Hinderpremie in coronatijden

Update 12/06

De hinderpremie blijft doorlopen voor ondernemingen die nog steeds verplicht gesloten zijn. Zij kunnen dus blijvend een beroep doen op de dagpremie van 160 euro per dag. Dit gaat om de wellnesscentra en sauna’s, de speelautomatenhallen, de pretparken en binnenspeeltuinen, de bioscopen, discotheken en dancings, zwembaden, foorkramers en marktkramers die nog niet kunnen starten door de beperking van 50 kramer per markt.

Voor ondernemingen die niet meer verplicht gesloten zijn, maar die wel nog te maken hebben met een zwaar omzetverlies (-60% of meer) kunnen een beroep doen op de aanvullende compensatiepremie, op voorwaarde dat ze terug opstarten. 

 

Wijzigingen besluit Corona Hinderpremie

 • De bijkomende sluitingspremie zal worden toegekend voor wie verplicht gesloten moet blijven.
 • De bijkomende sluitingspremies na 8 juni zullen enkel worden uitgekeerd aan ondernemingen die ten gevolge van de coronavirusmaatregelen verplicht volledig gesloten zijn.
 • De initiële aanvraag tot steun dient ingediend te worden tegen uiterlijk 30 juni 2020.

Voor wie?

 • De Hinderpremie blijft doorlopen voor ondernemingen die nog steeds verplicht gesloten zijn. Zij kunnen dus blijvend en beroep doen op de dagpremie van 160 euro per dag. Dit gaat om de wellnesscentra en sauna’s, de speelautomatenhallen, de pretparken en binnenspeeltuinen, de bioscopen, discotheken en dancings, zwembaden en foorkramers.Marktkramers die nog niet kunnen starten wegens de beperking van 50 kramer per markt.
 • Voor de eerste vestiging (oudste in KBO) is een werkend vennoot voldoende. Dat hoeft geen Voltijds Equivalent (VTE) te zijn. Is er geen werkend vennoot, dan is 1 VTE-tewerkstelling ingeschreven bij RSZ ook goed. Per bijkomende vestiging is er wel de expliciete voorwaarde van 1 VTE-tewerkstelling per extra vestiging.
 • De premie wordt toegekend per vestiging voor zover in die vestiging minstens één voltijds personeelslid tewerkgesteld is (of meerdere deeltijdsen die samen het equivalent zijn van één VTE). Het aantal premies wordt beperkt tot maximaal vijf per onderneming
 • Zelfstandigen in bijberoep hebben recht op de premie als zij door de hoogte van hun inkomen dezelfde sociale bijdragen moeten betalen als een zelfstandige in hoofdberoep.
 • Starters kunnen gebruik maken van de hinderpremie, voor zover hun onderneming actief was op 12/03/2020.

Check ook onze veelgestelde vragen

Hoeveel bedraagt de premie?

 • dat was eenmalig 4.000 euro en 160 euro per extra dag sluiting
 • wie nu nog in aanmerking komt voor de premie (zie hierboven), blijft genieten van de 160 euro per dag

De premie is belastingsvrij.

Hoe aanvragen?

Vraag tijdig en online de corona hinderpremie aan (en aansluitend de mogelijke bijkomende sluitingspremie) aan,en dat ten laatste op 13 juni 2020.  Het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) onderzoekt de aanvraag en toetst hierbij de naleving van de voorwaarden af, opgelegd door de regelgeving. VLAIO neemt nadien de beslissing of de subsidie wordt toegekend. Je wordt hiervan per e-mail op de hoogte gebracht.  

De uitbetaling van de premie gebeurt automatisch na goedkeuring van de aanvraag door VLAIO en enkel op een Belgisch rekeningnummer van jou.

Vraag hier de hinderpremie aan

Meer info

 • De website van VLAIO
 • Via het gratis nummer van VLAIO  0800 20 555 tussen 9 en 12 uur en tussen 13 en 17 uur (op vrijdag tot 16 uur)

Veelgestelde vragen in verband met de hinderpremie

Ik heb tijdens bv. de paasvakantie afwijkende openingsuren. Heb ik recht op de extra sluitingspremie voor deze extra gesloten dagen?

