Fiscale steunmaatregelen in tijden van corona

Update 9 juni

Voor de btw-aangifte met betrekking tot de verrichtingen van mei 2020 geldt opnieuw de gebruikelijke indienings-en betalingstermijn.

Je kan je aangiften indienen tot:

  • Maandaangiften voor de verrichtingen van de maand juni 2020: ten laatste op 10 augustus 2020 (in plaats van 20 juli 2020)
  • Kwartaalaangiften voor de verrichtingen van het tweede kwartaal 2020: ten laatste op 10 augustus 2020 (in plaats van 20 juli 2020)
  • Maandaangiften voor de verrichtingen van de maand juli 2020: ten laatste op 10 september 2020 (in plaats van 20 augustus 2020)

Ook voor intracommunautaire opgaven geldt: 

  • Kwartaalopgave van de intracommunautaire handelingen voor het tweede kwartaal 2020: ten laatste op 10 augustus 2020 (in plaats van 20 juli 2020)
  • Maandopgave van de intracommunautaire handelingen voor de maand juni 2020: ten laatste op 10 augustus 2020 (in plaats van 20 juli 2020)
  • Maandopgave van de intracommunautaire handelingen voor de maand juli 2020: ten laatste op 10 september 2020 (in plaats van 20 augustus 2020)

 

Nieuwe en extra maatregelen 

Ondernemingen die financiële moeilijkheden ondervinden door de verspreiding van het coronavirus (COVID-19), konden al steunmaatregelen aanvragen bij de FOD Financiën (zie de blokken hieronder en deze website van de FOD Financiën). Zowel voor bedrijfsvoorheffing, BTW, personenbelasting, vennootschapsbelasting als rechtspersonenbelasting kunnen de volgende steunmaatregelen gevraagd worden: 

  • afbetalingsplan
  • vrijstelling van nalatigheidsintresten
  • kwijtschelding van boetes wegens niet - betaling

Deze maatregelen zijn verlengd tot 31 december. Voorwaarde is wel dat je kan aantonen dat je daadwerkelijk hinder ondervindt als gevolg van de verspreiding van het coronavirus, en dit ook kan aantonen (vb. een daling van het omzetcijfer, een aanzienlijke daling van de bestellingen en/of reservaties, gevolgen van een “kettingreactie” met partnerondernemingen,…)

Meer info vind je op de site van FOD Financiën

 

Spreiding van de betalingen in de btw en de bedrijfsvoorheffing

Kan je aantonen dat de betalingsmoeilijkheden een rechtstreekse link hebben met het Covid-19 virus, dan kan je de betaling (tot en met 30 juni 2020) spreiden op maandelijkse basis. Bovendien zullen er op deze bedragen geen boetes noch nalatigheidsinteresten geheven worden. Om aanspraak te maken op deze gunstmaatregel moet je een aanvraag indienen vanaf het moment dat je de problemen vaststelt. Op dat moment moet je het bewijs leveren van de financiële moeilijkheden. Dit kan via aanduiding van een daling in het omzetcijfer, annulering van bestellingen of leveringen, mogelijke kettingreacties, of gerelateerde bedrijven die moeilijkheden ondervinden. Het is de fiscale administratie die bepaalt of een spreiding van betalingen mogelijk is.

Welwillendheid bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten

Voor alle overheidsopdrachten die onder het federale niveau vallen, en op voorwaarde dat wordt aangetoond dat de vertraging of niet – nakoming van de leveringen een gevolg is van het Coronavirus, past de federale overheid geen boetes of andere sancties toe ten aanzien van de leveranciers, ondernemingen en zelfstandigen.

wanbetaling

Vermindering van de voorafbetalingen voor zelfstandigen

Merk je dat je inkomsten lager zullen zijn dan de inkomsten die als refertejaar worden beschouwd om de voorafbetalingen te berekenen, dan kan je ervoor kiezen om een lager bedrag aan voorafbetalingen te betalen. Je moet hiervoor een gemotiveerde aanvraag indienen bij jouw sociale zekerheidsinstelling.

Steunmaatregelen aanvragen? 

Dat kan via de website van de FOD Financiën. 

Vraag nu je steunmaatregelen aan! 

Andere info die je moet weten over de impact van het coronavirus op jouw bedrijf?

Ga naar het overzicht

Meer info: Corona
Thema: Actueel