor meer info over je sociale rechten als zelfstandige een kijkje op www.liantis.be.

Meer over: Gezondheid en Ziekteverzekering, Sociale bescherming zelfstandige

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!