Neen. De bijkomende sluitingspremie wordt berekend en toegekend per verplichte sluitingsdag die samenvalt met een normale openingsdag. Het gaat dus om de reguliere openingstijden die gangbaar waren voor het ingaan van de federale coronamaatregelen. Enkel voor deze dagen heeft de onderneming recht op een bijkomende sluitingspremie. Er wordt dus geen rekening gehouden met feestdagen, afwijkende openingstijden ingevolge vakantieperiodes of normale sluitingsdagen. Voor deze dagen kan er geen bijkomende sluitingspremie worden toegekend.

Kan ik zelf kiezen welke vestigingen in aanmerking komen voor de corona-hinderpremie?

Neen, VLAIO bekijkt de vestigingen in chronologische volgorde. Dit betekent dat de oudste vestiging als eerste wordt beoordeeld. Voor de eerste/oudste vestiging wordt er gekeken naar een actieve vennoot. Voor extra vestigingen moet er dus minstens 1 VTE RSZ-ingeschrevene zijn. Zorg er ook voor dat jou vestigingen correct in de KBO staan aangeven. Zie ook: “Wat moet ik zeker nakijken vooraleer ik de hinderpremie aanvraag (KBO)?”

Onze onderneming (onder zelfde ondernemingsnummer) telt meerdere vestigingen en meerdere actieve vennoten, maar we hebben geen personeel. Hebben we recht op meerdere hinderpremies?

Neen. In dit geval zal er slechts 1 corona-hinderpremie worden toegekend. Voor een extra vestiging moet er minstens 1 VTE RSZ-ingeschrevene per vestiging zijn. Een actieve werkende vennoot wordt door de overheid niet gelijk gesteld met een RSZ-ingeschrevene.

VLAIO weigerde mijn aanvraag tot corona-hinderpremie. Wat nu?

Indien je niet akkoord bent met de beslissing volg je best volgende stappen:

 1. Kijk of je eventueel in aanmerking komt voor de corona compensatiepremie. Meer info hierover vind je hier.
 2. Lees de voorwaarden voor de hinderpremie nog eens na:
  • Ben je verplicht je zaak te sluiten door de opgelegde maatregelen?
  • Gaat het daarenboven over een fysieke locatie, toegankelijk voor het publiek?
  • Is die fysieke locatie je eigen locatie zoals opgenomen in het KBO?
 3. Ben je toch overtuigd dat je in aanmerking komt voor de hinderpremie dan kan je dit met voldoende stukken argumenteren in een mail naar info@vlaio.be. Je kan hierbij denken aan
  • foto’s waaruit blijkt dat je op het vestigingsadres een fysieke ruimte hebt, toegankelijk voor het publiek.
   • Gebruik best een foto van de buitenkant van je pand waarop duidelijk te zien is dat het pand toegankelijk is voor het publiek.
   • Daarnaast is een foto van de geafficheerde openingstijden ook altijd nuttig.
  • duidelijke omschrijving van je activiteit

Op basis van deze gegevens kan VLAIO uw aanvraag opnieuw bekijken.

Moet ik een nieuwe aanvraag indien om de extra 160€ per extra gesloten dag op een normale openingsdag?

Neen, VLAIO doet dit automatisch en zal het bedrag na verloop van tijd op dezelfde rekening storten als de hinderpremie.

Wat moet ik zeker nakijken vooraleer ik de hinderpremie aanvraag (KBO)?

Vooraleer je de corona hinderpremie aanvraagt, moet je in elk geval nagaan of je onderneming en eventuele vestigingseenheden correct zijn ingeschreven in de KBO. Let daarbij vooral op de volgende zaken:

