Fiscale steunmaatregelen in tijden van corona

Vermindering van de voorafbetalingen voor zelfstandigen

Merk je dat je inkomsten lager zullen zijn dan de inkomsten die als refertejaar worden beschouwd om de voorafbetalingen te berekenen, dan kan je ervoor kiezen om een lager bedrag aan voorafbetalingen te betalen. Je moet hiervoor een gemotiveerde aanvraag indienen bij jouw sociale zekerheidsinstelling.

Verhoogde investeringsaftrek

Als bedrijf moet je niet enkel op korte termijn ondersteund worden om de crisis het hoofd te bieden, ook over de nabije en minder nabije toekomst moet worden nagedacht. Je zal investeringen moeten doen om klaar te zijn voor de nieuwe marktomstandigheden. Het fiscaal aanmoedigen van investeringen is in het verleden reeds een zeer succesvolle maatregel gebleken. Concreet schoof en kreeg UNIZO een verhoogde investeringsaftrek voor kmo’s naar voren. Tot eind 2022 komt er een verhoogde investeringsaftrek aan 25% vooral, maar niet uitsluitend, voor investeringen die gerelateerd kunnen worden aan de crisis. Het moet daarbij gaan om investeringen in vaste activa die afgeschreven worden over minstens drie jaar. Deze investeringen maken het mogelijk om ook tijdens een lockdown operationeel te blijven, waardoor de economische wereld minder hard getroffen zal worden in de toekomst.

Verlaging interestlast btw

Je kan een individueel afbetalingsplan vragen voor je btw, waardoor je het hoge interesttarief van 9,6% kan vermijden. Het systeem is nu afgestemd met dat van de directe belastingen. De nalatigheidsinteresten en de moratoriuminteresten worden bepaald op basis van de marktrentevoet. Op dit moment is deze vastgelegd op 2% (moratorium) en 4% (nalatigheid).

Vraag je afbetalingsplan btw aan

Afschaffen voorschotregelingen december 2021

Het decembervoorschot bestaat erin dat je onderneming de btw die verschuldigd is voor het laatste kwartaal van het jaar moet voorschieten. In tegenstelling tot andere periodes (maanden of kwartalen) wordt het bedrag dus niet betaald na het afsluiten van de periode. Hierdoor moet in december normaal gezien een belangrijk bedrag worden voorgeschoten. Om je als ondernemer de nodige ademruimte te geven op het vlak van liquiditeiten in 2021, worden de decembervoorschotten voor de bedrijfsvoorheffing en de BTW afgeschaft en verrekend in het volgend boekjaar (01/2022).

Andere fiscale steunmaatregelen

  • Het btw-tarief op handgels en mondmaskers wordt tijdelijk verlaagd naar 6%. Deze maatregel werd verlengd tot 31/12/2021.
  • Fiscale vrijstelling van subsidies die worden toegekend door steden, gemeenten en deelstaten

Steunmaatregelen aanvragen? 

Dat kan via de website van de FOD Financiën. 

Vraag nu je steunmaatregelen aan! 

Welwillendheid bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten

Voor alle overheidsopdrachten die onder het federale niveau vallen, en op voorwaarde dat wordt aangetoond dat de vertraging of niet – nakoming van de leveringen een gevolg is van het Coronavirus, past de federale overheid geen boetes of andere sancties toe ten aanzien van de leveranciers, ondernemingen en zelfstandigen.

Meer info: Corona
Thema: Actueel