Fiscale steunmaatregelen in tijden van corona

Uitstel betaling onroerende voorheffing 

Ondernemingen krijgen vier maanden langer de tijd om hun onroerende voorheffing voor 2020 te betalen. Was je op 1 januari 2020 eigenaar van een onroerend goed? Dan was je in principe verplicht de heffing voor jouw bedrijf te betalen tegen 31 december 2020. Door de maatregel kan je de verschuldigde onroerende voorheffing nu in schijven aflossen tegen eind april 2021. Tot die dag rekent de Vlaamse overheid ook geen intresten aan.

Als je op je aanslagbiljet een wettelijke betaaltermijn van 31 december ziet staan, dan mag je die negeren.

Let op! De Vlaamse Belastingdienst verleent bedrijven het uitstel automatisch. Heb je een eenmanszaak? Dan moet je de verlenging van de betalingstermijn zelf aanvragen. De aanvraag tot betalingsuitstel kan ook aangevraagd worden zonder bewijs van financiële moeilijkheden.

Fiscale tegemoetkomingen

Ondernemingen die financiële moeilijkheden ondervinden door de verspreiding van het coronavirus (COVID-19), kunnen steunmaatregelen aanvragen bij de FOD Financiën. Zowel voor bedrijfsvoorheffing, BTW, personenbelasting, vennootschapsbelasting als rechtspersonenbelasting kunnen de volgende steunmaatregelen gevraagd worden: 

  • afbetalingsplan
  • vrijstelling van nalatigheidsintresten
  • kwijtschelding van boetes wegens niet - betaling

Deze maatregelen zijn verlengd tot 31 maart 2021. Voorwaarde is wel dat je kan aantonen dat je daadwerkelijk hinder ondervindt als gevolg van de verspreiding van het coronavirus, en dit ook kan aantonen (vb. een daling van het omzetcijfer, een aanzienlijke daling van de bestellingen en/of reservaties, gevolgen van een “kettingreactie” met partnerondernemingen,…)

Meer info vind je op de site van FOD Financiën

 

wanbetaling

Vermindering van de voorafbetalingen voor zelfstandigen

Merk je dat je inkomsten lager zullen zijn dan de inkomsten die als refertejaar worden beschouwd om de voorafbetalingen te berekenen, dan kan je ervoor kiezen om een lager bedrag aan voorafbetalingen te betalen. Je moet hiervoor een gemotiveerde aanvraag indienen bij jouw sociale zekerheidsinstelling.

Verhoogde investeringsaftrek

Als bedrijf moet je niet enkel op korte termijn ondersteund worden om de crisis het hoofd te bieden, ook over de nabije en minder nabije toekomst moet worden nagedacht. Je zal investeringen moeten doen om klaar te zijn voor de nieuwe marktomstandigheden. Het fiscaal aanmoedigen van investeringen is in het verleden reeds een zeer succesvolle maatregel gebleken. Concreet schoof en kreeg UNIZO een verhoogde investeringsaftrek voor kmo’s naar voren. Tot eind 2022 komt er een verhoogde investeringsaftrek aan 25% vooral, maar niet uitsluitend, voor investeringen die gerelateerd kunnen worden aan de crisis. Deze investeringen maken het mogelijk om ook tijdens een lockdown operationeel te blijven, waardoor de economische wereld minder hard getroffen zal worden in de toekomst.

Welwillendheid bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten

Voor alle overheidsopdrachten die onder het federale niveau vallen, en op voorwaarde dat wordt aangetoond dat de vertraging of niet – nakoming van de leveringen een gevolg is van het Coronavirus, past de federale overheid geen boetes of andere sancties toe ten aanzien van de leveranciers, ondernemingen en zelfstandigen.

Steunmaatregelen aanvragen? 

Dat kan via de website van de FOD Financiën. 

Vraag nu je steunmaatregelen aan! 

Meer info: Corona
Thema: Actueel