Heb je als zelfstandige papa recht op vaderschapsverlof?

Laatste aanpassing: 
20/04/2022

Je bent net papa geworden. Heb je als zelfstandige recht op vaderschapsverlof?

Wie krijgt recht op geboorteverlof of vaderschapsverlof?

Sinds 1 mei 2019 hebben zelfstandigen die vader of meeouder worden, recht op vaderschaps- of geboorteverlof. Dit recht is beperkt tot zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten in het maxistatuut.

Bovendien gelden er enkele bijkomende voorwaarden:

  • De wettelijke afstamming moet vaststaan.
  • Staat de afstamming niet vast, dan moet de vader of meeouder wettelijk samenwonen met de moeder van het kind en het kind zijn hoofdverblijfplaats hebben op hetzelfde adres.
  • Feitelijk samenwonende koppels bij wie de afstamming niet vaststaat, moeten op het moment van de geboorte minstens drie jaar samenwonen om recht te hebben op vaderschaps- of geboorteverlof.

Waarop hebben zelfstandige vaders en meeouders recht?

De wetgeving voorziet een vaderschapsverlof geboorteverlof van maximum tien dagen. De uitkering die hieraan gekoppeld is, bedraagt 80,82 euro per verlofdag (of 40,41 euro per halve verlofdag), wat neerkomt op 808,2 euro in totaal.

Ook wie zijn zaak moeilijk tien dagen in de steek kan laten, kan toch van de nieuwe regeling genieten. De vaders of meeouders kunnen namelijk kiezen om minder dan 10 dagen verlof op te nemen. Wie niet meer dan acht dagen verlof opneemt, kan bovendien vijftien gratis dienstencheques ontvangen.

Hoe geboorteverlof aanvragen als zelfstandige?

Deze regeling geldt voor alle kinderen geboren na 1 mei 2019. Wie een aanvraag wil indienen, kan hiervoor terecht bij zijn sociaal verzekeringsfonds (ter plaatse of per aangetekende brief), ten laatste op de laatste dag van het kwartaal volgend op het kwartaal van de geboorte.

Neem voor meer info over je sociale rechten als zelfstandige een kijkje op www.liantis.be.

Meer over: Gezondheid en Ziekteverzekering, Sociale bescherming zelfstandige

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!