 • Oefen je je activiteit uit op je maatschappelijke zetel, dan moet je nagaan of je over een inschrijving van ‘vestigingseenheid’ op het adres van uw maatschappelijke zetel beschikt. Ben je bijvoorbeeld kapper met maatschappelijke zetel op Dorpstraat 1A, en heb je op die locatie ook je kapsalon, dan moet je dus op datzelfde adres ook een vestigingseenheid hebben ingeschreven. Hoewel dit wettelijk verplicht is, merken we in de praktijk dat niet elke onderneming hieraan voldoet. Je vestigingseenheid kan je gemakkelijk controleren via de Public Search functie van de KBO.
 • Kijk zeker ook na op welke activiteiten je vestiging is ingeschreven. Vaak worden op één vestigingseenheid meerdere activiteiten (nace-codes) ingeschreven, waardoor het soms moeilijk te bepalen is welke activiteit nu precies op die locatie wordt uitgeoefend. Ook uw ingeschreven nace-codes kan je makkelijk opzoeken via de Public Search functie van de KBO.
 • Stel je vast dat je niet de nodige vestigingseenheden hebt ingeschreven, of niet de juiste nace-codes hebt, moet je dit laten rechtzetten via je ondernemingsloket. Je kan dit niet zelf aanpassen. UNIZO raadt hierbij Liantis Ondernemingsloket aan.

Ik ben freelancer, met mijn maatschappelijke zetel bij mij thuis. Ik ontvang daar geen klanten. Heb ik dan recht op de hinderpremie?

Neen. De wet is niet echt duidelijk en kent de hinderpremie toe aan wie een ‘fysieke locatie’ heeft. Strikt juridisch gezien is een freelancer die zijn maatschappelijke zetel op zijn thuisadres heeft staan, en daar geen klanten ontvangt, ook een ‘fysieke locatie’. Maar zo ziet de Vlaamse overheid het niet. Zij laten het begrip ‘fysieke locatie’ eerder aansluiten bij het begrip ‘winkel’, nl. de plaats waar je klanten over de vloer krijgt. Conclusie: een ondernemer die steeds bij klanten thuis diensten levert, maar geen klanten ontvangt in zijn vestiging, heeft geen recht op de hinderpremie.

Ik moet niet verplicht sluiten, maar kan de social distancing in mijn zaak (bv. een frituur) niet garanderen. Dus ik moet sluiten. Heb ik recht op de hinderpremie? 

Neen, op dit ogenblik niet. 

Mag ik mijn webshop openhouden?

Ja, hinderpremie geldt enkel voor de fysieke winkel. Het openhouden van de webshop of een nieuwe online-activiteit opstarten heeft hier geen invloed op. Ook als je bestellingen per telefoon/mail opneemt en die bestellingen vervolgens aflevert of laat afleveren bij de klant, behoud je de hinderpremie. 

Wat als je niet goed weet of je er recht op hebt? 

Laat je contactgegevens achter op de site van VLAIO

Mag ik de Hinderpremie en het crisis-overbruggingsrecht combineren?  

Ja, dat mag! 

Ik ben een toeleverancier van de horeca (bv. een vleessnijderij). Kan ik genieten van de hinderpremie? 

Ja, als je je fysieke locatie (winkel, pand,…) moet sluiten van de overheid. Groothandelszaken worden op dit moment niet volledig gesloten. Zij kunnen in principe leveringen blijven doen.

Ik heb meerdere vestigingen, zonder personeel (bv. self-carwash). Heb ik recht op de premie?

Ben je een zelfstandige, dan is er geen probleem. Je moet sluiten. Heb je extra vestigingen, dan moet er minstens 1 VTE (RSZ-ingeschrevene) per vestiging zijn om recht te hebben op de premie. Hierbij het overzicht:

 • Heb je 1 locatie: corona-hinderpremie
 • Heb je meerdere locaties met enkel self-carwash (zonder personeel): Slechts 1 corona-hinderpremie.
 • Heb je meerdere locaties met personeel (elke vestiging heeft ministens 1 RSZ-ingeschrevene): max. 5 corona-hinderpremies in totaal 

Mag mijn boekhouder de coronahinderpremie aanvragen?

Ja, als hij door jou in het VLAIO-loket hiertoe gemachtigd is. Indien de boekhouder binnen het VLAIO-loket reeds gemandateerd was, wordt er een automatische koppeling voorzien.  

Ik heb een frituur. Mag ik openblijven? En wanneer heb ik recht op de premie?

Ja, je mag open zijn, ook in het weekend, maar enkel voor afhaal en levering. De klanten mogen niet ter plaatse eten en/of drinken. Enkel frituren die hun eetruimte ter plaatse moeten sluiten kunnen een beroep doen op de corona-hinderpremie.

