Wat is een kmo?

Laatste aanpassing: 
08/08/2022

Er bestaat geen éénduidige definitie van een kmo (kleine of middelgrote onderneming). Er circuleren verschillende definities in diverse instellingen. We geven je de belangrijkste mee.

Wat zijn kleine vennootschappen volgens het wetboek van vennootschappen?

Kleine vennootschappen zijn vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die voor het laatst en het voorlaatst afgesloten boekjaar, niet meer dan één der volgende criteria overschrijden :

  • jaargemiddelde van het aantal werknemers: 50

  • jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde: 9 000 000 euro

  • balanstotaal: 4 500 000 euro

Het Wetboek voorziet geen afzonderlijke criteria voor 'middelgrote' ondernemingen. Alle ndernemingen die aan bovenstaande definitie voldoen, worden in België traditioneel beschouwd als 'kmo', dus een 'kleine of middelgrote onderneming', ook al spreekt het Wetboek in deze definitie dus enkel van 'kleine' onderneming. 

Definitie Europese Unie:

Kleine ondernemingen: dit zijn ondernemingen die voldoen aan alle volgende criteria:

  • minder dan 50 werknemers tewerkstellen;
  • een jaaromzet hebben van maximum 10 miljoen euro of een jaarlijks balanstotaal van maximum 10 miljoen euro;
  • beantwoorden aan het zelfstandigheidcriterium.

Middelgrote ondernemingen: dit zijn ondernemingen die voldoen aan alle volgende criteria:

  • minder dan 250 werknemers tewerkstellen;
  • een jaaromzet hebben van maximum 50 miljoen euro of een jaarlijks balanstotaal van maximum 43 miljoen euro;
  • beantwoorden aan het zelfstandigheidcriterium
  • en geen kleine onderneming zijn

 

Meer over: Starten, Encyclopedie startsimulator, Vennootschappen

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!