Welke kosten zijn aftrekbaar? Wat zijn de voorwaarden voor aftrekbare beroepskosten?

Wat zijn de voorwaarden om kosten te kunnen aftrekken?

Kosten zijn slechts aftrekbaar als ze aan elk van de volgende voorwaarden voldoen: 

  1. ze moeten verband houden met de beroepsactiviteit en gedaan zijn om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden
  2. ze moeten in het jaar van aftrek zijn gedragen of betaald of karakter van een zekere en vaststaande schuld hebben
  3. ze moeten verantwoord kunnen worden door bewijsstukken

Bepaalde kosten zijn nooit aftrekbaar; zelfs niet als kan bewezen worden dat ze hebben geleid tot ontvangsten. Het gaat o.a. over kosten met betrekking tot jacht, visvangst, jachten en pleziervaartuigen en lusthuizen.

Let op: zijn de gemaakte kosten niet overdreven? 

Evenmin aftrekbaar zijn werkelijk gemaakte kosten die als overdreven uitgaven kunnen worden gecatalogeerd. Meestal gaat het hier over uitgaven waarvan kan bewezen of vermoed worden dat ze enkel als functie hebben de levensstandaard van de belastingplichtige te verbeteren.

Voorbeelden van overdreven uitgaven:

  • een ondernemer richt zijn bureel in met antieke meubels
  • een kleinhandelaar (enkel winkelverkoop) koopt een dure, luxueuze wagen
  • overdreven reiskosten

Om een kost als overdreven uitgave te catalogeren zal rekening gehouden worden met de beroepsactiviteit, de omzet, de winst, het soort cliënteel, enzovoort.

Welke kosten zijn aftrekbaar?

Klik hier voor meer info per specifieke categorie van beroepskosten

Welke kosten zijn niet aftrekbaar?

Bekijk hier het overzicht

 

Go for Finance, coaching traject

Verruim je financiële kennis

Wil jij als ondernemer een beter inzicht krijgen in je financiële situatie? Zorg ervoor dat je gemakkelijker kan meepraten met je boekhouder. Volg een Go for Finance-begeleidingstraject en versterk zo jouw financiële kennis.

Meer info over Go for Finance

Meer over: Belastingen, Aftrekbare beroepskosten, Principes aftrekbare beroepskosten

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!