Heropening? Deze richtlijnen moet je volgen!

De belangrijkste regels voor de heropening van jouw winkel vind je in de 'Gids voor de heropening van de handel'

Vooraleer je opengaat

Alvorens je heropstart, is het cruciaal om je goed voor te bereiden om de veiligheid van klanten en personeel te kunnen garanderen. Hiervoor kunnen een aantal algemene richtlijnen uitgevoerd worden. Die kunnen genomen worden vanuit de hoofdzetel en/of op winkelniveau.

 • Zorg, indien nodig, voor een voorafgaande reiniging van de ruimtes en voor het materiaal dat gebruikt wordt door klanten en personeel. 
 • Zorg voor een goede communicatie met medewerkers, klanten en leveranciers. Voorzie bijvoorbeeld regelmatig een briefing voor medewerkers en infopanelen voor klanten en leveranciers. 
 • Zorg dat alle schoonmaak- en veiligheidsmateriaal in voldoende mate ter beschikking is vóór de heropening van de zaak.

Social distancing is het sleutelelement voor onderstaande richtlijnen. Er moet echter een onderscheid gemaakt worden in (i) de ruimtes die enkel toegankelijk zijn voor het personeel en (ii) de ruimtes waarin ook klanten aanwezig zijn. Daarnaast moet er rekening gehouden worden dat deze richtlijnen bedrijfsoverkoepelend zijn en dat de verdere praktische invulling ervan op bedrijfs- en/ of winkelniveau bekeken moet worden.

Wettelijk verplichte maatregelen

Is jouw zaak open, dan moet je volgende maatregelen naleven:  

 • De voorwaarde dat je maximum 1 klant per 10 vierkante meter mag ontvangen, is vanaf 8 juni niet langer een absolute voorwaarde. Het blijft wel aanbevolen je op dit aantal te richten, maar je mag ook andere maatregelen nemen die een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden om het aantal bezoekers te beperken. 
 • Klanten winkelen individueel en maximum 30 minuten. Enkel een kind jonger dan 18 jaar of een persoon die nood heeft aan begeleiding, (vb. een oudere, of een persoon met een beperking) kan begeleid worden door 1 volwassene. Deze beperking (individueel winkelen en maximaal 30 minuten) geldt niet wanneer de klant op afspraak komt. Check ook de gids voor de opening van de handel van de FOD Economie.
 • De preventiemaatregelen voor klanten, vind je terug in Gids voor de opening van de handel, eventueel aangevuld met richtlijnen op sectoraal of ondernemingsniveau. Je kan ook andere gepaste maatregelen nemen, als die minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden.
 • Voor je personeel, baseer je je op de Generieke Gids van de Groep van 10, eventueel aangevuld met richtlijnen op sectoraal of ondernemingsniveau. Je kan ook andere gepaste maatregelen nemen, als die minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden. Stel deze maatregelen op in overleg met jouw personeel en dienst voor bescherming en preventie op het werk.
 • Je bent verplicht om middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking te stellen voor het personeel en voor jouw klanten (zoals desinfecterende handgel).
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht voor jezelf, voor je personeel en voor je klanten. 
 • De toegang tot de commerciële centra, winkelstraten en parkings zijn georganiseerd op basis van instructies van de gemeentelijke overheid. 
 • Je moet de nodige maatregelen nemen om het anderhalvemeteren te respecteren. Is dat niet mogelijk, dan moet je passende preventiemaatregelen nemen. 

 

Andere aanbevelingen

Naast deze wettelijk verplichte maatregelen, kan je ook nadenken over de volgende maatregelen:

 • Duid buiten de vestiging het maximum aantal klanten aan dat tegelijkertijd binnen mag zijn. (Voorzie eventueel een maximaal aantal winkelkarren of winkelmandjes.)
 • Werk waar mogelijk met vloermarkering (pijlen/stickers/…) en richtlijnen voor je klanten (affiches).
 • Reorganiseer indien nodig de inrichting van de kassazone zodat de afstand van 1,5 meter met het personeel kan worden gevrijwaard of voorzie andere veiligheidsmaatregelen
 • Stimuleer zoveel mogelijk het betalen met bankkaart of contactloos om cash te vermijden
 • Werk indien mogelijk met bestellingen en spreek afhaaluren af
 • Voor e-commerce gelden volgende specifieke aanbevelingen:
  • Bestellingen mogen aan huis geleverd worden tot aan de voordeur. Uitzondering: goederen/installaties die professionele installatiehulp vergen mogen binnen worden gemonteerd indien een afstand van 1,5 meter met de bewoners kan worden gerespecteerd.
  • Voorzie in of buiten de vestiging een plaats waar bestellingen contactloos kunnen worden afgehaald en waar retours contactloos kunnen worden teruggebracht
 • Je klantencontacten buiten de vestiging:
  • Maak duidelijke afspraken voor aanvang van de werkzaamheden/prestaties/bezoek. Vraag tijdig informatie op over de maatregelen die gelden op de plaats waar zal worden gewerkt
  • Wie onderhoud, herstellingen, reiniging, … gaat doen bij particulieren of in bedrijven: wanneer de aanwezigheid van de bewoner of werknemer niet nodig is, begeeft de bewoner of werknemer zich bij voorkeur naar een andere ruimte; bij werken bij particulieren kan vooraf gevraagd worden om aan te geven of er zieke personen aanwezig zijn tenzij de werken zeer dringend zijn; voor zorg aan personen (bv. thuiszorg) gelden specifieke regels
  • Gebruik indien mogelijk eigen arbeidsmiddelen en indien nodig eigen beschermingsmiddelen.

Richtlijnen ten aanzien van je personeel

Hier vind je de richtlijnen voor sectoren, andere dan retail

Voor de niet-retailers, zoals kappers, fotografen, wasserijen... gelden ook regels voor de heropstart. Je vindt ze per beroep via onze website.

Welke regels gelden?

Hier vind je specifieke richtlijnen per winkelbranche:

Babywinkels

Boekenwinkels

Elektrowinkels

Modewinkels

Winkels Health & Beauty

Interieurwinkels

Keukenwinkels

Speelgoedwinkels

Sportwinkels

Bloemenwinkels

Marktkramers

Meer info: Corona
Thema: Actueel