Extra coronasteunmaatregelen voor reis- en eventsector

Omdat de reis- en evenementensector grote impact ondervindt door coronacrisis, voorziet de regering maatregelen. 

(voor evenementen in Brussel gelden specifieke maatregelen)

De reissector

Door de massale annuleringen, lopen de kosten bij de reissector enorm op. Om de continuïteit van de sector en de dienstverlening voor reizigers te garanderen, neemt de regering volgende maatregelen:

 • een tijdelijke afwijking van de verplichting om de reiziger terug te betalen voor geannuleerde pakketreizen, zowel als de annulering uitgaat van de reiziger zelf als van de reisorganisator, op voorwaarde dat de reisorganisator hem een voucher aflevert voor een gelijke geldelijke waarde die voor minstens één jaar geldig is, waarmee de reiziger een andere pakketreis of reisdiensten kan aankopen;
 • een verplichting tot dekking van de vouchers die als gevolg van de coronacrisis worden uitgereikt, door de insolventieverzekering. Tot nog toe vielen vouchers niet onder de garantieregeling voor de reissector.

In normale omstandigheden (dus zonder coronacrisis) voorziet de wetgeving dat de consument bij pakketreizen de overeenkomst met de reisorganisator altijd kan opzeggen. Wanneer de consument daarbij onvermijdbare en buitengewone omstandigheden kan inroepen, is hij geen schadevergoeding verschuldigd. De reiziger heeft dan recht op integrale terugbetaling van alle betaalde bedragen. De reisorganisator kan eveneens een pakketreisovereenkomst opzeggen. Bij onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, moet hij de reis integraal terugbetalen, maar hij is in die omstandigheden geen schadevergoeding verschuldigd.

De evenementensector

Door de coronacrisis moeten heel wat verenigingen, organisatoren... hun activiteiten verplicht afgelasten. Ook hier neemt de regering maatregelen: 

 • het recht voor de onderneming die een evenement organiseert om tijdelijk niet terug te betalen, wanneer hetzelfde evenement op een latere datum binnen een redelijke termijn wordt georganiseerd;
 • een afwijking van die regel, voor zover de consument kan aantonen dat hij in de onmogelijkheid is om op die datum het evenement bij te wonen (bv. ziekte, beroepsredenen);
 • een voldoende tijdsbestek om terug te betalen als het evenement niet later kan worden georganiseerd, zodat de terugbetalingen in de tijd kunnen worden gespreid.

In normale omstandigheden (dus zonder coronacrisis) zijn de regels als volgt: de overmachtsituatie bevrijdt de dienstverstrekker van het nakomen van zijn contractuele verplichtingen. De klant, de andere contracterende partij, is om dezelfde reden bevrijd van zijn contractuele verplichtingen, meer bepaald de betaling. Concreet houdt dit in dat de klant de terugbetaling kan vragen van reeds betaalde sommen. De organisator kan een evenement verplaatsen naar een latere datum, maar de consument kan echter niet verplicht worden het evenement op een alternatieve datum te aanvaarden en heeft in dit geval het recht op de terugbetaling van zijn ticket.

Voor Brusselse ondernemers in de creatieve en culturele sector

Er zijn momenteel twee bijkomende premies voorzien :

 • Een eenmalige gewestelijke sectorpremie van 2.000 euro voor alle culturele en creatieve organisaties die getroffen zijn. Deze eenmalige premie is bestemd voor alle Brusselse organisaties in de culturele en creatieve sector, zowel de profitorganisaties als die zonder winstoogmerk. De premie dient door de organisatie uitdrukkelijk te worden aangevraagd bij Brussel Economie en Werkgelegenheid, met behulp van een formulier dat weldra online beschikbaar zal zijn.
 • Een uitzonderlijke steun van maximaal 1.500 euro voor de cultuurwerkers (fonds van 5 miljoen euro). Deze steun van maximaal 1.500 euro per persoon is voor de cultuurwerkers die inkomensverlies lijden doordat evenementen als gevolg van de crisis werden afgelast of uitgesteld en die geen toegang hebben tot tijdelijke werkloosheid of tot het overbruggingsrecht. Heel wat cultuurwerkers bevinden zich in een zeer precaire situatie.  Niet alleen kunnen zij momenteel geen prestaties uitoefenen, maar zij hebben ook enkel onder beperkte voorwaarden recht op tijdelijke werkloosheid. De prestaties worden in het beste geval uitgesteld en in het slechtste geannuleerd, wat gedurende die tijd leidt tot groot loonverlies. De premie is voorbehouden aan werknemers die haar aanvragen en van wie het statuut beantwoordt aan de vastgelegde voorwaarden (die nog niet in detail bekend zijn).

In het Brussels Gewest zijn er aanpassingen voor de gesubsidieerde evenementen in het kader van het Imago van Brussel, Sport en Gelijke Kansen. 

 • Wat de bevordering van het Imago van Brussel betreft, en dan meer bepaald voor de evenementen die volledig of gedeeltelijk plaatsvinden van 1 maart tot en met 30 april 2020:
  • Voor evenementen die uitgesteld worden naar een later tijdstip in 2020, blijft de toegekende subsidie bestaan zonder dat het subsidiebesluit en het toegekende bedrag gewijzigd worden.
  • Voor afgelaste evenementen geeft de Regering toelating om deze subsidie te gebruiken om de facturen voor de reeds aangegane en niet annuleerbare uitgaven voor het evenement te vereffenen.
 • Wat betreft Sport, Gelijke Kansen en Sociale Cohesie:
  • Als voor een afgeschaft evenement kosten zijn aangegaan die niet teruggedraaid kunnen worden, hoeft de organisatie de subsidie niet terug te betalen.
  • Als het evenement wordt uitgesteld naar een latere datum hoeft geen nieuwe aanvraagprocedure voor een subsidie opgestart te worden en wordt de analyse van de verantwoordingstukken versoepeld.

Andere info die je moet weten over de impact van het coronavirus op jouw bedrijf?

Ga naar het overzicht

 

Meer info: Corona
Thema: Actueel