Compensatiepremie: in geval van groot omzetverlies door coronacrisis

Veel bedrijven en ondernemingen lijden verliezen ten gevolge van de maatregelen die opgelegd worden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Voor ondernemingen en winkels die verplicht moeten sluiten was er al de corona hinderpremie. Maar ook voor ondernemingen en hun toeleveranciers die nog verder mogen werken of winkels die openblijven maar door de beperkende maatregelen een groot omzetverlies hebben, is er steun: de compensatiepremie. Naast de bestaande compensatiepremie voorziet de Vlaamse overheid nu ook een aanvullende compensatiepremie. Check hieronder of jij in aanmerking komt en wat je precies moet doen om de premie te bekomen.

Vraag de corona compensatiepremie meteen aan Alles over de aanvullende compensatiepremie

Herbekijk onze Facebook Live over de compensatiepremie

Update 12/06

De aanvullende compensatiepremie

De aanvullende compensatiepremie is een eenmalige en forfaitaire premie voor ondernemers die te maken hebben met een omzetverlies van 60% in de maand volgende op de heropstart na een verplichte sluiting of tijdens de maand mei indien er geen verplichte sluiting was.

Ontdek alles over de aanvullende compensatiepremie

 

Wijzigingen besluit Corona Compensatiepremie

 • Startende zelfstandigen die in 2019 geen volledig beroepsinkomen hadden worden gelijkgesteld met zelfstandigen in hoofdberoep of bijberoep gelet op het verwachte beroepsinkomen vermeld in het financieel plan;
 • Het cumulverbod van de corona compensatiepremie met de achtergestelde lening van de PMV wordt gewijzigd zodanig dat dit verbod enkel geldt bij een achtergestelde lening van meer dan 75.000 euro.

Heb jij recht op de compensatiepremie?

Als je bedrijf door de overheid niet verplicht wordt om te sluiten, maar wel een groot omzetverlies kent naar aanleiding van de coronacrisis. Dan heb je recht op deze compensatiepremie.

Om recht te hebben op de compensatiepremie, moet je onder één van de volgende categorieën vallen:

 1. Categorie 1: de eventsector en de andere ondernemingen die indirect door de sluitingen en afgelastingen ten gevolge van de coronavirusmaatregelen worden getroffen;  
 2. Categorie 2: de (para)medische beroepen en technische controle die ten gevolge van de coronavirusmaatregelen alleen nog dringende interventies mogen doen;  
 3. Categorie 3: de dienstenleveranciers die door de coronavirusmaatregelen alleen nog dringende interventies mogen doen of waarbij bepaalde werklocaties worden afgesloten;  
 4. Categorie 4: de ondernemingen die essentiële diensten leveren; 
 5. Categorie 5: de ondernemingen die substantiële exploitatiebeperkingen ondergaan door de coronavirusmaatregelen. In deze categorie moet je motiveren dat je omzetverlies in gelinkt aan de beperkende maatregelen van de federale overheid (bv. social distancing). Dat zal dat gecontroleerd worden door het Agentschap Innoveren en Ondernemen. 

Moet je zaak verplicht gesloten blijven als maatregel van de overheid, dan heb je recht op de hinderpremie. De hinderpremie kan je NIET combineren met deze compensatiepremie.

Hoeveel bedraagt de premie?

 • 3.000 euro,
  • als je zelfstandige in hoofdberoep bent of zelfstandige in bijberoep en door de hoogte van je inkomen sociale bijdragen betaalt als een zelfstandige in hoofdberoep.  
 • 1.500 euro,
  • voor zelfstandigen in bijberoep die in 2019 (netto belastbaar) inkomen hadden tussen de  6.996,89 euro en 13.993,78 euro,
   • minstens 60% van hun maandelijkse inkomsten verliezen of verplicht moeten sluiten, én
   • én voor minder dan 80% tewerkgesteld zijn in hun hoofdberoep als werknemer. 
  • voor zelfstandigen in bijberoep die in 2019 (netto belastbaar) inkomen hadden tussen de  6.996,89 euro en 13.993,78 euro,
   • die voor minder dan 80% tewerkgesteld zijn in hun hoofdberoep als werknemer,
   • én die verplicht moeten sluiten.
     
