Wat is een maatschap?

Definitie:

De maatschap is een vennootschap met een burgerlijk of handelsdoel die geen rechtspersoonlijkheid bezit.

Kenmerken:

 • De maatschap is een overeenkomst. Er dienen dus minstens 2 partijen te zijn.
   
 • Voor de oprichting is de tussenkomst van een notaris niet vereist.
   
 • Er is geen wettelijke minimumkapitaal.
   
 • De maatschap heeft geen rechtspersoonlijkheid en dit heeft bepaalde gevolgen:
  1. De in gemeenschap gebrachte goederen zijn collectieve eigendom van de vennoten.
  2. De vennoten zijn persoonlijk en onbeperkt aansprakelijk.
  3. Een maatschap kan niet failliet worden verklaard. De vennoten van de maatschap wel.
 • Een maatschap kan commercieel of burgerlijk zijn, afhankelijk van hun activiteiten:
  1. Een commerciële maatschap is een maatschap waar personen samen handel drijven. Een commerciële maatschap kan gewild of ongewild zijn. vermits men uit het openlijk, duurzaam en samen handel drijven van personen kan afleiden dat er een commerciële maatschap bestaat.
  2. In een burgerlijke maatschap verricht men hoofdzakelijk burgerlijke activiteiten zoals de samenwerking van accountants, advocaten, notarissen en belastingconsulenten.

Dit onderscheid is van belang voor de aansprakelijkheid van de vennoten. In een burgerlijke maatschap is elke vennoot aansprakelijk voor een gelijk deel d.w.z. dat de schuldeiser elke vennoot afzonderlijk dient aan te spreken voor diens deel. Bij een commerciële vennootschap is elke vennoot hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden van de vennootschap d.w.z. dat eenieder aansprakelijk is voor de volle schuld.

 • De maatschap is een personenvennootschap.
   
 • Het bestuur komt aan iedere vennoot afzonderlijk toe, tenzij een andere regeling werd overeengekomen.
Meer over: Vennootschapsvormen, Types vennootschappen, Vennootschappen

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het Unizo Kennisnet:
geef uw zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer Unizo Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor u klaar!