Tijdelijke werkloosheid in tijden van corona

Herbekijk hier onze Facebook Live over tijdelijke werkloosheid. Alles wat je moet weten! Beantwoord door onze experts Elien De Mey (UNIZO) en Matthias Debruyckere (Liantis). 

 

Alle tijdelijke werkloosheid is overmacht 

Werkgevers die werknemers tijdelijk werkloos moeten stellen, zullen hiervoor een beroep kunnen doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. In tegenstelling tot vroegere interpretaties wordt er daarbij geen onderscheid meer gemaakt tussen een volledige en een gedeeltelijke sluiting en vervalt het onderscheid tussen economische werkloosheid en werkloosheid wegens overmacht. Alle aanvragen voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zullen dus automatisch worden aanvaard. De werkgever moet zijn aanvraag niet meer uitgebreid verantwoorden, maar enkel COVID-19 als reden opgeven. 

Tijdelijke werkloosheid is er ook voor wie samenwoont met een coronapatiënt en daardoor niet kan gaan werken. Geneesheren mogen een specifiek afwezigheidsattest uitschrijven in deze laatste situatie.

Hoe lang duurt deze aangepaste tijdelijke werkloosheid?

Deze versoepelde toegang tot de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht geldt in principe voor de periode tussen 13 maart tot 31 augustus 2020.

Procedure

De aanvraag en aangifteprocedure worden vereenvoudigd. Als werkgever zal je nog maar één formulier moeten indienen, waarop de gegevens staan die nodig zijn om de uitkering te berekenen en te betalen.

Ben je klant bij Liantis, de HR-partner van UNIZO, dan kan je meteen het nodige doen via hun website.

Meer info vind je op de site van de RVA

Hoeveel bedraagt de uitkering voor de werknemer?

De werknemer zal 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op 2.754,76 euro) als uitkering ontvangen. Hierop wordt nog bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%. De RVA zal bovenop de tijdelijke werkloosheidsuitkering een complement van 5,63 euro per werkloosheidsdag betalen (in een zesdagenstelsel). Dit komt neer op zo’n 150 euro per maand.  Bovendien worden de dagen tijdelijke werkloosheid gelijkgesteld met arbeidsdagen voor de jaarlijkse vakantie.

De RVA krijgt zeer veel aanvragen binnen voor tijdelijke werkloosheid. Veel mensen zitten voor het eerst in het systeem en voor hen moet telkens een nieuw dossier worden aangemaakt. Dit vraagt tijd en om te vermijden dat mensen op eind van de maand niet kunnen betaald worden omdat hun dossier niet volledig rond is, zal je een voorschot krijgen. Alles wordt echter in het werk gesteld om het volledig bedrag van meet af aan uit te betalen. De mensen die een voorschot ontvangen krijgen nadien het saldo.

Wat als de werknemer ziek wordt of is tijdens de tijdelijke werkloosheid?

Wanneer een werknemer ziek wordt tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht moet de werkgever geen gewaarborgd loon betalen. De werknemer moet dus een arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvragen bij het ziekenfonds.

Wanneer de werknemer al ziek is vóór de start van de periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, moet de werkgever slechts gewaarborgd loon betalen tot en met de dag vóór de start van de tijdelijke werkloosheid. Vanaf de eerste dag van tijdelijke werkloosheid moet de werknemer dus een arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvragen bij het ziekefonds.

Na afloop van de ziekteperiode valt de werknemer dan terug op tijdelijke werkloosheid.

Kan jouw werknemer tijdens de tijdelijke werkloosheid een eerder bijberoep uitoefenen?

Normaliter kan je medewerker een al uitgeoefend bijberoep verder uitoefenen tijdens zijn werkloosheid als hij daarvan een aangifte doet bij de RVA en hij nog andere voorwaarden vervult wat betreft het tijdstip waarop hij de activiteit uitoefent en het soort activiteit. Ook mag hij bepaalde inkomensgrenzen niet overschrijden. Er wordt tot 31.08.2020 een versoepeling toegestaan voor tijdelijk werklozen die, vóór ze op tijdelijke werkloosheid werden gesteld, al een bijberoep uitoefenden. Ze moeten niet langer aan bovenstaande voorwaarden voldoen.

Wat met verlof dat al vastlag?  

De werknemer kan dat gewoon opnemen. 

Kan je medewerker verlof opnemen tijdens tijdelijke werkloosheid?

Je medewerker kan verlof opnemen. Voor die dagen zal de medewerker dan geen uitkering ontvangen maar het enkel vakantiegeld. Voor een arbeider wordt dit gedekt door het vakantiegeld dat hem uitbetaald wordt door de RJV/het vakantiefonds (normaal uitbetaald in mei).

Wat met feestdagen die in de tijdelijke werkloosheid vallen? 

Feestdagen die vallen in een periode van dagen na de start van de tijdelijke werkloosheid geven recht op loon. 

Is het mogelijk om iemand tijdens de tijdelijke werkloosheid te ontslaan? En wat met de opzegperiodes? 

Ook dat is mogelijk. De opzegperiode loopt gewoon door tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid door overmacht. Bij tijdelijke werkloosheid op economische gronden wordt de opzegtermijn WEL geschorst.

Elektriciteits- en waterpremie

De Vlaamse regering heeft beslist om elke tijdelijk werkloze die in Vlaanderen woont een automatische tegemoetkoming van 202,68 euro toe te kennen als tussenkomst in de water- en energiefactuur.

Meer informatie 

PS Moet je (deels) sluiten of heb je minder omzet? Denk dan ook aan de hinderpremie en het crisis-overbruggingsrecht! 

Meer info over de hinderpremie

Het crisis-overbruggingsrecht

Wil je weten hoe je jouw personeelsbeleid best aanpakt tijdens de coronacrisis?

Neem dan best contact met Liantis, de aanbevolen HR-partner van UNIZO.

Andere info die je moet weten over de impact van het coronavirus op jouw bedrijf?

Ga naar het overzicht

Meer info: Corona
Thema: Actueel