Hinderpremie in coronatijden

Vraag nu je Hinderpremie aan!

Het online aanvraagformulier is vanaf 27 maart beschikbaar tot en met 5 mei 2020. Opgelet, de wachttijden kunnen oplopen. 

Meer weten over de Hinderpremie? Lees hieronder verder of log maandag 30 maart in op onze Facebook Live. Onze adviseur Joris Renard staat je bij met al je vragen. 

Voor wie?

 • De corona hinderpremie geldt voor alle ondernemingen met een fysieke locatie (winkel, kantoor, …) in het Vlaams Gewest die rechtstreeks door de Federale Overheid verplicht worden om te sluiten.  
 • Zaken die minstens 1 voltijds en volwaardig inkomen (VTE) hebben, komen in aanmerking voor de premie (zaakvoerder telt ook als VTE).
 • Ook ambulante activiteiten (bv. marktkramers) en ook foorkramers die getroffen worden, komen in aanmerking.
 • De premie wordt toegekend per vestiging voor zover in die vestiging minstens één voltijds personeelslid tewerkgesteld is (of meerdere deeltijdsen die samen het equivalent zijn van één VTE). Het aantal premies wordt beperkt tot maximaal vijf per onderneming. In de horecasector is het verplicht sluiten van de eetruimte voldoende om van de premie te kunnen genieten, ook als zij nog afhaaldiensten organiseren.
 • Zelfstandigen in bijberoep hebben recht op de premie als zij door de hoogte van hun inkomen dezelfde sociale bijdragen moeten betalen als een zelfstandige in hoofdberoep.

Check ook onze veelgestelde vragen

Hoeveel bedraagt de premie?

 • eenmalig 4.000 euro voor de komende 21 dagen
 • als ze na 6 april moeten sluiten 160 euro per extra dag

Blijf je open, maar schakel je over naar afhaal, dan blijf je recht hebben op de premie.

De premie is belastingsvrij.

Hoe aanvragen?

De onderneming vraagt tijdig en online de corona hinderpremie (en aansluitend de mogelijke bijkomende sluitingspremie) aan, ten laatste binnen de 30 kalenderdagen na de verplichte sluitingsperiode. Het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) onderzoekt de aanvraag en toetst hierbij de naleving van de voorwaarden af, opgelegd door de regelgeving. VLAIO neemt nadien de beslissing of de subsidie wordt toegekend. De ondernemer wordt hiervan per e-mail op de hoogte gebracht.  

De uitbetaling van de premie gebeurt automatisch na goedkeuring van de aanvraag door VLAIO en enkel op een Belgisch rekeningnummer van de begunstigde onderneming.

Vraag hier de hinderpremie aan

Meer info

 • De website van VLAIO
 • Via het gratis nummer van VLAIO  0800 20 555 tussen 9 en 12 uur en tussen 13 en 17 uur (op vrijdag tot 16 uur)

Veelgestelde vragen in verband met de hinderpremie

Ik ben freelancer, met mijn maatschappelijke zetel bij mij thuis. Ik ontvang daar geen klanten. Heb ik dan recht op de hinderpremie?

Neen. De wet is niet echt duidelijk en kent de hinderpremie toe aan wie een ‘fysieke locatie’ heeft. Strikt juridisch gezien is een freelancer die zijn maatschappelijke zetel op zijn thuisadres heeft staan, en daar geen klanten ontvangt, ook een ‘fysieke locatie’. Maar zo ziet de Vlaamse overheid het niet. Zij laten het begrip ‘fysieke locatie’ eerder aansluiten bij het begrip ‘winkel’, nl. de plaats waar je klanten over de vloer krijgt. Conclusie: een ondernemer die steeds bij klanten thuis diensten levert, maar geen klanten ontvangt in zijn vestiging, heeft geen recht op de hinderpremie.

Heb ik als kapper recht op de hinderpremie? 

Ja. Kappers moeten nu toch - na intens lobbywerk van UNIZO en Coiffure.org - verplicht sluiten. Dat betekent dat kappers recht hebben op de Hinderpremie. 

Ik moet niet verplicht sluiten, maar kan de social distancing in mijn zaak (bv. een frituur) niet garanderen. Dus ik moet sluiten. Heb ik recht op de hinderpremie? 

Neen, op dit ogenblik niet. 

Mag ik mijn webshop openhouden?

Ja, hinderpremie geldt enkel voor de fysieke winkel. Het openhouden van de webshop of een nieuwe online-activiteit opstarten heeft hier geen invloed op. Ook als je bestellingen per telefoon/mail opneemt en die bestellingen vervolgens aflevert of laat afleveren bij de klant, behoud je de hinderpremie. 

Wat als je niet goed weet of je er recht op hebt? 

Laat je contactgegevens achter op de site van VLAIO

Mag ik de Hinderpremie en het crisis-overbruggingsrecht combineren?  

Ja, dat mag! 

Ik ben een toeleverancier van de horeca (bv. een vleessnijderij). Kan ik genieten van de hinderpremie? 

Ja, als je je fysieke locatie (winkel, pand,…) moet sluiten van de overheid. Groothandelszaken worden op dit moment niet volledig gesloten. Zij kunnen in principe leveringen blijven doen.

