Compensatiepremie: in geval van groot omzetverlies door coronacrisis

Veel bedrijven en ondernemingen lijden verliezen ten gevolge van de maatregelen die opgelegd worden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Voor ondernemingen en winkels die verplicht moeten sluiten was er al de corona hinderpremie. Maar ook voor ondernemingen en hun toeleveranciers die nog verder mogen werken of winkels die openblijven maar door de beperkende maatregelen een groot omzetverlies hebben, is er steun: de compensatiepremie. Check hieronder of jij in aanmerking komt en wat je precies moet doen om de premie te bekomen.

Vraag de corona compensatiepremie meteen aan

 

Herbekijk onze Facebook Live over de compensatiepremie

Heb jij recht op de compensatiepremie?

Als je bedrijf door de overheid niet verplicht wordt om te sluiten, maar wel een groot omzetverlies kent naar aanleiding van de coronacrisis. Dan heb je recht op deze compensatiepremie.

Om recht te hebben op de compensatiepremie, moet je onder één van de volgende categorieën vallen:

 1. Categorie 1: de eventsector en de andere ondernemingen die indirect door de sluitingen en afgelastingen ten gevolge van de coronavirusmaatregelen worden getroffen;  
 2. Categorie 2: de (para)medische beroepen en technische controle die ten gevolge van de coronavirusmaatregelen alleen nog dringende interventies mogen doen;  
 3. Categorie 3: de dienstenleveranciers die door de coronavirusmaatregelen alleen nog dringende interventies mogen doen of waarbij bepaalde werklocaties worden afgesloten;  
 4. Categorie 4: de ondernemingen die essentiële diensten leveren; 
 5. Categorie 5: de ondernemingen die substantiële exploitatiebeperkingen ondergaan door de coronavirusmaatregelen. In deze categorie moet je je omzetverlies motiveren, en zal dat gecontroleerd worden door het Agentschap Innoveren en Ondernemen. 

Moet je zaak verplicht gesloten blijven als maatregel van de overheid, dan heb je recht op de hinderpremie. De hinderpremie kan je NIET combineren met deze compensatiepremie.

Hoeveel bedraagt de premie?

 • 3.000 euro,
  • als je zelfstandige in hoofdberoep bent of zelfstandige in bijberoep en door de hoogte van je inkomen sociale bijdragen betaalt als een zelfstandige in hoofdberoep.  
 • 1.500 euro,
  • voor zelfstandigen in bijberoep die in 2019 (netto belastbaar) inkomen hadden tussen de  6.996,89 euro en 13.993,78 euro,
   • minstens 60% van hun maandelijkse inkomsten verliezen of verplicht moeten sluiten, én
   • én voor minder dan 80% tewerkgesteld zijn in hun hoofdberoep als werknemer. 
  • voor zelfstandigen in bijberoep die in 2019 (netto belastbaar) inkomen hadden tussen de  6.996,89 euro en 13.993,78 euro,
   • die voor minder dan 80% tewerkgesteld zijn in hun hoofdberoep als werknemer,
   • én die verplicht moeten sluiten.
     
  • Merk op:
   • Gepensioneerden & student-ondernemers komen in aanmerking voor zover ze voldoen aan voormelde voorwaarden 
   • Journalisten en andere beroepscategorieën die van rechtswege zijn vrijgesteld van de wettelijke bijdragen kunnen genieten van deze maatregel 

Welke zijn de voorwaarden?

 • Je moet een actieve vestiging hebben in het Vlaamse Gewest.
 • Je moet actief ingeschreven zijn in de KBO vóór 13 maart 2020.
 • Je omzetverlies is minstens -60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De referentieperiode is 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020. 
 • Ben je een starter, dan wordt er gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan. 
 • Voor de ondernemingen in de vorm van een vzw is de compensatiepremie ook mogelijk, op voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.
 • Als je meerdere vestigingen / exploitatiezetels hebt, is er een maximum van 5 premies per onderneming ;
 • Er is geen cumul met de hinderpremie, achtergestelde lening en Gigarantwaarborg, of met de sluitingspremie bij openbare werken.

Sommige ondernemingen hebben géén recht op de compensatiepremie.

Hoe aanvragen?

 • De compensatiepremie kan je aanvragen via een toepassing bij VLAIO. De aanvraag moet ingediend zijn vóór 30 juni 2020.
 • Je zal via een verklaring op eer moeten aantonen dat je een omzetverlies van meer dan 60% hebt. Die verklaring op eer bezorg je dan aan VLAIO. VLAIO kan daarna tot 5 jar na datum de aangifte controleren op basis van administratieve en boekhoudkundige gegevens. Indien blijkt dat de premie onterecht was uitgekeerd, zal ze (desgevallend met intrets) teruggevorderd worden. 

De Brusselse compensatiepremie

Net zoals in Vlaanderen zijn er ook in Brussel verschillende premies. 

 • Een premie van 4.000 euro voor de ondernemingen die verplicht zijn om te sluiten. Alle info vind je hier.  
 • Er is ook een principebeslissing voor de betaling van een éénmalige compensatiepremie van : 
  • 2000 € voor de ondernemers (met minder dan 5 werknemers) die niet verplicht moeten sluiten, maar belangrijk omzetverlies lijden. De concrete toekenningsmodaliteiten werden verder verfijnd: 
   Exploitatiezetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en maximum één premie per onderneming.
   De premie is afhankelijk van:

   • Het feit dat een meerderheid van de werknemers door de coronacrisis tijdelijk werkloos is

   • De toekenning van het volledige overbruggingsrecht voor de maanden maart of april, voor zelfstandigen die actief zijn als natuurlijke persoon en voor bedrijven waarvan de zaakvoerder zelfstandig is;

   • De premie-aanvraag zal begin juni kunnen worden ingediend. Dat is laat! De enige troost is dat de premie-aanvragen automatisch worden verwerkt en de betalingen daarna binnen de week zullen kunnen gebeuren. De aanvragen zullen kunnen gebeuren via www.premiecovid.brussels

 • 3.000 euro voor de exploitanten van taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur. 

Hoe die compensatiepremies van 2000 en 3000 € precies toegekend zullen worden, wordt momenteel nog bepaald. UNIZO Brussel betreurt deze werkwijze in verschillende stappen, maar belangrijk is natuurlijk dat de getroffen ondernemers deze premie zullen kunnen aanvragen. Zo gauw de concrete informatie beschikbaar is, vind je die op deze pagina
 

Andere info die je moet weten over de impact van het coronavirus op jouw bedrijf?

Ga naar het overzicht