Fiscale steunmaatregelen in tijden van corona

Update 9 juni

Voor de btw-aangifte en de intracommunautaire opgave met betrekking tot de verrichtingen van mei 2020 geldt opnieuw de gebruikelijke indienings-en betalingstermijn.

Ten laatste op 20.06.2020 moet je:

  • de btw-aangifte en de intracommunautaire opgave voor de verrichtingen van mei 2020 indienen;
  • de betaling voor de verrichtingen van mei 2020 uitvoeren.

Je moet de verschuldigde btw van de aangifte van mei 2020 dus betalen vóór de verschuldigde btw van de aangifte van april 2020.

Heb je een vergunning voor maandelijkse btw-teruggaven of geniet je als ‘starter’ een versnelde maandelijkse btw-teruggave? Ook jij moet de aangifte met betrekking tot de verrichtingen van mei 2020 ten laatste op 20.06.2020 indienen.

Klantenlisting

Heb je je btw-activiteiten na 30 april 2020 stopgezet? Dan moet je de klantenlisting binnen de drie maanden na de datum van stopzetting van de activiteit indienen.

Nieuwe en extra maatregelen 

Ondernemingen die financiële moeilijkheden ondervinden door de verspreiding van het coronavirus (COVID-19), konden al steunmaatregelen aanvragen bij de FOD Financiën (zie de blokken hieronder en deze website van de FOD Financiën). De federale regering heeft nu nog bijkomende maatregelen genomen om extra financiële ademruimte te creëren voor de bedrijven en ondernemers. Zo wil ze de financiële gevolgen van het virus zoveel mogelijk verzachten. 

Uitstel voor het betalen van de btw-aangiften en bedrijfsvoorheffing

Je krijgt automatisch uitstel van betaling van btw en bedrijfsvoorheffing zonder boetes of interesten te moeten betalen. Het automatisch uitstel van betaling van de btw en de bedrijfsvoorheffing voor de maanden februari en maart, wordt ook voor de maand april toegepast. De btw en bedrijfsvoorheffing voor de maand april moet nu uiterlijk op respectievelijk 15 en 20 juli 2020 betaald worden. Ook dit uitstel is automatisch en voor iedereen.

Naast dit automatisch uitstel van betaling, kan je voor de betaling van de schulden voor de bedrijfsvoorheffing en btw ook de al eerder afgekondigde steunmaatregelen (zie hieronder) aanvragen. Via deze aanvraag kunnen bijkomende betaaltermijnen, een vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling worden toegestaan.

Betaling van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting

Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

Voor de betaling van schulden inzake de personen- of vennootschapsbelasting, ook deze gevestigd vóór 12 maart 2020, gelden de aangekondigde steunmaatregelen en zijn extra betaaltermijnen, vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling, op aanvraag, mogelijk.

Meer info vind je op de site van FOD Financiën

Gespreide betaling in de personenbelasting en de vennootschapsbelasting

Kan je aantonen dat je in financiële problemen zit door toedoen van het Covid-19 virus, dan kan je kiezen voor een gespreide betaling van je personenbelasting of vennootschapsbelasting. De betaling kan opgesplitst worden over de periode van enkele maanden. Deze maatregel geldt voor de periode tot en met 30 juni 2020. De gespreide betaling geeft geen aanleiding tot boetes of nalatigheidsinteresten.

Spreiding van de betalingen in de btw en de bedrijfsvoorheffing

Kan je aantonen dat de betalingsmoeilijkheden een rechtstreekse link hebben met het Covid-19 virus, dan kan je de betaling (tot en met 30 juni 2020) spreiden op maandelijkse basis. Bovendien zullen er op deze bedragen geen boetes noch nalatigheidsinteresten geheven worden. Om aanspraak te maken op deze gunstmaatregel moet je een aanvraag indienen vanaf het moment dat je de problemen vaststelt. Op dat moment moet je het bewijs leveren van de financiële moeilijkheden. Dit kan via aanduiding van een daling in het omzetcijfer, annulering van bestellingen of leveringen, mogelijke kettingreacties, of gerelateerde bedrijven die moeilijkheden ondervinden. Het is de fiscale administratie die bepaalt of een spreiding van betalingen mogelijk is.

Welwillendheid bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten

Voor alle overheidsopdrachten die onder het federale niveau vallen, en op voorwaarde dat wordt aangetoond dat de vertraging of niet – nakoming van de leveringen een gevolg is van het Coronavirus, past de federale overheid geen boetes of andere sancties toe ten aanzien van de leveranciers, ondernemingen en zelfstandigen.

wanbetaling

Vermindering van de voorafbetalingen voor zelfstandigen

Merk je dat je inkomsten lager zullen zijn dan de inkomsten die als refertejaar worden beschouwd om de voorafbetalingen te berekenen, dan kan je ervoor kiezen om een lager bedrag aan voorafbetalingen te betalen. Je moet hiervoor een gemotiveerde aanvraag indienen bij jouw sociale zekerheidsinstelling.

Steunmaatregelen aanvragen? 

Dat kan via de website van de FOD Financiën. 

Vraag nu je steunmaatregelen aan! 

Andere info die je moet weten over de impact van het coronavirus op jouw bedrijf?

Ga naar het overzicht

Meer info: Corona
Thema: Actueel