Ik baat een logies uit en moet sluiten. Heb ik recht op de hinderpremie?

Check of je open mag zijn. Mag je open blijven, maar moet je de gemeenschappelijke zaal sluiten, dan heb je recht op de premie. Wie moet sluiten, ook.

Ik baat een sportclub uit. Moet ik nu sluiten?

Ja, tot en met 5 april moeten inrichtingen die behoren tot de culturele, festieve, recreatieve, sportieve en horecasector sluiten. Dit betekent ook dat bijvoorbeeld fitnesscentra, kartingparcours, escaperooms,… voorlopig de deuren moeten sluiten. En dat je een beroep kan doen op de coronahinderpremie.

Ik ben student-ondernemer. Kom ik in aanmerking?

Ja, als je voldoet aan dezelfde voorwaarde als een bijberoeper en je fysieke locatie moet sluiten.

Ik heb 2 personeelsleden en ze werken allebei halftijds. Gelden zij samen ook als 1 VTE?

Ja, indien ze samen 1 voltijdse omvatten.

Moet ik belastingen betalen op de corona-hinderpremie?

Nee deze is fiscaal vrijgesteld.

Moet ik mijzelf een loon uitbetalen als zelfstandige?

Nee, het is van belang dat je ingeschreven bent als zelfstandige in hoofdberoep. Indien je in bijberoep werkt, moet je voldoen aan de voorwaarden van een zelfstandige in bijberoep.

Ik ben een foorkramer/marktkramer. Kom ik ook in aanmerking voor de corona-hinderpremie? 

Ja, ook ambulante handel (bv. marktkramer) of foorkramers die getroffen worden door het sluiten van openbare markten of kermissen, komen in aanmerking. 

Check de site van VLAIO voor enkele veelgestelde vragen

De eenmalige forfaitaire premie voor Brusselse ondernemers

Hoeveel?

Een eenmalige premie van 4.000 euro

Voor wie?

Elk bedrijf dat naar aanleiding van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad verplicht moet sluiten, waaronder: 

 • Eet- en drinkgelegenheden (NACE-code 56);
 • Logies (NACE-code 55);
 • Reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten (NACE-code 79);
 • De kleinhandel, met uitzondering van de voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels; de dierenvoedingswinkels; de apotheken; de krantenwinkels; de tankstations en leveranciers van brandstoffen.
 • Recreatie- en sportactiviteiten (NACE-code 92 & 93)
 • Kappers (NACE-code 96.021)

De Brusselse regering besliste op 16 april om volgende sectoren toe voegen : 

 • Verhuurders van videobanden en videodisks (NACE 77.220)
 • Carwashen (NACE 45.206)
 • Boekhandels (NACE 47.620) 
 • Vastgoedkantoren (NACE 68.311).

Klik hier voor de volledige lijst met NACE-codes

Ondernemingen kunnen van de premie genieten voor elk van hun vestigingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met een maximum van vijf vestigingseenheden (en dus maximum vijf premies per begunstigde), op voorwaarde dat het gaat om een actieve vestiging, dat wil zeggen een vestiging waar gewoonlijk een activiteit wordt uitgeoefend en waar de onderneming over personeel en materieel beschikt om die uit te oefenen.

Bovendien is de steun beperkt tot ondernemingen met minder dan 50 voltijdse equivalenten (VTE). Voor de ondernemingen met meer dan 50 VTE zijn er andere steunmaatregelen onder de vorm van leningen of overbruggingskredieten via Finance.brussels.

Daarnaast voorziet de Regering ook de versnelde of zelfs vervroegde verwerking, vastlegging en uitbetaling van economische-expansiesteun voor de horeca, de toeristische sector, de evenementensector en de culturele sector.

Hoe aanvragen?

Het aanvraagformulier voor deze premie staat op www.premiecovid.brussels onder ‘criteria nagaan’. De premieaanvraag moet uiterlijk op 1 juni 2020 worden ingediend. De uitbetalingen zullen vanaf de tweede helft van april gebeuren.

Andere info die je moet weten over de impact van het coronavirus op jouw bedrijf?

Ga naar het overzicht

Meer info: Corona
Thema: Actueel