Wat is volgens de nieuwe regels het verschil nog tussen een eenmanszaak en een vennootschap?

Laatste aanpassing: 
12/06/2019

De nieuwe wet op de vennootschappen heeft ook een impact op de afwegingen die je moet maken bij de keuze voor een eenmanszaak of een vennootschap. Hieronder lees je de impact van je keuze op basis van de nieuwe wet. 

Eenmanszaak: wanneer? En wat zijn de gevolgen?

Heb je als ondernemer geen vennootschap opgericht, dan werk je automatisch al in een ‘eenmanszaak’. Dit is een onderneming die geen aparte rechtspersoonlijkheid bezit. Dat wil zeggen dat er dus geen duidelijke splitsing is tussen je privévermogen en het vermogen van je zaak.

  • Heb je een eenmanszaak, dan stel je alle handelingen in naam van je zaak en neem je bijgevolg ook alle rechten en plichten van de onderneming persoonlijk op jou.
  • Je bent onbeperkt aansprakelijk, wat inhoudt dat je met je volledige persoonlijke vermogen instaat voor de verbintenissen van de onderneming.
  • Het belangrijkste voordeel van deze rechtsvorm is dat beslissingen op een zeer snelle en weinig formele manier kunnen worden genomen. Bovendien zijn er aan een eenmanszaak ook weinig administratieve en boekhoudkundige verplichtingen verbonden.

Onbeperkt aansprakelijk als zelfstandige zonder vennootschap: wat betekent dat dan concreet?

  • Maak je schulden met jouw zaak? Dan kan alles wat je bezit of nog zal bezitten, dienen om eventuele schulden van je zaak te betalen. Het maakt daarbij niet uit of je dat bezit nu met de zaak hebt verdiend of op een andere manier hebt verkregen (bv. door schenking, erfenis, testament of Lotto-winst),
  • Jouw persoonlijk bezit kan dus in het slechtste geval in beslag genomen worden door de schuldeisers, ook in geval van faillissement.
  • In de faillissementswet is gelukkig wel de ‘verschoonbaarheid’ in hoofde van de gefailleerde ondernemer voorzien. Wanneer je als gefailleerde ‘verschoonbaar’ wordt verklaard (dit wil zeggen dat de rechtbank beslist dat je geen fouten kunnen verweten worden), kan je niet meer vervolgd worden door de schuldeisers voor schulden die na het faillissement eventueel onbetaald zouden gebleven zijn. Je kan dan na een faillissement desgewenst een nieuwe zaak starten met een schone lei.

Je kiest voor een vennootschap: wat betekent dat?

De vennootschap is een rechtspersoon.

  • Dat wil zeggen dat jouw vennootschap optreedt als een zelfstandige entiteit in het handelsverkeer en ze bijvoorbeeld contracten kan sluiten. Bepaalde vennootschapsvormen zijn hierdoor uitermate geschikt om je privévermogen (gezinswoning, spaargelden, ...) af te scheiden van het ondernemingsvermogen.
  • Wanneer het met de onderneming bergaf zou gaan en bepaalde schulden niet meer kunnen betaald worden, blijft in principe jouw privévermogen buiten schot. Alleen het vermogen van de vennootschap is aan het bedrijfsrisico onderworpen. Deze beperkte aansprakelijkheid kan echter doorbroken worden door oprichters- of bestuurdersaansprakelijkheid. Een goed businessplan opstellen is van groot belang om je hiertegen te beschermen.

Wat moet je nu concreet doen als je een bvba hebt of een bv wil oprichten? 

 

Download onze Snelwijzer!

Wat zijn de voordelen en nadelen van een eenmanszaak versus een vennootschap?

Lees hier verder!

Meer over: Starten, Ondernemingsvorm, Vennootschappen, Vennootschapsvormen, Eénmanszaak-vennootschap

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!