Steunmaatregelen sociale bijdragen in het kader van de coronacrisis

Een vermindering van voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2021

Als zelfstandige betaal je elk kwartaal sociale bijdragen. Die bijdragen worden berekend op basis van je netto belastbaar beroepsinkomen als zelfstandige van het jaar zelf. Omdat je werkelijk netto belastbaar inkomen pas na twee jaar officieel gekend is, betaal je eerst voorlopige bijdragen en daarna een herziening. In afwachting van deze herziening kan je je voorlopige bijdragen verhogen of verminderen. Deze vermindering moet evenwel aangevraagd worden. Een zelfstandige die een negatieve impact van COVID-19 op zijn activiteit ondervindt, zal een snelle behandeling en quasi-automatische toestemming krijgen.

Deze regeling werd reeds toegepast op de bijdragen voor het jaar 2020 en werd inmiddels verlengd voor de bijdragen voor heel het jaar 2021.

Neem hiervoor contact op met Liantis, het door UNIZO aanbevolen sociaal verzekeringsfonds.

Naar boven

Uitstel van betaling sociale bijdragen

Je kan een jaar uitstel van betaling bekomen van je sociale bijdragen, zonder dat een verhoging wordt toegepast en zonder gevolgen voor het recht op uitkeringen. Deze maatregel is er als je getroffen wordt door de gevolgen van de COVID-19-crisis, ongeacht of je in hoofdberoep, bijberoep of als actieve gepensioneerden werkt. De maatregel geldt voor de voorlopige bijdragen van het derde en vierde kwartaal van 2021 en voor de regularisatiebijdragen van kwartalen van 2018 en 2019 die vervallen op 30 september 2021 of op 31 december 2021.

Neem hiervoor contact op met Liantis, het door UNIZO aanbevolen sociaal verzekeringsfonds.

Naar boven

Een vrijstelling van sociale bijdragen 

Een zelfstandige die tijdelijke financiële of economische problemen heeft omwille van het coronavirus kan een aanvraag tot vrijstelling van bijdragen indienen bij het RSVZ. Neem hiervoor contact op met jouw sociaal verzekeringsfonds. De regeling werd al toegepast in 2020 en de eerste helft van 2021 en werd verlengd voor het derde én vierde kwartaal van 2021

Vermeld op het aanvraagformulier én nogmaals bij het indienen van de aanvraag (bv per mail) dat je de aanvraag indient omwille van het coronavirus. Wanneer je vrijgesteld bent van voorlopige bijdragen blijf je in orde met de ziekteverzekering en de kinderbijslag. Hou er echter wel rekening mee dat je geen pensioenrechten opbouwt voor de kwartalen waarvoor je vrijgesteld bent van voorlopige bijdragen. Je kunt die kwartalen later wel nog regulariseren (via een afkooppremie), om ze toch te laten meetellen voor je pensioenberekening. Hiervoor heb je vijf jaar de tijd.

Neem hiervoor contact op met Liantis, het door UNIZO aanbevolen sociaal verzekeringsfonds.

Naar boven

Uitstel van betaling vennootschapsbijdrage

Heb je een vennootschap? Dan moet je deze aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en jaarlijks een vennootschapsbijdrage betalen.

  • Eerder werd al een uitstel van betaling van de vennootschapsbijdrage voor 2020 toegestaan. Deze is verlengd tot 30 juni 2021. 
  • Er wordt ook een uitstel verleend voor de betaling van de vennootschapsbijdrage voor 2021. Deze wordt uitgesteld naar 31 december 2021.

Meer weten over je sociale bijdragen of statuut als zelfstandige tijdens de coronacrisis?

Neem dan zeker contact met Liantis.
 

Meer info: Corona
Thema: Actueel