  • Merk op:
   • Gepensioneerden & student-ondernemers komen in aanmerking voor zover ze voldoen aan voormelde voorwaarden 
   • Journalisten en andere beroepscategorieën die van rechtswege zijn vrijgesteld van de wettelijke bijdragen kunnen genieten van deze maatregel 

Goed om weten: het bedrag van de premie is belastingvrij! Je zal op die inkomsten nadien dus geen belasting moeten betalen.

Welke zijn de voorwaarden?

 • Je moet een actieve vestiging hebben in het Vlaamse Gewest.
 • Je moet actief ingeschreven zijn in de KBO vóór 13 maart 2020. 
 • Je omzetverlies is minstens -60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De referentieperiode is 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020. 
 • Ben je een starter, dan wordt er gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan. 
 • Voor de ondernemingen in de vorm van een vzw is de compensatiepremie ook mogelijk, op voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.
 • Als je meerdere vestigingen / exploitatiezetels hebt, is er een maximum van 5 premies per onderneming ;
 • Er is geen cumul met de hinderpremie, achtergestelde lening en Gigarantwaarborg, of met de sluitingspremie bij openbare werken.

Sommige ondernemingen hebben géén recht op de compensatiepremie.

Hoe aanvragen?

 • De compensatiepremie kan je aanvragen via een toepassing bij VLAIO. De aanvraag moet ingediend zijn vóór 30 juni 2020. Wie een hinderpremie had aangevraagd, die geweigerd werd of teruggevorderd wordt kan ook na 30 juni 2020 nog een compensatiepremie aanvragen. 
 • Je zal via een verklaring op eer moeten aantonen dat je een omzetverlies van meer dan 60% hebt. Die verklaring op eer bezorg je dan aan VLAIO. VLAIO kan daarna tot 5 jar na datum de aangifte controleren op basis van administratieve en boekhoudkundige gegevens. Indien blijkt dat de premie onterecht was uitgekeerd, zal ze (desgevallend met intrets) teruggevorderd worden. 

De Brusselse compensatiepremie

Net zoals in Vlaanderen zijn er ook in Brussel verschillende premies. 

 • Een premie van 4.000 euro voor de ondernemingen die verplicht zijn om te sluiten. De deadline voor de aanvraag van deze premie is verlopen op 1 juni. Alle info vind je hier.  
 • Er is ook een principebeslissing voor de betaling van een éénmalige compensatiepremie van : 
 • 2000 € voor de ondernemers (met minder dan 5 werknemers) die niet verplicht moeten sluiten, maar belangrijk omzetverlies lijden. De concrete toekenningsmodaliteiten zijn : 
  • Exploitatiezetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en maximum één premie per onderneming.
  • Geen andere COVID-19-premie (bijvoorbeeld van 4.000 euro) hebben aangevraagd of ontvangen.
  • Ten hoogste vijf voltijdse equivalenten in dienst.
  • Als zelfstandige een volledig overbruggingsrecht ontvangen hebben voor maart of april 2020 of als vennootschap waarvan de zaakvoerder of bestuurder een volledig overbruggingsrecht ontving voor maart of april 2020.
  • Jouw onderneming heeft een economisch en handelsoogmerk.

Je zal de premie kunnen aanvragen vanaf 8 juni tot ten laatste 30 juni. Je kan nu al nakijken, op basis van rijksregisternummer of ondernemingsnummer of je in aanmerking komt voor deze premie.

Informatie en aanvragen

 • 3.000 euro voor de exploitanten van taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur. 
  Meer info

Andere info die je moet weten over de impact van het coronavirus op jouw bedrijf?

Ga naar het overzicht