Gelijk pensioen voor zelfstandigen: Dit betekent het voor jou!

Sinds 1 januari 2021 ontvang je voor elk loopbaanjaar zo'n 30% meer pensioen! Dat komt door de afschaffing van de zogenaamde correctiecoëfficiënt, een realisatie waar UNIZO jarenlang voor gelobbyd heeft. Wat is die correctiecoëffciënt precies, hoe is die er gekomen en wat deed UNIZO voor jullie gelijk pensioen? We zetten het hieronder op een rijtje!

Maar eerst en vooral serveren we je hier de nieuwe tool van UNIZO en HR-dienstengroep Liantis, waarmee je kan berekenen hoeveel pensioenwinst de afschaffing van de correctiecoëfficiënt je concreet oplevert, dankzij het lobbywerk van UNIZO!

 

gelijk pensioen

Je krijgt meer pensioen!

 • Elk loopbaanjaar zal jou vanaf 2021 ruim 40% extra pensioen opleveren! De nieuwe pensioenberekening geldt voor de pensioenen die ten vroegste ingaan op 1 januari 2022. Voor alle jaren tot en met 2020 wordt het pensioen nog berekend volgens het oude systeem. Voor de berekening van het pensioen dat opgebouwd wordt voor de jaren vanaf 2021 wordt geen rekening meer gehouden met de correctiecoëfficiënt. 
 • De maatregel zal nog niet zoveel effect hebben voor wie vlak voor zijn pensioen staat, maar op termijn maakt het wel degelijk een groot verschil. Voor ieder jaar dat berekend wordt zonder toepassing van de correctiecoëfficiënt, komt er 127 euro aan pensioenrecht bij. Dat is maar 10,58 euro per maand voor één jaar, maar als je het bekijkt over een volledige loopbaan van 45 jaar, gaat het al snel om 5.730 euro per jaar of 477 euro per maand dat er bij komt.

Download onze Snelwijzer

We geven enkele voorbeelden...

Gelijk pensioen voor zelfstandigen: hoe komt dat nu?

Door de afschaffing van de zogenaamde correctiecoëfficiënt. Omdat zowel de werkgever als de werknemer sociale bijdragen betalen voor die werknemer, worden er voor hem dus meer pensioenbijdragen betaald (dan voor een zelfstandige). Daarom moet er bij zelfstandigen een ‘correctie’ van 0,69 worden toegepast, een coëfficiënt die het verschil aangeeft tussen wat een werknemer aan pensioenbijdragen betaalt en wat een zelfstandige daarvoor stort. Concreet:

 • Voor een werknemer is de formule voor de berekening van één gewerkt jaar dus als volgt: 1/45 x geplafonneerd loon x 60 of 75 %.
 • Voor een zelfstandige is de berekening identiek, maar met toevoeging van de ‘correctiecoëfficiënt’: 1/45 x geplafonneerd loon x 60 of 75 % x 0,69.

Bij een gelijk gemiddeld inkomen bouwt een zelfstandige dus altijd maar 69 % van het pensioen van een werknemer op. Tot nu. Want die 'correctiecoëfficiënt' van 0,69 werd - op vraag van UNIZO - eindelijk afgeschaft!

Waarom moest de coëfficiënt afgeschaft worden?

gelijk pensioenGelijk pensioen: Wat deed UNIZO?

Uit diverse bevragingen door UNIZO blijkt telkens weer dat een hoger pensioen bovenaan het verlanglijstje van zelfstandigen staat. Daarom trok UNIZO als eerste aan de alarmbel.

 • In 2017 organiseerde UNIZO een academische zitting naar aanleiding van 50 jaar sociaal statuut. Na grondig voorbereidend studiewerk (o.a. via een enquête en werkgroepen) liet toenmalig gedelegeerd bestuurder Karel Van Eetvelt op de zitting meer dan een ballonnetje op om de correctiecoëfficiënt af te schaffen. Hierdoor boog het ABC, het Algemeen Beheers Comité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen, zich over de kwestie. In 2019 bracht het een advies uit, geheel in de lijn van het UNIZO-standpunt. 
   
 • UNIZO wachtte het advies echter niet af en maakte van de afschaffing al in 2018 één van haar belangrijkste prioriteiten in aanloop naar de federale verkiezingen van 2019. Om haar eis kracht bij te zetten, riep UNIZO 30 augustus 2018 uit tot 'Dag voor het (on)Gelijk Pensioen'. Want vanaf die dag bouwden zelfstandigen geen pensioen meer op voor de rest van dat jaar. Gelijk pensioen voor zelfstandigen werd de rode draad in de hele UNIZO-werking. 
   
 • De politiek volgde snel. Bijna alle partijen namen dit ook op in hun verkiezingsprogramma en de regering-De Croo schreef het in haar regeerakkoord.

Het jarenlange lobbywerk van UNIZO loont. Eind november 2020 keurde de ministerraad de afschaffing goed. Op 1 januari 2021 is de correctiecoëfficiënt verleden tijd. 

gelijk pensioen

Snelwijzer 'Vaarwel correctiecoëfficiënt - welkom hoger pensioen'

Wil je de concrete gevolgen van de afschaffing van de correctiecoëfficiënt voor jou als ondernemer nog eens op een rijtje? Of wat meer weten over de coëfficiënt zelf? Zoals of de logica achter die correctiecoëfficiënt
nog altijd klopt? 

Snelwijzer Gelijk Pensioen

UNIZO eiste al langer het Gelijk Pensioen in de media

Vanaf vandaag bouwen zelfstandigen geen pensioen meer op voor de rest van dit jaar

Ondernemers die nu actief zijn vragen massaal een gelijkwaardige behandeling op het vlak van hun sociale bescherming. We roepen 30 augustus daarom uit tot de Dag voor Gelijk Pensioen en vragen aan de beleidsmakers om hier werk van te maken.

Bron: VRT Nws

"Verschillen in pensioen zijn niet meer van deze tijd"

“Het is eigenlijk onaanvaardbaar dat een zelfstandige, die een gelijk inkomen aangeeft als een werknemer, nog altijd een derde minder pensioen ontvangt dan die werknemer."

Bron: TV Limburg

UNIZO zet ondernemersstempel op regeerakkoord

"Vooral de bereidheid tot goede samenwerking is betekenisvol" , aldus Danny Van Assche. "Op begrotingsvlak wordt dit regeerakkoord wel een uitdaging. Wie het feest betaalt lijkt minder duidelijk. Daar wachten we vol spanning naar concrete details."

Bron: VTM Nieuws

Werkloze krijgt hoger pensioen dan zelfstandige die 40 jaar heeft gewerkt

“Ook periodes van arbeidsongeschiktheid, tijdskrediet enz. tellen mee voor het pensioen van de werknemer. Een zelfstandige daarentegen heeft niet eens recht op een werkloosheidsuitkering. UNIZO vindt dat de impact van die gelijkgestelde periodes op de berekening van het pensioen moet afgezwakt worden en de regering-Michel is daar ook mee bezig."

Bron: Het Nieuwsblad

Heb je nog vragen?

Met vragen over de optimalisatie van jouw pensioen kan je terecht bij sociaal verzekeringsfonds Liantis of je lokaal KBC-kantoor. Of bij de UNIZO Ondernemerslijn op het nummer 02 21 22 678 of ondernemerslijn@unizo.be.

UNIZO Ondernemerslijn