Coronasteunmaatregelen - waarop heb ik recht?

Hieronder vind je een overzicht van alle steunmaatregelen die op dit ogenblik nog van toepassing zijn. Wij actualiseren deze pagina continu. 

Bijkomende maatregelen voor werkgevers

  • Werkbaarheidscheques voor het psycho-sociaal welzijn van je medewerkers tijdens coronatijden
  • RSZ-compensatie voor toeleveranciers van ondernemingen die verplicht hebben moeten sluiten
  • Verhoogd quotum vrijwillige overuren tot 220 uren in de zorgsector, de cruciale sectoren en de essentiële diensten te gebruiken in het 1ste en het 2de kwartaal van 2021
  • Het makkelijker mogelijk maken dat werknemers tijdelijk gedetacheerd worden naar een andere werkgever in de zorgsector of in het onderwijs
  • Tijdelijk werklozen mogen met behoud van 75% van hun uitkering werken in de land- en tuinbouw, in de zorgsector en in het onderwijs
  • Toelaten dat tijdelijk werklozen opeenvolgende contracten van bepaalde duur van minstens 7 dagen sluiten bij een andere werkgever, in de zorg en in het onderwijs
  • Verhoging plafonds voor cumul leefloon met inkomsten uit seizoensarbeid en voor inkomsten uit arbeid van studenten met een studiebeurs
Meer info: Corona
Thema: Actueel