Wat is een maatschap?

Laatste aanpassing: 
02/08/2022

Definitie:

 De maatschap is een overeenkomst waarbij twee of meer personen zich verbinden om hun inbrengen in gemeenschap te brengen, met het oogmerk het rechtstreekse of onrechtstreekse vermogensvoordeel dat daaruit kan ontstaan, met elkaar te delen. Zij wordt in het gemeenschappelijk belang van de partijen aangegaan.

  De maatschap is "stil" wanneer overeengekomen wordt dat zij bestuurd wordt door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, die handelen in eigen naam.

Kenmerken:

 • De maatschap is een overeenkomst. Er dienen dus minstens 2 partijen te zijn.
   
 • Voor de oprichting is de tussenkomst van een notaris niet vereist.
   
 • Er is geen wettelijke minimumkapitaal of financieel plan vereist.
   
 • De maatschap heeft geen rechtspersoonlijkheid en dit heeft bepaalde gevolgen:
  1. De in gemeenschap gebrachte goederen zijn collectieve eigendom van de vennoten.
  2. De vennoten zijn persoonlijk en onbeperkt aansprakelijk.
  3. Een maatschap kan niet failliet worden verklaard. De vennoten van de maatschap wel.
 •  Er is dient geen burgerlijk of handelsdoel meer nagestreefd te worden. De maatschap is een personenvennootschap.
   
 • Het bestuur komt aan iedere vennoot afzonderlijk toe, tenzij een andere regeling werd overeengekomen.

Een maatschap kan een stil of tijdelijk karakter aannemen. 

Meer over: Vennootschappen, Vennootschapsvormen, Types vennootschappen

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!