Coronasteunmaatregelen - waarop heb ik recht?

Hieronder vind je een overzicht van alle steunmaatregelen die op dit ogenblik nog van toepassing zijn. Wij actualiseren deze pagina continu. 

Update: verschillende steunmaatregelen verlengd!

Bijkomende maatregelen voor werkgevers

  • Studentenarbeid versoepeld
  • Werkbaarheidscheques voor het psycho-sociaal welzijn van je medewerkers tijdens coronatijden
  • Verhoogd quotum vrijwillige overuren tot 220 uren in de zorgsector, de cruciale sectoren en de essentiële diensten te gebruiken in het 1ste en het 2de kwartaal van 2021
  • Het makkelijker mogelijk maken dat werknemers tijdelijk gedetacheerd worden naar een andere werkgever in de zorgsector of in het onderwijs
  • Tijdelijk werklozen mogen met behoud van 75% van hun uitkering werken in de land- en tuinbouw, in de zorgsector en in het onderwijs
  • Toelaten dat tijdelijk werklozen opeenvolgende contracten van bepaalde duur van minstens 7 dagen sluiten bij een andere werkgever, in de zorg en in het onderwijs
  • Verhoging plafonds voor cumul leefloon met inkomsten uit seizoensarbeid en voor inkomsten uit arbeid van studenten met een studiebeurs

Heb je vragen over deze steunmaatregelen?

Contacteer dan een adviseur van de UNIZO Ondernemerslijn!

Meer info: Corona
Thema: Actueel