Afschrijvingen

    Heel wat investeringen en aankopen mag u niet meteen volledig in kost brengen. U zal de aftrek van de kost moeten spreiden naargelang de economische levensduurte van het goed. Afschrijven dus.