Coronasteunmaatregelen voor eventsector

Vraag nu je terugbetaalbaar voorschot voor evenementen aan!

Omdat de evenementensector grote impact ondervindt door coronacrisis, voorziet de regering maatregelen. 

(voor evenementen in Brussel gelden specifieke maatregelen)

Terugbetaalbaar voorschot evenementensector

Ben je organisator van een evenement (ondernemingen en vzw's), dan kan je via VLAIO een terugbetaalbaar voorschot aanvragen. Zo krijgen je werkkapitaal om nieuwe evenementen voor te bereiden en op te zetten.

 • Als het event doorgaat, dan moet je het voorschot terugbetalen binnen de drie maanden na het event.
 • Indien het event geannuleerd wordt omwille van overheidsmaatregelen met betrekking tot COVID-19, dan moet je het voorschot niet terugbetalen.

Hoeveel?

De terugbetaalbare voorschotten bedragen minimum € 25.000 en maximum € 800.000 euro. Het terugbetaalbaar voorschot mag maximaal 60% van de totale kost van het event bedragen, exclusief voeding en drank. De steun wordt beperkt tot de niet recupereerbare kosten en onvermijdbare facturen. De steun wordt in één schijf uitbetaald.

Wanneer aanvragen?

Er zijn 2 oproepen.

 • Oproep 1 is er voor evenementen die starten in 2020. Indienen is mogelijk vanaf maandag 7 september. De uiterlijke indieningsdatum is 2 oktober 2020, 12 uur.
 • Oproep 2 voor evenementen die plaatsvinden tussen 1 januari 2021 en 1 oktober 2021

Indienen is mogelijk vanaf vrijdag 5 oktober 2020. De uiterlijke indieningsdatum is maandag 9 november 2020, 12.00 uur.

Hoe aanvragen?

Via de website van VLAIO

Meer info

De evenementensector

Door de coronacrisis moeten heel wat verenigingen, organisatoren... hun activiteiten verplicht afgelasten. Ook hier neemt de regering maatregelen: 

 • het recht voor de onderneming die een evenement organiseert om tijdelijk niet terug te betalen, wanneer hetzelfde evenement op een latere datum binnen een redelijke termijn wordt georganiseerd;
 • een afwijking van die regel, voor zover de consument kan aantonen dat hij in de onmogelijkheid is om op die datum het evenement bij te wonen (bv. ziekte, beroepsredenen);
 • een voldoende tijdsbestek om terug te betalen als het evenement niet later kan worden georganiseerd, zodat de terugbetalingen in de tijd kunnen worden gespreid.

Deze maatregel geldt tot 20 september. Meer info op de website van de FOD Economie.

In normale omstandigheden (dus zonder coronacrisis) zijn de regels als volgt: de overmachtsituatie bevrijdt de dienstverstrekker van het nakomen van zijn contractuele verplichtingen. De klant, de andere contracterende partij, is om dezelfde reden bevrijd van zijn contractuele verplichtingen, meer bepaald de betaling. Concreet houdt dit in dat de klant de terugbetaling kan vragen van reeds betaalde sommen. De organisator kan een evenement verplaatsen naar een latere datum, maar de consument kan echter niet verplicht worden het evenement op een alternatieve datum te aanvaarden en heeft in dit geval het recht op de terugbetaling van zijn ticket.

Voor Brusselse ondernemers in de creatieve en culturele sector

De Brusselse regering voorziet een premie van maximum 9.000€ voor ondernemingen en zelfstandigen in de evenementen-, uitgaans-, toeristische en culturele sector die hun activiteit nog niet hebben kunnen hervatten als gevolg van de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad of die nog steeds zwaar worden getroffen door de maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het virus en die de facto bijna tot stilstand zijn gekomen. De reeds beschikbare informatie en de sectoren die in aanmerking komen vind je hier

De Brusselse overheid voorzag ook nog andere premies. Daarvoor kunnen momenteel geen aanvragen meer worden ingediend.

 • Een eenmalige gewestelijke sectorpremie van 2.000 euro voor alle culturele en creatieve organisaties die getroffen zijn. Deze eenmalige premie is bestemd voor alle Brusselse organisaties in de culturele en creatieve sector, zowel de profitorganisaties als die zonder winstoogmerk. De premie dient door de organisatie uitdrukkelijk te worden aangevraagd bij Brussel Economie en Werkgelegenheid, met behulp van een formulier dat weldra online beschikbaar zal zijn.
 • Een nieuwe bijkomende premie van maximaal 2.000 euro voor de cultuurwerkers (na de voorgaande premie van 1500€), die inkomensverlies lijden doordat evenementen als gevolg van de crisis werden afgelast of uitgesteld en die geen toegang hebben tot tijdelijke werkloosheid of tot het overbruggingsrecht. Meer informatie lees je hier.

In het Brussels Gewest zijn er aanpassingen voor de gesubsidieerde evenementen in het kader van het Imago van Brussel, Sport en Gelijke Kansen. 

 • Wat de bevordering van het Imago van Brussel betreft, en dan meer bepaald voor de evenementen die volledig of gedeeltelijk plaatsvinden van 1 maart tot en met 30 april 2020:
  • Voor evenementen die uitgesteld worden naar een later tijdstip in 2020, blijft de toegekende subsidie bestaan zonder dat het subsidiebesluit en het toegekende bedrag gewijzigd worden.
  • Voor afgelaste evenementen geeft de Regering toelating om deze subsidie te gebruiken om de facturen voor de reeds aangegane en niet annuleerbare uitgaven voor het evenement te vereffenen.
 • Wat betreft Sport, Gelijke Kansen en Sociale Cohesie:
  • Als voor een afgeschaft evenement kosten zijn aangegaan die niet teruggedraaid kunnen worden, hoeft de organisatie de subsidie niet terug te betalen.
  • Als het evenement wordt uitgesteld naar een latere datum hoeft geen nieuwe aanvraagprocedure voor een subsidie opgestart te worden en wordt de analyse van de verantwoordingstukken versoepeld.

Andere info die je moet weten over de impact van het coronavirus op jouw bedrijf?

Ga naar het overzicht

 

Meer info: Corona
Thema: Actueel