Feitelijke vereniging met ondernemingsnummer verplicht voor samenwerkende zelfstandigen in de kinderopvang:

Als meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen zich verenigen om kinderopvang te organiseren zonder dat de vereniging een rechtspersoon is, spreken we van ‘een feitelijke vereniging’.Wanneer een feitelijke vereniging BTW plichtig is of werknemers heeft, krijgen zij –verplicht- via BTW of RSZ ook één ondernemingsnummer.

Ook K&G verplicht samenwerkende zelfstandigen hun activiteiten te regelen via een overeenkomst.

Alle info hierover vindt u terug via http://www.kindengezin.be/img/feitelijke-vereniging-samenwerkingsovereenkomst-ondernemingsnummer-wijziging.pdf