Wat is de starters-BVBA?

De starters-BVBA of ook wel S-BVBA genoemd laat je toe om onder soepele voorwaarden een vennootschap op te richten. Wat zijn de eigenschappen en de precieze voorwaarden van de Starters-BVBA?

Waarom een starters-BVBA?

Deze Starters-BVBA zal het jou als startende ondernemer makkelijker maken om met een (zeer) bescheiden kapitaal toch een vennootschap op te richten. En bovendien te kunnen genieten van de beperkte aansprakelijkheid en afscherming van je privévermogen (en dat van je partner) van schuldeisers. De Starters-BVBA dient de grote vraag bij starters naar een Limited (LTD) naar Engels recht op te vangen.

Voorheen kon je slechts gedurende 5 jaar gebruik maken van deze Starters-BVBA. Dit betekende dat je na 5 jaar de vennootschap diende om te vormen tot een (E)BVBA en het minimumkapitaal dus 18.550 euro moest bedragen. Die voorwaarden zijn afgeschaft waardoor de Starters-BVBA voortaan voor onbeperkte tijd kan worden aangegaan.

Voor wie is de Starters-BVBA bestemd?

De Starters-BVBA is er in de eerste plaats voor natuurlijke personen die voor het eerst een zaak willen starten. Momenteel is er nog geen enkele voorwaarde ingeschreven over aantal jaren dat men als zelfstandige actief is, de vennootschap kan dus ook gebruikt worden door zelfstandigen die reeds jaren bezig zijn en hun éénmanszaak willen omvormen tot een vennootschap.

De omvorming van een bestaande (E)BVBA naar een Starters-BVBA is niet mogelijk.

Wat zijn de verschillen de Starters-BVBA ten aanzien van de gewone BVBA?

De Starters-BVBA wijkt op een aantal punten af van de klassieke (E)BVBA:

 • Het minimumkapitaal: 1 enkele euro minimumkapitaal volstaat, daar waar in de (E)BVBA het kapitaal minstens 18.550 euro moet bedragen. Je bent als ondernemer vrij in het bepalen van het kapitaal bij oprichting, het moet minimum € 1  zijn en mag maximum € 18.549  zijn, vanaf € 18.550  val je onder de normale regels voor de (E)BVBA.
 • Het financieel plan: dit moet worden opgesteld samen met een boekhouder, externe accountant, bedrijfsrevisor of door een erkende instelling of organisatie. In een (E)BVBA bestaat deze controleverplichting niet.
 • Verplicht aanleggen van een wettelijk reserve: de Starters-BVBA moet ieder jaar minstens 25% van zijn nettowinst reserveren tot de som van het startkapitaal en de reserves € 18.550 bedraagt. In de (E)BVBA geldt eveneens de verplichting tot het aanleggen van een wettelijke reserve maar daar moet men maar 5% van de winst reserveren tot de wettelijke reserve 10% van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. De verplichting tot het reserveren van 25% van de nettowinst heeft als doel dat je als ondernemer de wettelijke reserve kan gebruiken om het kapitaal te verhogen tot € 18.550. Vanaf het moment van omzetting tot een (E) BVBA geldt de normale verplichting tot het aanleggen van een wettelijke reserve tot 10% van het maatschappelijk kapitaal.
 • De mogelijkheid tot het doorvoeren van een kapitaalvermindering: het is niet toegestaan om een kapitaalvermindering door te voeren zolang de BVBA het statuut van een Starters-BVBA heeft. In de (E)BVBA zijn kapitaalverminderingen altijd mogelijk, onder voorbehoud van de vereisten voor minimumkapitaal voorzien in het Wetboek Vennootschappen.
 • Het afleveren van een bankafschrift als bewijs van storting van het kapitaal: gezien het beperkte minimumkapitaal is het afleveren van een dergelijk bankafschrift niet verplicht bij de Starters-BVBA. Bij de (E)BVBA is dit wel verplicht.
 • De alarmbelprocedure: gezien de beperkte vereisten inzake kapitaal is er geen alarmbelprocedure in de Starters-BVBA. In de (E)BVBA is die er wel.
 • Het aandeelhouderschap: alleen natuurlijke personen kunnen een Starters-BVBA oprichten, rechtspersonen niet. In de (E)BVBA zijn wel rechtspersonen als aandeelhouder mogelijk. Rechtspersonen kunnen wel aandeelhouder worden van een Starters-BVBA via een kapitaalverhoging die het maatschappelijk kapitaal op ten minste € 18.550 brengt en de Starters-BVBA omvormt tot een (E)BVBA.
 • De natuurlijke persoon die een Starters-BVBA wil oprichten mag geen effecten in een andere vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bezitten als die 5% of meer van het totaal der stemrechten vertegenwoordigen van die andere vennootschap of vennootschappen. Indien dit wel het geval is zal die oprichter hoofdelijk aansprakelijk zijn jegens de belanghebbenden van de Starters-BVBA.
 • Wie een Starters-BVBA opricht en reeds een Starters-BVBA heeft opgericht die nog niet is omgevormd tot een (E)BVBA of waarvan de ontbinding bekend werd gemaakt, zal hoofdelijk borg staan voor al de verbintenissen van de Starters-BVBA die hij nadien opricht.
 • Alleen natuurlijke personen kunnen bestuurder zijn in een Starters-BVBA. Rechtspersonen niet.
 • Het personeelsbestand: in een Starters-BVBA moest men voorheen minder dan 5 voltijdse werknemers te werk stellen. Deze personeelsgrens is samen met de beperkte duur van 5 jaar afgeshaft, waardoor de Starters-BVBA dus niet langer voorbehouden is voor ondernemers die minder dan 5 voltijdse werknemers tewerkstellen.
 • De overdraagbaarheid van de aandelen: zolang het om een Starters-BVBA gaat, kunnen de aandelen niet overgedragen worden aan rechtspersonen. Indien een rechtspersoon wil toetreden, moet dit gebeuren middels een kapitaalverhoging en verliest de BVBA zijn statuut van starter. In de (E)BVBA is er wel vrije overdracht.

Hoe dien ik op mijn documenten en aankondigingen te vermelden dat ik een Starters-BVBA heb?

Volgens het Wetboek van Vennootschappen is de officiële afkorting voor de Starters-BVBA "S-BVBA".

Wie met een Starters-BVBA werkt moet dus op alle documenten en aankondigingen steeds S-BVBA toevoegen. Dit is de enige juiste afkorting. Wie toch een andere afkorting gebruikt, riskeert problemen met de fiscus.

Een andere mogelijkheid is om alles voluit te schrijven: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid starter.

Als je van een Starters-BVBA een gewone vennootschap wil maken, moet dat altijd via de notaris?

De omvorming gebeurt door het kapitaal te verhogen naar het minimumkapitaal van een BVBA. Hiervoor is altijd een notariële akte nodig.

Dit is één van de zaken die een Starters-BVBA nogal duur maakt ten opzichte van een eenmanszaak.

Wat is de volgende stap?

Uiteraard maak je best eerst een goede afweging of je jouw zaak opstart als éénmanszaak of toch meteen onder een vennootschapsvorm.
Deze afweging maak je best na de opmaak van een sterk ondernemingsplan.

Zit je nog met vragen?

Contacteer onze Starterslijn!

Wij helpen je graag op weg!

Meer over: Starten, Ondernemingsvorm, Vennootschappen, Vennootschapsvormen, BVBA en Starters-BVBA

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het Unizo Kennisnet:
geef uw zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer Unizo Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor u klaar!