Corona - welke veiligheidsmaatregelen moet je toepassen in je winkel?

De regels voor jouw zaak? Deze Gids helpt je erdoor!

De 'Gids voor de opening van de handel’, uitgebracht door de FOD Economie, werd geüpdatet! 

Download de Gids!

Als jouw handelszaak open mag voor consumenten, ongeacht of je goederen of diensten verkoopt, dan moet je je houden aan de 11 wettelijk verplichte basisregels: 

 1. Preventiemaatregelen moeten zichtbaar aangekondigd zijn voor alle bezoekers, inclusief personeelsleden en leveranciers. Je moet daarbij ook jouw COVID-contactpersoon bekendmaken (zie punt 10 hieronder). Print de maatregelen die in jouw winkel gelden dus uit, en hang ze uit aan de winkeldeur en op zichtbare plaatsen in jouw winkel. 
 2. Er mag maximaal 1 klant per 10m² toegelaten worden.  
 3. Winkels met een oppervlakte van minder dan 40 m², mogen maximaal 4 klanten tegelijk in de winkel toelaten, of een groep van meerdere personen voor zover zij tot hetzelfde huishouden behoren)
 4. Heeft jouw winkel een verkoopoppervlakte van meer dan 400m², dan moet je een voldoende toegangscontrole organiseren. Dat houdt in dat er georganiseerd wordt toegezien op de naleving van de specifieke maatregelen zoals opgelegd aan winkels en winkelcentra. Hiertoe behoren onder meer de controle op het beperkt aantal toegelaten klanten, het verplicht dragen van een mondmasker, het samenscholingsverbod, de richtlijn om individueel te winkelen en de social distancing. Digitale middelen of affichering kunnen een hulpmiddel zijn bij de toegangscontrole. Let wel op: Een toegangsweigering is in principe een bewakingsactiviteit die wettelijk voorbehouden is aan een vergunde private bewakingsonderneming wiens personeel voor deze activiteit opgeleid is en hiertoe over het juiste profiel beschikt. Anderen, zoals eigen personeel, kunnen weliswaar klanten informeren, winkelwagentjes desinfecteren en aanreiken, reservatie-verificaties verrichten, enz. 
 5. Iedereen vanaf 13 jaar moet mond en neus bedekken in de voor het publiek toegankelijke ruimte
 6. Winkels zijn verantwoordelijk voor het beheer van de wachtrijen buiten de winkel. Je moet er voor zorgen dat de wachtende klanten anderhalve meter afstand bewaren. De organisatie buiten de winkel gebeurt volgens de richtlijnen van de lokale overheden. 
 7. Aan de ingang moet ontsmettende handgel ter beschikking zijn. Je moet ook handgels in de winkel ter beschikking stellen voor klanten en personeel. 
 8. Je neemt de nodige maatregelen om de handelszaak en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren
 9. Je zorgt voor een goede verluchting
 10. Je moet een contactpersoon aanduiden en bekendmaken, zodat consumenten en personeelsleden een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID-19 kunnen melden 
 11. Terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de lokale overheden 

Merk op dat het dus niet langer verplicht is voor klanten om met maximaal 2 tegelijk te winkelen, of met het gezin. Het is ook niet langer verplicht om 1,5m afstand tussen de klanten te garanderen in de winkel. 

Wordt de dienstverlening aangeboden aan een groep personen samen (een workshop, een bedrijfsbezoek, …), dan worden de deelnemers opgedeeld in groepjes van 8 (kinderen t.e.m. 12 jaar niet meegeteld, een huishouden mag een eigen groep vormen), tenzij dit onmogelijk zou zijn omwille van de aard van de actviteit. Tussen elke groep wordt 1,5m afstand gehouden, maar binnen elke groep is die social distancing niet vereist. De leden van elke groep mogen niet wisselen.  

Naast deze 11 regels moet je ook de regels uit de Gids voor de Handel van de FOD Economie, en (indien van toepassing) ook het protocol van jouw sector. 

Andere aanbevelingen

Naast deze wettelijk verplichte maatregelen, kan je ook nadenken over de volgende maatregelen:

 • Duid buiten de vestiging het maximum aantal klanten aan dat tegelijkertijd binnen mag zijn. (Voorzie eventueel een maximaal aantal winkelkarren of winkelmandjes.)
 • Werk waar mogelijk met vloermarkering (pijlen/stickers/…) en richtlijnen voor je klanten (affiches).
 • Reorganiseer indien nodig de inrichting van de kassazone zodat de afstand van 1,5 meter met het personeel kan worden gevrijwaard of voorzie andere veiligheidsmaatregelen
 • Stimuleer zoveel mogelijk het betalen met bankkaart of contactloos om cash te vermijden
 • Werk voor het afhalen van bestellingen met afhaaluren 
 • Voor je personeel, baseer je je op de Generieke Gids van de Groep van 10, eventueel aangevuld met richtlijnen op sectoraal of ondernemingsniveau. Je kan ook andere gepaste maatregelen nemen, als die minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden. Stel deze maatregelen op in overleg met jouw personeel en dienst voor bescherming en preventie op het werk.
 • Neem ook de nodige maatregelen voor de parking, een pasruimte, een ontvangstruimte, ... .
 • Voor e-commerce gelden volgende specifieke aanbevelingen:
  • lever bestellingen waar mogelijk aan de voordeur
  • Voorzie in of buiten de vestiging indien mogelijk een plaats waar bestellingen contactloos kunnen worden afgehaald en waar retours contactloos kunnen worden teruggebracht
 • Je klantencontacten buiten de vestiging:
  • Maak duidelijke afspraken voor aanvang van de werkzaamheden/prestaties/bezoek. Vraag tijdig informatie op over de maatregelen die gelden op de plaats waar zal worden gewerkt
  • Wie onderhoud, herstellingen, reiniging, … gaat doen bij particulieren of in bedrijven: wanneer de aanwezigheid van de bewoner of werknemer niet nodig is, begeeft de bewoner of werknemer zich bij voorkeur naar een andere ruimte; bij werken bij particulieren kan vooraf gevraagd worden om aan te geven of er zieke personen aanwezig zijn tenzij de werken zeer dringend zijn; voor zorg aan personen (bv. thuiszorg) gelden specifieke regels
  • Gebruik indien mogelijk eigen arbeidsmiddelen en indien nodig eigen beschermingsmiddelen.

Richtlijnen ten aanzien van je personeel

Hier vind je de richtlijnen voor sectoren, andere dan retail

Voor de niet-retailers, zoals kappers, fotografen, wasserijen... gelden ook regels voor de heropstart. Je vindt ze per beroep via onze website.

Welke regels gelden?

Meer info: Corona
Thema: Actueel