De vereiste beroepskennis voor gereglementeerde beroepen wordt afgeschaft: wat betekent dat concreet?

De Vlaamse Regering besliste, na consultatie met de betrokken sectoren, de vestigingswet voor de gereglementeerde beroepen te zullen afschaffen in de toekomst. Wat betekent dat concreet?

Over welke beroepen gaat het?

Voor een hele reeks beroepen is naast de basiskennis ook specifieke beroepskennis vereist om het beroep te mogen uitoefenen.

Meestal is dat via een opleiding en een bijhorend attest waarmee deze beroepskennis verworven en bewezen kan worden.

Die vereiste beroepskennis zal nu afgschaft worden voor de volgende beroepen:

 • slager-groothandelaar,
 • beenhouwer-spekslager
 • droogkuiser-verver,
 • restaurateur of traiteur-banketaannemer,
 • brood- en banketbakker,
 • kapper,
 • schoonheidsspecialist,
 • masseur,
 • voetverzorging,
 • opticien,
 • dentaaltechnicus,
 • begrafenisondernemer,
 • Beroepsbekwaamheden met betrekking tot de uitoefening van zelfstandige activiteiten met betrekking tot fietsen en motorvoertuigen

Deze beroepen zullen dus in de toekomst mogen uitgeoefend worden door iedereen, ook degenen die de beroepskennis hiervoor niet kunnen bewijzen!

Let wel, beroepen uit de bouwsector werden niet opgenomen in deze beslissing, en zullen op een later moment aan bod komen op de Ministerraad.

Waarom wordt de vestigingswet eigenlijk afgeschaft?

Er zijn verschillende redenen:

1. Door Europese regelgeving, mag Vlaanderen niet langer dezelfde strenge voorwaarden opleggen aan EU-onderdanen wanneer die zich hier willen vestigen. De regels waren dus strenger voor Belgische onderdanen dan voor andere EU-onderdanen;

2. Europa heeft bovendien de aanval ingezet op vestigingswetgeving: recent deed de EU nog een voorstal met concrete vragen die elke overheid moet kunnen beantwoorden om een vestigingswetgeving te mogen behouden;

3. De vestigingswetgeving bepaalt enkel de startpositie, maar onder meer door de snelle evoluties binnen de betrokken beroepen, verzekert ze niet de kwaliteit op langere termijn;

Betekent dit nu dat er geen enkele controle meer is op de kwaliteit?

Dat is niet de bedoeling.

Het is de bedoeling om de nadruk te leggen op andere manieren om te verzekeren dat wie het beroep uitoefent, dat met een bepaalde kwaliteit doet. De Vlaamse overheid heeft de voorbije maanden met elke sector samengezeten om na te gaan op welke manier die kwaliteit het best kan worden verzekerd. De maatregelen die dat moeten garanderen, zullen dus van sector tot sector verschillen. Het kan gaan om controles door externen zoals FAVV, FAGG, kwaliteitslabels binnen sectoren, permanente opleiding, …

Wanneer treedt die verandering in werking?

De Vlaamse Regering heeft de principiële beslissing genomen, maar die beslissing moet nog bevestigd worden in een besluit van de Vlaamse Regering, en vervolgens worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Hoewel de exacte datum dus nog niet vast ligt, is het duidelijk dat de regeling begin 2018 in werking zal treden.

Wat als ik wil starten vóór 2018?

Het moet duidelijk zijn dat de huidige wetgeving van kracht blijft, tot het moment dat de nieuwe regeling in werking is getreden. Het heeft dus geen zin om er van uit te gaan dat, als u nu zou starten met een zaak, er geen gevolgen zouden zijn als u niet over de nodige beroepskennis beschikt. Wel integendeel: in dergelijk geval kan elke belanghebbende uw bedrijf laten ontbinden (omdat u dan immers niet geldig bent gestart).

Hier kan u checken voor welke beroepen er specifieke beroepskennis vereist is.

Wat vindt Unizo hiervan?

Lees hier het persbericht van UNIZO over de beslissing.

Heeft u bijkomende vragen?

Aarzel dan niet om de UNIZO Ondernemerslijn te contacteren, via ondernemerslijn@unizo.be, via het gratis nummer 0800 20 750 of via de chat op deze website.

 

 

Meer over: Starten, Beroepen-beroepsvoorwaarden

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het Unizo Kennisnet:
geef uw zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer Unizo Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor u klaar!