Ik heb meerdere vestigingen, zonder personeel (bv. self-carwash). Heb ik recht op de premie?

Ben je een zelfstandige, dan is er geen probleem. Je moet sluiten. Heb je extra vestigingen, dan moet er minstens 1 VTE (RSZ-ingeschrevene) per vestiging zijn om recht te hebben op de premie. Hierbij het overzicht:

 • Heb je 1 locatie: corona-hinderpremie
 • Heb je meerdere locaties met enkel self-carwash (zonder personeel): Slechts 1 corona-hinderpremie.
 • Heb je meerdere locaties met personeel (elke vestiging heeft ministens 1 RSZ-ingeschrevene): max. 5 corona-hinderpremies in totaal 

Mag mijn boekhouder de coronahinderpremie aanvragen?

Ja, als hij door jou in het VLAIO-loket hiertoe gemachtigd is. Indien de boekhouder binnen het VLAIO-loket reeds gemandateerd was, wordt er een automatische koppeling voorzien.  

Ik heb een frituur. Mag ik openblijven? En wanneer heb ik recht op de premie?

Ja, je mag open zijn, ook in het weekend, maar enkel voor afhaal en levering. De klanten mogen niet ter plaatse eten en/of drinken. Enkel frituren die hun eetruimte ter plaatse moeten sluiten kunnen een beroep doen op de corona-hinderpremie.

Ik baat een logies uit en moet sluiten. Heb ik recht op de hinderpremie?

Check of je open mag zijn. Mag je open blijven, maar moet je de gemeenschappelijke zaal sluiten, dan heb je recht op de premie. Wie moet sluiten, ook.

Ik baat een sportclub uit. Moet ik nu sluiten?

Ja, tot en met 5 april moeten inrichtingen die behoren tot de culturele, festieve, recreatieve, sportieve en horecasector sluiten. Dit betekent ook dat bijvoorbeeld fitnesscentra, kartingparcours, escaperooms,… voorlopig de deuren moeten sluiten. En dat je een beroep kan doen op de coronahinderpremie.

Ik ben student-ondernemer. Kom ik in aanmerking?

Ja, als je voldoet aan dezelfde voorwaarde als een bijberoeper en je fysieke locatie moet sluiten.

Ik heb 2 personeelsleden en ze werken allebei halftijds. Gelden zij samen ook als 1 VTE?

Ja, indien ze samen 1 voltijdse omvatten.

Moet ik belastingen betalen op de corona-hinderpremie?

Nee deze is fiscaal vrijgesteld.

Moet ik mijzelf een loon uitbetalen als zelfstandige?

Nee, het is van belang dat je ingeschreven bent als zelfstandige in hoofdberoep. Indien je in bijberoep werkt, moet je voldoen aan de voorwaarden van een zelfstandige in bijberoep.

Ik ben een foorkramer/marktkramer. Kom ik ook in aanmerking voor de corona-hinderpremie? 

Ja, ook ambulante handel (bv. marktkramer) of foorkramers die getroffen worden door het sluiten van openbare markten of kermissen, komen in aanmerking. 

Check de site van VLAIO voor enkele veelgestelde vragen

De Hinderpremie voor Brusselse ondernemers

Hoeveel?

Een eenmalige premie van 4.000 euro

Voor wie?

Elk bedrijf dat naar aanleiding van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad verplicht moet sluiten, waaronder: 

 • Eet- en drinkgelegenheden (NACE-code 56);
 • Logies (NACE-code 55);
 • Reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten (NACE-code 79);
 • De kleinhandel, met uitzondering van de voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels; de dierenvoedingswinkels; de apotheken; de krantenwinkels; de tankstations en leveranciers van brandstoffen.
 • Recreatie- en sportactiviteiten (NACE-code 92 & 93)
 • Kappers (NACE-code 96.021)

Klik hier voor de volledige lijst met NACE-codes

Ondernemingen kunnen van de premie genieten voor elk van hun vestigingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met een maximum van vijf vestigingseenheden (en dus maximum vijf premies per begunstigde), op voorwaarde dat het gaat om een actieve vestiging, dat wil zeggen een vestiging waar gewoonlijk een activiteit wordt uitgeoefend en waar de onderneming over personeel en materieel beschikt om die uit te oefenen.

Bovendien is de steun beperkt tot ondernemingen met minder dan 50 voltijdse equivalenten (VTE). Voor de ondernemingen met meer dan 50 VTE zijn er andere steunmaatregelen onder de vorm van leningen of overbruggingskredieten via Finance.brussels.

Daarnaast voorziet de Regering ook de versnelde of zelfs vervroegde verwerking, vastlegging en uitbetaling van economische-expansiesteun voor de horeca, de toeristische sector, de evenementensector en de culturele sector.

Hoe aanvragen?

Om het aanvraagformulier voor de hinderpremie te ontvangen kan je je mailadres doorgeven via www.1819.brussels.  Tegen het einde van volgende week zal er een online formulier op de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW) – beschikbaar zijn.

Andere info die je moet weten over de impact van het coronavirus op jouw bedrijf?

Ga naar het overzicht

Meer info: Corona
Thema: Actueel