Werkloosheidsuitkeringen combineren met zelfstandige in bijberoep: kan dat?

Laatste aanpassing: 
01/02/2022

Het is mogelijk om werkloosheidsuitkeringen te combineren met een nevenactiviteit als zelfstandige.

Veel mensen zien een bijberoep als een springplank naar een volwaardige zelfstandige activiteit. Voor werklozen is dat echter niet zo: een nevenactiviteit uitoefenen als zelfstandige is in principe verboden tijdens de werkloosheid.

Enerzijds is er de mogelijkheid om een nevenactiviteit die je al hebt uitgeoefend tijdens je tewerkstelling als werknemer gedurende minstens 3 maanden voorafgaand aan de uitkeringsaanvraag, voort te zetten tijdens de werkloosheid. Voorwaarde was wel dat je toestemming hebt van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Bovendien mag je als werkloze deze activiteit tijdens de week maar uitoefenen tussen 18 uur ’s avonds en 7 uur ’s morgens. Sommige activiteiten (bv. werken in de bouw of in de horeca) zijn eenvoudigweg verboden.

Daarnaast is er ook een bijkomende mogelijkheid voorzien voor werklozen om een nevenactiviteit als zelfstandige te combineren met werkloosheidsuitkeringen. Werklozen kunnen namelijk 12 maanden een zelfstandige activiteit uitoefenen (en zelfs opstarten) zonder werkloosheidsuitkeringen te verliezen. Ook zelfstandigen die actief zijn in een vennootschap komen voor deze nieuwe maatregel in aanmerking. Deze regeling staat bekend als "springplank naar zelfstandige".

Uiteraard zijn aan dit voordeel een aantal voorwaarden verbonden:

  • De nevenactiviteit moet aangegeven worden op het ogenblik van de uitkeringsaanvraag of, indien men al uitkeringen ontvangt, vóór de start van de activiteit.
  • De werkloze mag zijn loontrekkende activiteit niet zelf hebben stopgezet om het voordeel van de cumul te bekomen.
  • Men mag geen nevenactiviteit uitoefenen die men in de afgelopen 6 jaar als hoofdberoep heeft uitgeoefend.
  • Men mag het werk niet door derden laten uitoefenen (vb. door werknemers of onderaannemers), tenzij bij wijze van uitzondering.
  • Dit voordeel kan niet gecumuleerd worden met een loontrekkende of artistieke activiteit.

Kent de  RVA het voordeel toe, dan mag de werkloze zijn nevenactiviteit om het even wanneer uitoefenen (maar ze moet uiteraard wel bijkomstig blijven) en toch uitkeringen blijven ontvangen. Het bedrag van de uitkering vermindert naargelang de inkomsten uit de zelfstandige activiteit. Zolang je de uitkeringen ontvangt, moet je ook beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt.

Wanneer de termijn van 12 maanden om is, zal de werkloze een keuze moeten maken: wil hij zijn zelfstandige activiteit verder ontplooien, dan heeft hij geen recht meer op werkloosheidsuitkeringen en zal hij moeten aansluiten als zelfstandige in hoofdberoep. Wil hij werkloosheidsuitkeringen blijven ontvangen, dan zal hij zijn zelfstandige activiteit moeten stopzetten. Leer meer op de website van RVA.

Wil je graag je nagaan of dit mogelijk is in je situatie?

Neem contact op met Liantis

Wil je meer info over de opstart van een eigen zaak?

Kom naar onze infosessie!

Wil je weten of je idee haalbaar is?

Onderzoek het samen met je UNIZO-coach!

Meer over: Starten, Hoofdberoep-bijberoep

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!