Vallen freelancers onder uw arbeidsongevallenverzekering?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Ik wil samenwerken met een influencer. Heb ik daarvoor een schriftelijke overeenkomst nodig?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Influencers - aangifte voordelen

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Mijn freelance-opdracht werd vervroegd beëindigd door mijn opdrachtgever. Kan dat zomaar?

Als freelancer werk je als zelfstandige. In tegenstelling tot een werknemersstatuut gelden in het zelfstandige statuut geen wettelijke opzegtermijnen. 
  
Dat wil concreet zeggen dat de modaliteiten van opzeg van de overeenkomst in de overeenkomst moeten worden afgesproken. In de samenwerkingsovereenkomst moet dus terug te vinden zijn hoelang de overeenkomst duurt, en op welke manier (en onder welke voorwaarden) ze kan worden opgezegd.  
  
Is er niets bepaald in de overeenkomst inzake opzeg, dan moet je in eerste instantie nagaan of de overeenkomst werd gesloten voor een bepaalde duur (bijvoorbeeld 6 maanden, of tot een bepaald project is afgelopen), dan wel of het gaat om een overeenkomst van onbepaalde duur.  
  
Een overeenkomst voor bepaalde duur kan in principe niet worden opgezegd tot de voorziene looptijd is afgelopen. Werd er bijvoorbeeld afgesproken dat het contract voor 1 jaar zou gelden, of tot een bepaald project afgerond is, dan kan de overeenkomst in principe niet vroeger worden beëindigd. Indien dit toch gebeurt, heb je in principe (minstens) recht op schadeloosstelling voor de resterende duurtijd. In bepaalde gevallen zal jouw wederpartij dit betwisten wanneer zij menen dat de afspraken niet zijn nagekomen of er zware fouten werden gemaakt die een beëindiging van de overeenkomst rechtvaardigen. Bij discussie hierover zal de rechter het laatste woord hebben.  
  
Werd er geen specifieke duurtijd afgesproken, dan gaat het om een overeenkomst van onbepaalde tijd. Die zijn altijd opzegbaar. Werd er geen opzegtermijn afgesproken, dan moet je een redelijke opzegtermijn in acht nemen. Wat hieronder precies moet worden verstaan, hangt af van de concrete omstandigheden van de samenwerking en de aard van de opdracht. 
 

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 01/06/2024

Ik ben werkzaam in de schoonmaaksector. Wat betekent die nieuwe registratieverplichting voor mij?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Moet u opdraaien voor de schulden van de aannemer die werken bij u uitvoert (inhoudingsplicht)?

Doe je beroep op (onder)aannemers uit de sectoren bouw, tuinaanneming, schoonmaak, vleesverwerking of bewaking? Dan val je onder de ‘inhoudingsplicht’.

Je moet dan, vooraleer je de factuur van de (onder)aannemer betaalt, eerst controleren of die geen openstaande schulden heeft bij de fiscus, RSZ)-schulden of onbetaalde sociale bijdragen.  

Je kan dat nagaan via een online tool. Pas wanneer uit die tool blijkt dat er geen openstaande schulden zijn, mag je de factuur betalen.

CONCLUSIE

Tip: in de tool kan je een bewijs opvragen dat je de tool hebt geraadpleegd. Op die manier kan je je indekken bij eventuele latere problemen. Meer info in deze video.

Blijkt uit de tool dat de (onder)aannemer toch openstaande schulden heeft, dan moet je een deel van die factuur eerst aan de overheid betalen:

  • Bij fiscale schulden moet je 15% van de factuur inhouden en betalen aan de fiscus
  • bij RSZ -schulden, moet je 35% van de factuur inhouden en doorstorten aan de RSZ
  • Vanaf 1 juli 2024 moet je bovendien bij meer dan € 2.500 onbetaalde sociale bijdragen van de (onder)aannemer, 15% inhouden en doorstorten aan de RSVZ.

Meer info vind je op de website van VLAIO.

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 20/06/2024

Nuttig voor jou